bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

fo_herb1_jpgGmina Miasto Marki
NIP: 125-162-23-08
REGON: 013269670

Urząd Miasta Marki
Aleja Marszałka
Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki
NIP: 125-00-18-556
REGON: 000526009

KONTO - rachunek bieżący
24 8015 0004 0190 5915 2021 0004
UWAGA
Opłaty za dowody osobiste oraz
za udostępnienie danych osobowych
wpłacamy na konto:
40 8015 0004 0190 5915 2021 0007

Od 1 stycznia 2013 roku w Urząd
Miasta Marki nie prowadzi obsługi
kasowej. Wpłat na rachunek bankowy
Urzędu Miasta Marki można dokonać,
bez prowizji bankowej, w siedzibie
Warszawskiego Banku Spółdzielczego
mieszczącej się przy Al. Marszałka
J. Piłsudskiego 95 w dniach -
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek
w godzinach od 8.00 do 16.00
natomiast w środy od 10.00 do 18.00
i przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 138
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 18.00.KONTAKT:
Telefon:(+48 22) 781-10-03
Faks:(+48 22) 781-13-78


E-Mail rada.miasta@marki.pl
E-Mail urzad.miasta@marki.pl

eboi-Marki

e-PUAP

BURMISTRZ:
Janusz Werczyński
Telefon (+48 22) 781-10-03
E-Mail burmistrz@marki.pl

SEKRETARZ:
Elżbieta Jurczyk
Telefon (+48 22) 781-10-03
E-Mail sekretarz@marki.pl

SKARBNIK:
Sławomir Koc
Telefon (+48 22) 781-10-03
E-Mail skarbnik@marki.pl

Telefon alarmowy
501 437 802
22 419 09 34

Przyjmujemy interesantów w
poniedziałki,wtorki,
czwartki, piątki
w godzinach 8:00 - 16:00;
w środy w godzinach 10:00 - 18:00.

Burmistrz Miasta przyjmuje
interesantów w poniedziałki
w godz. 12:00 - 16:00.
Internetowa Mapa Miasta Marki

Oferty Inwestycyjne Miasta Marki

Dziennik UstawMonitorPolski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Marki o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Szkolna" dla obrębu 5-10 położonego w Markach wraz z Prognoza oddziaływania na środowisko. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 30 października 2014 roku w siedzibie Urzędu Miasta Marki, al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w Sali Obrad (I piętro, budynek A, pok. nr 40) od godz. 14.00.
Ogłoszenie - plik PDF
Projekt planu - plik PDF
Prognoza oddziaływania na środowisko - plik PDF
Rysunek planu - plik PDF

LXII sesja Rady Miasta Marki 29 października 2014 roku o godzinie 14.00
więcej >

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 23 października 2014 roku o godzinie 14.00.
więcej >

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 22 października 2014 roku o godzinie 16.00
więcej >

Posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej 22 października 2014 roku o godzinie 14.00
więcej >

Posiedzenie Doraźnej Komisji do Spraw Infrastruktury Miejskiej
22 października 2014 roku o godzinie 12.00

więcej >

Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku więcej >

fo_Net_pilsudskiego_jpeg
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Antoni Widomski
tel. 517 522 292, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Antoni Widomski
Data modyfikacji: 2014/10/22 16:02:45
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak