W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


XXI sesja Rady Miasta Marki

Wersja strony w formacie XML
XXI sesja Rady Miasta Marki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XXI sesję Rady Miasta Marki na dzień 29 października 2008 roku o godzinie 13.00 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie nagród uczestnikom VII edycji konkursu „Marki w zieleni”.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XX sesji z dnia 10 września 2008 roku.
6. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 251).
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XV/119/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2008 rok (Druk nr 247).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla miasta Marki na lata 2009 – 2012 (Druk nr 249).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę XIV/110/2007 Rady Miasta marki z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych (Druk 248).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę III/12/2002 Rady Miasta Marki z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz o zmianie innych uchwał (Druk nr 250).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie służebności przesyłu paliwa gazowego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Marki (Druk nr 244).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Marki (Druk nr 245).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Marki” (Druk nr 204).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Markach (Druk nr 229).
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu (Druk nr 246).
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu (Druk nr 254).
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 239).
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 240).
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 241).
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 242).
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 243).
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 252).
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 253).
24. Informacja o wynikach analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych za 2007 rok złożonych Burmistrzowi Miasta Marki przez pracowników Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby zarządzające gminną osobą prawną za rok 2007.
25. Informacja o wynikach analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych za 2007 rok złożonych Przewodniczącej Rady Miasta Marki przez radnych.
26. Interpelacje i zapytania radnych.
27. Sprawy różne.
28. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja odbędzie się w sali obrad Urzędu Miasta Marki.
Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są do wglądu w Biurze Rady.

Przewodnicząca Rady Miasta Marki
Maria Przybysz – Piwko

Protokół z XXI sesji Rady Miasta Marki - plik PDF

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane