W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Statut Gminy Miasto Marki

Wersja strony w formacie XML
Statut Gminy Miasto Marki

Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miasta Marki

z dnia 28 grudnia 2018 rokuw sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki.

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523) i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) – Rada Miasta Marki uchwala, co następuje:
§ 1

Postanawia się ogłosić tekst jednolity Statutu Miasta Marki, przyjętego uchwałą Nr XIV/115/2004 Rady Gminy Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 138 poz. 3436).
§ 2

1. Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Gminy Miasta Marki, które stanowi załącznik do uchwały.
2. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Miasta
Paweł Pniewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/19/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018
Obwieszczenie nr 1 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki.
Uchwała , Obwieszeniem (załącznik nr.1) do pobrania - plik PDF


Miejsce ogłoszenia Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 16 stycznia 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-DziennikUchwała Nr LIV/442/2017 Rady Miasta Marki

z dnia 29 listopada 2017 roku sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Marki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1) i aii. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) uchwala się, co następuje:
§ 1.
W Statucie M iasta Ma rk i stanowiącym załącznik do uchwały nr XIV/115/2004 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki, zmienionym uchwałą nr XV/106/201 I Rady Miasta Mark i z dnia 26 października 20 11 w sprawie wprowadzen ia zmiana do Statutu Miasta Marki, wprowadza się następującą zmianę:

Uchwała wraz ze zmianami do Statutu
Uchwała do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 21 grudnia 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-DziennikUchwała Nr XV/106/2011 Rady Miasta Marki

z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Marki.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 65 Statutu Miasta Marki stanowiącego załącznik do uchwały nr XIV/115/2004 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki uchwala się, co następuje:
§1
W Statucie Miasta Marki stanowiącym załącznik do uchwały m XIV/115/2004 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki wprowadza się następujące zmiany:

Uchwała wraz ze zmianami do Statutu
Uchwała do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 22 listopada 2011
- jednolity identyfikator aktu
E-DziennikUchwała Nr XIV/115/2004 Rady Miasta Marki

z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 1, art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 3, art. 11b, ust. 3, art. 18a ust. 5, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Marki uchwala, co następuje:
§ 1

Uchwala się Statut Miasta Marki w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2

Traci moc uchwała nr XXVIII/198/2001 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki, ogłoszona wDzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 15 października 2001 roku, Nr 218, poz. 3791.
§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miasta
dr Maria Przybysz-Piwko

Statut do pobrania - plik PDF

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane