bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

fo_herb1_jpgGmina Miasto Marki
NIP: 125-162-23-08
REGON: 013269670
KONTO - rachunek dla wszystkich
należności
(za wyjątkiem kont indywidualnych)
od dnia 1 lutego 2015 roku:
91 8015 0004 0195 6412 2021 0001

Urząd Miasta Marki
Aleja Marszałka
Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki
NIP: 125-00-18-556
REGON: 000526009

Od 1 stycznia 2013 roku w Urząd
Miasta Marki nie prowadzi obsługi
kasowej. Wpłat na rachunek bankowy
Urzędu Miasta Marki można dokonać,
bez prowizji bankowej, w siedzibie
Warszawskiego Banku Spółdzielczego
mieszczącej się przy Al. Marszałka
J. Piłsudskiego 95 w dniach -
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek
w godzinach od 8.00 do 16.00
natomiast w środy od 10.00 do 18.00
i przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 138
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 18.00.KONTAKT:
telefon: (22) 781 10 03
faks: (22) 781 13 78


e-mail: rada.miasta@marki.pl
e-mail: urzad.miasta@marki.pl

eboi-Marki

e-PUAP

URZĄD MIASTA MARKI:
telefon: (22) 781 10 03
fax: (22) 78113 78
e-mail: urzad.miasta@marki.pl

SEKRETARIAT:
budynek B, I piętro, pok. nr 23
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretariat@marki.pl

BURMISTRZ:
Jacek Orych
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretariat@marki.pl

PIERWSZY ZASTĘPCA BURMISTRZA:
Szczepan Ostasz
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretariat@marki.pl

DRUGI ZASTĘPCA BURMISTRZA:
Zbigniew Zalas
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretariat@marki.pl

SKARBNIK:
Beata Orczyk
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretariat@marki.pl

SEKRETARZ:
Anna Marchlik
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretariat@marki.pl

Telefon alarmowy:
501 437 802
(22) 419 09 34

Przyjmujemy interesantów w
poniedziałki,wtorki,
czwartki, piątki
w godzinach 8:00 - 16:00;
w środy w godzinach 10:00 - 18:00.

Burmistrz Miasta przyjmuje
interesantów w poniedziałki
w godz. 12:00 - 16:30.
Internetowa Mapa Miasta Marki

Oferty Inwestycyjne Miasta Marki

Dziennik UstawMonitorPolski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Aktualności:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 14 lutego 2017 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki ,,Pustelnik Wschodni'' wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Więcej

Zaproszenie na posiedzenie XLI Sesji Rady Miasta Marki w dniu 22 luty 2017 roku, na godzinę 15.30
Więcej

Zaproszenie na LI posiedzenie Komisji Budżetowo - Gospodarczej - 22 luty 2017 roku o godzinie 14.00
Więcej

Zaproszenie na XXXIX posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 22 lutego 2017 roku o godzinie 11.00
Więcej

Zaproszenie na XXXVIII posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w dniu 22 lutego 2017 roku, na godzinę 12.00.
Więcej

WOŚ.271.1.3.2017
Zapytanie ofertowe dotyczące dyspenserów feromonowych, koszyczków do dyspenserów, opasek lepowych.
Więcej

Burmistrz Miasta Marki w dniu 23 stycznia 2017 roku ogłasza o wyłożeniu po raz drugi do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ,,Leśna" dla obrębu 5-12 położonego w Markach wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Więcej

Zaproszenie na posiedzenie XXXII Komisji Rewizyjnej w dniu 18 stycznia 2016 roku, na godzinę 17.00.
Więcej

Ogłoszenie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Marki
Więcej

Rada Nadzorcza spółki Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. z siedzibą w Markach (dalej: MIM sp. z o.o.) ogłasza, że wszczęła postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu MIM sp. z o.o.
Więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży oraz dostawy artykułów biurowych
więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży oraz dostawy artykułów spożywczych
więcej

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie alkoholizmu i narkomanii.
więcej

WO.271.110.2016
Zapytanie ofertowe dotyczące Świadczeń usług z zakresu medycyny pracy oraz innych świadczeń zdrowotnych
więcej

WZMK.271.5.2016
Zaproszenie na składanie ofert na usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów oraz dostarczeniu pojemników do ich gromadzenia
więcej

Ogłoszenie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Marki
Więcej

Ogłoszenie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Główny Specjalista ds. Kadr w Urzędzie Miasta Marki
Więcej

Ogłoszenie naboru kandydatów na wolne dwa stanowiska urzędnicze Inspektor w Wydziale Inwestycji i Zarządu Dróg w Urzędzie Miasta Marki
Więcej

Ogłoszenie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Główny specjalista w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Marki
Więcej

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 - 2028 oraz projekt uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami towarzyszącymi projektom uchwał.
projekt uchwały do pobrania - plik PDF

Zaproszenie na składanie ofert na usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 (liści, gałęzi) z terenu Gminy Miasto Marki, tj. placów, skwerów, parków itp.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie umowy.
więcej

Burmistrz Miasta Marki ogłasza o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ,,Leśna" dla obrębu 5-12 położonego w Markach w raz z Prognozą oddziaływania na środowisko
więcej

fo_Net_pilsudskiego_jpeg
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Michał Kołbuk
Data modyfikacji: 2017/02/16 21:35:50
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak