bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

fo_herb1_jpgGmina Miasto Marki
NIP: 125-162-23-08
REGON: 013269670
KONTO - rachunek dla wszystkich
należności
(za wyjątkiem kont indywidualnych)
od dnia 1 lutego 2015 roku:
91 8015 0004 0195 6412 2021 0001

Urząd Miasta Marki
Aleja Marszałka
Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki
NIP: 125-00-18-556
REGON: 000526009

Od 1 stycznia 2013 roku w Urząd
Miasta Marki nie prowadzi obsługi
kasowej. Wpłat na rachunek bankowy
Urzędu Miasta Marki można dokonać,
bez prowizji bankowej, w siedzibie
Warszawskiego Banku Spółdzielczego
mieszczącej się przy Al. Marszałka
J. Piłsudskiego 95 w dniach -
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek
w godzinach od 8.00 do 16.00
natomiast w środy od 10.00 do 18.00
i przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 138
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 18.00.KONTAKT:
Telefon:(+48 22) 781-10-03
Faks:(+48 22) 781-13-78


E-Mail rada.miasta@marki.pl
E-Mail urzad.miasta@marki.pl

eboi-Marki

e-PUAP

BURMISTRZ:
Jacek Orych
Telefon (+48 22) 781-10-03
E-Mail burmistrz@marki.pl

PIERWSZY ZASTĘPCA BURMISTRZA:
Szczepan Ostasz
Telefon (+48 22) 781-10-03
E-Mail szczepan.ostasz@marki.pl

DRUGI ZASTĘPCA BURMISTRZA:
Radosław Bartosik
Telefon (+48 22) 781-10-03
E-Mail radoslaw.bartosik@marki.pl

SEKRETARZ:
Anna Marchlik
Telefon (+48 22) 781-10-03
E-Mail sekretarz@marki.pl

SKARBNIK:
Beata Orczyk
Telefon (+48 22) 781-10-03
E-Mail skarbnik@marki.pl

Telefon alarmowy
501-437-802
(+48 22) 419-09-34

Przyjmujemy interesantów w
poniedziałki,wtorki,
czwartki, piątki
w godzinach 8:00 - 16:00;
w środy w godzinach 10:00 - 18:00.

Burmistrz Miasta przyjmuje
interesantów w poniedziałki
w godz. 12:00 - 16:00.
Internetowa Mapa Miasta Marki

Oferty Inwestycyjne Miasta Marki

Dziennik UstawMonitorPolski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Aktualności:

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 29 kwietnia 2015 roku na godzinę 16.00.
Zaproszenie

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Obwieszczenie

Zarządzenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie

Uchwały z IX sesji Rady Miasta Marki z dnia 8 kwietnia 2015 roku.
więcej>

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki w sprawie granic obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
Obwieszczenie

Protokoły głosowań z IX sesji Rady Miasta Marki z dnia 8 kwietnia 2015 roku.
Protokoły

Zarządzenie Burmistrza Miasta Marki w sprawie określenia wzorów wniosków o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola na rok szkolny 2015/2016.
Zarządzenie

Zarządzenie w sprawie uzgodnienia terminów przeprowadzenia postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2015/2016 do przedszkoli publicznych w Markach, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do przedszkoli publicznych realizujących zadania zlecone przez Gminę Miasto Marki.
Zarządzenie

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty: "Równanie dróg gruntowych na terenie miasta Marki".
więcej>

Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Markach z wyborów uzupełniających do Rady Miasta Marki z dnia 15 marca.
Protokół

Zarządzenie Burmistrza Miasta Marki w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Marki w 2015 roku.
Zarządzenie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji celu publicznego".
Zawiadomienie

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie aktualizacji "Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Marki do 2020 roku" oraz uwzględnienie perspektywy rozwoju do 2030 roku.
więcej>


fo_Net_pilsudskiego_jpeg
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Mirosław Grykałowski
tel. (22) 781-10-03 wew. 940, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2015/04/24 16:42:44
Redaktor: Miroslaw Grykalowski

realizacja informatyczna: logo ornak