bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

fo_herb1_jpgGmina Miasto Marki
NIP: 125-162-23-08
REGON: 013269670
KONTO - rachunek dla wszystkich
należności
(za wyjątkiem kont indywidualnych)
od dnia 1 lutego 2015 roku:
91 8015 0004 0195 6412 2021 0001

Urząd Miasta Marki
Aleja Marszałka
Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki
NIP: 125-00-18-556
REGON: 000526009

UWAGA
Opłaty za dowody osobiste oraz
za udostępnienie danych osobowych
wpłacamy na konto:
40 8015 0004 0190 5915 2021 0007

Od 1 stycznia 2013 roku w Urząd
Miasta Marki nie prowadzi obsługi
kasowej. Wpłat na rachunek bankowy
Urzędu Miasta Marki można dokonać,
bez prowizji bankowej, w siedzibie
Warszawskiego Banku Spółdzielczego
mieszczącej się przy Al. Marszałka
J. Piłsudskiego 95 w dniach -
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek
w godzinach od 8.00 do 16.00
natomiast w środy od 10.00 do 18.00
i przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 138
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 18.00.KONTAKT:
Telefon:(+48 22) 781-10-03
Faks:(+48 22) 781-13-78


E-Mail rada.miasta@marki.pl
E-Mail urzad.miasta@marki.pl

eboi-Marki

e-PUAP

BURMISTRZ:
Jacek Orych
Telefon (+48 22) 781-10-03
E-Mail burmistrz@marki.pl

PIERWSZY ZASTĘPCA BURMISTRZA:
Szczepan Ostasz
Telefon (+48 22) 781-10-03
E-Mail szczepan.ostasz@marki.pl

DRUGI ZASTĘPCA BURMISTRZA:
Radosław Bartosik
Telefon (+48 22) 781-10-03
E-Mail radoslaw.bartosik@marki.pl

SEKRETARZ:
Telefon (+48 22) 781-10-03
E-Mail sekretarz@marki.pl

SKARBNIK:
Sławomir Koc
Telefon (+48 22) 781-10-03
E-Mail skarbnik@marki.pl

Telefon alarmowy
501-437-802
(+48 22) 419-09-34

Przyjmujemy interesantów w
poniedziałki,wtorki,
czwartki, piątki
w godzinach 8:00 - 16:00;
w środy w godzinach 10:00 - 18:00.

Burmistrz Miasta przyjmuje
interesantów w poniedziałki
w godz. 12:00 - 16:00.
Internetowa Mapa Miasta Marki

Oferty Inwestycyjne Miasta Marki

Dziennik UstawMonitorPolski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Aktualności:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Obsługę geodezyjną Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Marki na 2015 rok.
Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości".
Zawiadomienie

Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy Katowickiej w Markach". Termin składania ofert: 12.03.2015r. godzina 11.50.
więcej>

Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta Marki ". Termin składania ofert: 12.03.2015r. godzina 12.00.
więcej>

Zarządzenie Burmistrza Miasta Marki roku w sprawie zmiany ogłoszenia w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Marki w 2015 roku.
Zarządzenie

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015-2016 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie alkoholizmu i narkomanii.
Wyniki

Uchwała nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Markach roku w sprawie powołania komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Marki.
Uchwała

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Markach z dnia 20 lutego 2015 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Marki.
Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.
Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: al. Piłsudskiego, Grunwaldzkiej, Kraszewskiego, Spacerowej, Okólnej i Słonecznej w Markach.
Obwieszczenie

Zarządzenie Burmistrza Miasta Marki w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Marki.
Zarządzenie

Zarządzenie Burmistrza Miasta Marki w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Marki.
Zarządzenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki o wyłożeniu po raz drugi do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Szkolna" dla obrębu 5-10 położonego w Markach wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
więcej>

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia "Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji celu publicznego".
więcej>


fo_Net_pilsudskiego_jpeg
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Mirosław Grykałowski
tel. (22) 781-10-03 wew. 940, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2015/02/26 14:27:29
Redaktor: Miroslaw Grykalowski

realizacja informatyczna: logo ornak