W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Uchwała nr XIX/254/2020

Wersja strony w formacie XML
Uchwały rok 2020

 Uchwała Nr XXI/288/2020 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Marki w sprawie propozycji uczczenia 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 poprzez nadanie drodze ekspresowej S8 nazwy „Aleja Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920” na terenie powiatu wołomińskiego. 
Uchwała - plik PDF


Uchwała Nr XXI/287/2020 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Marki. 
Uchwała - plik PDF


Uchwała Nr XXI/286/2020 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/254/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu „Marecka Karta Mieszkańca ”. 
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 4 czerwca 2020

E - DziennikUchwała Nr XXI/285/2020 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Marki za 2019 rok. 
Uchwała - plik PDF


Uchwała Nr XXI/284/2020 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/508/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez Gminę Miasto Marki w zakresie zadań własnych gminy. 
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 4 czerwca 2020

E - Dziennik


Uchwała Nr XXI/283/2020 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Marki w 2020 roku do realizacji programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+” – edycja 2020.. 
Uchwała - plik PDF


Uchwała Nr XXI/282/2020 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 
Uchwała - plik PDF

Uchwała zmieniająca XXIII/301/2020

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 4 czerwca 2020

E - Dziennik


Uchwała Nr XXI/281/2020 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/223/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2020 rok. 
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 4 czerwca 2020

E - Dziennik


Uchwała Nr XXI/280/2020 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/222/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2020 – 2035i. 
Uchwała - plik PDF


Uchwała Nr XXI/279/2020 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/255/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie określenia istotnych informacji niezbędnych do przeprowadzenia w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Marki. 
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 4 czerwca 2020

E - Dziennik


Uchwała Nr XXI/278/2020 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zakończenia realizacji i finansowania programu polityki zdrowotnej w zakresie opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki na lata 2019 - 2021. 
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 4 czerwca 2020

E - Dziennik


Uchwała Nr XXI/277/2020 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie analizy zasadności zakończenia realizacji i finansowania programu polityki zdrowotnej w zakresie opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki na lata 2019 - 2021. 
Uchwała - plik PDF


Uchwała Nr XXI/276/2020 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/268/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
Uchwała -plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 4 czerwca 2020

E-Dziennik


Uchwała Nr XXI/275/2020 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/267/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/279/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto Marki. 
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 4 czerwca 2020

E - Dziennik


Uchwała Nr XXI/274/2020 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/266/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki. 
Uchwała - plik PDF
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 4 czerwca 2020
E-Dziennik


 Uchwała Nr XX/273/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Marki. 
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 07 maja 2019
E-Dziennik


Uchwała Nr XX/272/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 1 „Wesoły Skrzat” w Markach. 
Uchwała - plik PDF


Uchwała Nr XX/271/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Marki. 
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 07 maja 2019
E-Dziennik


Uchwała Nr XX/270/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach. 
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 14 maja 2019
E-Dziennik


Uchwała Nr XX/269/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 07 maja 2019
E-Dziennik


Uchwała Nr XX/268/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
Uchwała - plik PDF

Uchwała zmieniająca XXI/276/2020

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 07 maja 2019
E-Dziennik


Uchwała Nr XX/267/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/279/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto Marki. 
Uchwała -plik PDF

Uchwałą uchylająca XXI/275/2020

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 07 maja 2019
E-Dziennik


Uchwała Nr XX/266/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki. 
Uchwała -plik PDF

Uchwała zmieniająca XXIV/312/2020

Uchwała zmieniająca XXI/274/2020

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 07 maja 2019
E-Dziennik


Uchwała Nr XX/265/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2020 roku. 
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 07 maja 2019
E-Dziennik


Uchwała Nr XIX/264/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi z dnia 14 grudnia 2018 r. na pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach.
Uchwała - [zalacznik=16815]u264_Plik_PDF[/załącznik]
Uchwała Nr XIX/263/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku o zaplanowanie w planie inwestycyjnym na 2020 rok przebudowy ulicy Krakowskiej.
Uchwała - [zalacznik=16814]u263_Plik_PDF[/załącznik]
Uchwała Nr XIX/262/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr X/110/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
Uchwała - [zalacznik=16813]u262_Plik_PDF[/załącznik]
Uchwała Nr XIX/261/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Marki.
Uchwała - [zalacznik=16812]u261_Plik_PDF[/załącznik]

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 07 maja 2019
E-Dziennik
Uchwała Nr XIX/260/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - [zalacznik=16811]u260_Plik_PDF[/załącznik]
Uchwała Nr XIX/259/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie użyczenia lokalu użytkowego stanowiącej mienie komunalne.
Uchwała - [zalacznik=16810]u259_Plik_PDF[/załącznik]
Uchwała Nr XIX/258/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie regulaminu korzystania z placu publicznego w kwartale ulic: Marsz. J. Piłsudskiego, Gen. Zajączka, Sportowa w Markach.
Uchwała - [zalacznik=16808]u258_Plik_PDF[/załącznik]

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 07 maja 2019
E-Dziennik
Uchwała Nr XIX/257/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody - alei drzew rosnących na terenie działek nr ewid. 25/5 i 25/7 obręb 1-17 w granicach administracyjnych Gminy Miasto Marki.
Uchwała - u257_Plik_PDF
Uchwała Nr XIX/256/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Marki na zadania służące ochronie powietrza a polegające na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta Marki.
Uchwała - [zalacznik=16809]u256_Plik_PDF[/załącznik]

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 07 maja 2019
E-Dziennik
Uchwała Nr XIX/255/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie określenia istotnych informacji niezbędnych do przeprowadzenia w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Marki.
Uchwała - [zalacznik=16806]u255_Plik_PDF[/załącznik]

Uchwała zmieniająca XXI/279/2020

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 07 maja 2019
E-Dziennik
Uchwała Nr XIX/254/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu ,,Marecka Karta Mieszkańca''.
Uchwała - [zalacznik=16804]u_254_Plik_PDF[/załącznik]

Uchwała zmieniająca XXI/286/2020

Uchwała  zmieniająca XXIII/302/2020

Uchwała zmieniająca XXVI/325/2020

Uchwała zmieniajaca XXVII/340/2020

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 07 maja 2019
E-Dziennik
Uchwała Nr XIX/253/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/223/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2020 rok.
Uchwała - [zalacznik=16803]u253_Plik_PDF[/załącznik]

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 07 maja 2019
E-Dziennik
Uchwała Nr XIX/252/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/222/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2020 – 2035.
Uchwała - [zalacznik=16805]u252_Plik_PDF[/załącznik]
Uchwała Nr XIX/251/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Marki.
Uchwała - [zalacznik=16802]u251_Plik_PDF[/załącznik]

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 10 marca 2019
E-Dziennik
Uchwała Nr XVIII/250/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Marki dotyczącego dramatycznej sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie Marki, a także konieczności podjęcia niezwłocznych działań legislacyjnych oraz organizacyjnych w sferze funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce.
Uchwała - [zalacznik=16801]u250_Plik_PDF[/załącznik]
Uchwała Nr XVIII/249/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
Uchwała - [zalacznik=16800]u249_Plik_PDF[/załącznik]
Uchwała Nr XVIII/248/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - [zalacznik=6236]px_sesja.18.uchwala.248.2020.pdf[/załącznik]
Uchwała Nr XVIII/247/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - [zalacznik=16798]u247_Plik_PDF[/załącznik]
Uchwała Nr XVIII/246/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - [zalacznik=16797]u246_Plik_PDF[/załącznik]
Uchwała Nr XVIII/245/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - [zalacznik=16796]u245_Plik_PDF[/załącznik]
Uchwała Nr XVIII/244/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2020 roku.
Uchwała - [zalacznik=16795]u244_Plik_PDF[/załącznik]
Uchwała Nr XVIII/243/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/171/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Marki.
Uchwała - u243_Plik_PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 11 luty 2019
E-Dziennik
Uchwała Nr XVIII/242/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na rezygnację z dalszej realizacji programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl.
Uchwała - u242_Plik_PDF
Uchwała Nr XVIII/241/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Marki na lata 2020-2022.
Uchwała - u_241_Plik_PDF
Uchwała Nr XVIII/240/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Marki w 2020 roku do realizacji programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej,,.
Uchwała - [zalacznik=16789]u240_Plik_PDF[/załącznik]
Uchwała Nr XVIII/239/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/223/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2020 rok .
Uchwała - [zalacznik=16791]u239_Plik_PDF[/załącznik]

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia: 11 luty 2019
E-Dziennik
Uchwała Nr XVIII/238/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/222/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2020 – 2035.
Uchwała - [zalacznik=16790]u238_Plik_PDF[/załącznik]
Załączniki

u240_Plik_PDF pdf, 202 kB
u238_Plik_PDF pdf, 476 kB
u239_Plik_PDF pdf, 625 kB
u242_Plik_PDF pdf, 215 kB
u243_Plik_PDF pdf, 315 kB
u244_Plik_PDF pdf, 301 kB
u245_Plik_PDF pdf, 194 kB
u246_Plik_PDF pdf, 192 kB
u247_Plik_PDF pdf, 192 kB
u248_Plik_PDF pdf, 192 kB
u249_Plik_PDF pdf, 190 kB
u250_Plik_PDF pdf, 343 kB
u251_Plik_PDF pdf, 889 kB
u253_Plik_PDF pdf, 679 kB
u252_Plik_PDF pdf, 1.06 MB
u255_Plik_PDF pdf, 421 kB
u257_Plik_PDF pdf, 331 kB
u258_Plik_PDF pdf, 416 kB
u256_Plik_PDF pdf, 1.18 MB
u259_Plik_PDF pdf, 201 kB
u260_Plik_PDF pdf, 201 kB
u261_Plik_PDF pdf, 291 kB
u262_Plik_PDF pdf, 302 kB
u263_Plik_PDF pdf, 329 kB
u264_Plik_PDF pdf, 303 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane