W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Komisja Budżetowo-Gospodarcza

Wersja strony w formacie XML
Komisja Budżetowo-Gospodarcza

Protokół Nr 64
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 25 października 2006 roku.
Porządek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3.Wydanie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/267/2006 Rady Miasta Marki z dnia 1 lutego 2006 roku w sprawie budżetu miasta Marki na 2006 rok (Druk nr 387).
4.Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2002 Rady Miasta Marki z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzoru formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz o zmianie innych uchwał (Druk nr 388).
5.Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie nieskorzystania z przysługującego gminie prawa pierwokupu (Druk nr 383).
6.Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, udziału 2/3 cz. w niezabudowanych nieruchomościach gruntowych (Druk nr 384).
7.Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat (Druk nr 385).
8.Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne oraz nieodpłatne przeniesienie własności znajdującego się na niej budynku mieszkalnego (Druk nr 386).
9.Sprawy różne.
10.Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 63
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 20 września 2006 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych (Druk nr 365).
4. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie nieskorzystania z przysługującego gminie prawa pierwokupu (Druk nr 366).
5. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 367).
6. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 367).
7. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu (Druk nr 369).
8. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne oraz nieodpłatne przeniesienie własności znajdujących się na niej obiektów budowlanych (Druk nr 370).
9. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, nieruchomości osób fizycznych (Druk nr 371).
10. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie dzierżawy gruntu, stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 377).
11. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego (Druk nr 378).
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 62
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 11 września 2006 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Wydanie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/267/2006 Rady Miasta Marki z dnia 1 lutego 2006 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2006 rok (Druk nr 375).
4. Wydanie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXI/157/2004 Rady Miasta Marki z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych (Druk nr 374).
5. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki komunalnej „Wodociąg Marecki Sp z o.o.” (Druk nr 373).
6. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągu Mareckiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Markach na lata 2006 – 2011 (Druk nr 376).
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół 61
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 17 lipca 2006 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Wydanie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/267/2006 Rady Miasta Marki z dnia 1 lutego 2006 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2006 rok (Druk nr 360).
4. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Miasta Marki” (Druk nr 359).
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 60
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 20 czerwca 2006 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Wydanie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/267/2006 Rady Miasta Marki z dnia 1 lutego 2006 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2006 rok (Druk nr 352).
4. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/157/2004 Rady Miasta Marki z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych (Druk nr 354).
5. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Marki w okresie od 1 czerwca 2006 roku do 31 maja 2007 roku (Druk nr 355).
6. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki komunalnej „Wodociąg Marecki Sp. z o.o.” (Druk nr 353).
7. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanych nieruchomości gruntowych (Druk nr 356).
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 59
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 14 czerwca 2006 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki dla wyodrębnionego obszaru planu stanowiącego części działek o nr ew.: 8,9,10,11,18 19, 20, 23,24, 25, 26, 55, 57/1, 57/2, 58, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233 w obrębie geodezyjnym 5-08 (Druk nr 350).
4. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu (Druk nr 341).
5. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne (Druk nr 342).
6. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne (Druk nr 343).
7. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 344).
8. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego (Druk nr 345).
9. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej (Druk nr 346).
10. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej (Druk nr 347).
11. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy (Druk nr 348).
12. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat (Druk nr 349).
13. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej ( Druk 335).
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 58
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 17 maja 2006 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 335).
4. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie utworzenia stałych okręgów wyborczych (Druk nr 324).
5. Wydanie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/267/2006 Rady Miasta Marki z dnia 1 lutego 2006 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2006 rok (Druk nr 337).
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 57
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 10 maja 2006 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Opracowanie katalogu ulic, przeznaczonych do realizacji w 2006 roku – „ułożenie nawierzchni mineralno –bitumicznej...”.
4. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie utworzenia stałych okręgów wyborczych (Druk nr 324).
5. Dyskusja nad Sprawozdaniem Burmistrza Miasta Marki z wykonania budżetu za 2005 rok.
6. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, części działki nr ewid. 65 z obrębu 1-05 (Druk nr 333).
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 56
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniach 19 i 26 kwietnia 2006 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Marki w okresie od 1 czerwca 2006 roku do 31 maja 2007 roku (Druk nr 326).
4. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Marki (Druk nr 328).
5. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągu Mareckiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Markach na lata 2006 – 2008 (Druk nr 327).
6. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 325).
7. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy dla obszaru w rejonie wsi Mory (Druk nr 323).
8. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Marki do podjęcia rozmów w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości rodziny Whiteheadów położonych w mieście Marki (Druk nr 329).
9. Wydanie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/267/2006 Rady Miasta Marki z dnia 1 lutego 2006 roku w sprawie budżetu miasta Marki na 2006 rok (Druk nr 331).
10. Dyskusja nad Sprawozdaniem Burmistrza Miasta Marki z wykonania budżetu za 2005 rok.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 55
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 22 lutego 2006 roku
Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie dyskusji na temat Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Marki w związku z pismami mieszkańców rejonu ulic: Wspólna, Złota i osiedla Horowa Góra.
4. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu Pani Barbary Parzych wniesionego do ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki dla wyodrębnionego obszaru planu stanowiącego część działek o nr ewid.: 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 55, 57/1, 57/2, 58, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233 w obrębie geodezyjnym 5-08 (Druk nr 317).
5. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu Państwa Violetty i Jana Pałyska wniesionego do ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki dla wyodrębnionego obszaru planu stanowiącego część działek o nr ewid.: 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 55, 57/1, 57/2, 58, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233 w obrębie geodezyjnym 5-08 (Druk nr 318).
6. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu Państwa Marzeny i Rafała Rycembel wniesionego do ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki dla wyodrębnionego obszaru planu stanowiącego część działek o nr ewid.: 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 55, 57/1, 57/2, 58, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233 w obrębie geodezyjnym 5-08 (Druk nr 319).
7. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach (Druk nr 310).
8. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach (Druk nr 311).
9. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 312).
10. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 313).
11. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne (Druk nr 321).
12. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu (Druk nr 315).
13. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (Druk nr 316).
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 54
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 1 lutego 2006 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wnioski w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/157/2004 Rady Miasta Marki z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych (Druk nr 306).
4. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 302).
5. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat (Druk nr 303).
6. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu (Druk nr 304).
7. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany treści regulaminu na rok 2006 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (Druk nr 308).
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 53
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 11 stycznia 2006 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wnioski w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Przedstawienie treści opinii o projekcie budżetu miasta Marki na 2006 rok
4. Rozpatrzenie pisma Burmistrza Miasta Marki w sprawie wprowadzenia poprawek do projektu budżetu miasta Marki na 2006 rok.
5. Wydanie opinii o Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2007/2010.
6. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu (Druk nr 301).
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 52
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 14 grudnia 2005 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Wydanie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2005 rok (Druk nr 291).
4. Wydanie opinii o projekcie budżetu Miasta Marki na 2006 rok (Druk 276).
5. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu (Druk nr 292).
6. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/69/2003 Rady Miasta Marki z dnia 19 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (Druk nr 290).
7. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej (Druk nr 278).
8. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Marki na lata 2005 – 2013” (Druk nr 271).
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 51
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 7 grudnia 2005 roku.
Porządek posiedzenia Komisji po zmianach przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wnioski w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Rozważenie możliwości podjęcia działań w celu uruchomienia przychodni zdrowia w Strudze.
4. Wydanie opinii o projekcie budżetu miasta Marki na 2006 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 50
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 23 listopada 2005 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Wydanie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2005 rok (Druk nr 283).
4. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/71/2003 Rady Miasta Marki z dnia 19 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej (Druk nr 281).
5. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/157/2004 Rady Miasta Marki z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych (Druk nr 280).
6. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Marki (Druk nr 282).
7. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami, albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę (Druk nr 277).
8. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej (Druk nr 278).
9. Wydanie opinii o projektach uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej (Druk nr 245).
2) w sprawie wyrażenia zgody na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego (Druk nr 269).
3) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok (Druk nr 275).
4) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006 (Druk nr 274).
5) w sprawie programu współpracy Miasta Marki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006 (Druk nr 273).
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 49
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 16 listopada 2005 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/201/2005 Rady Miasta Marki z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Marki” (Druk nr 270).
4. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 48
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 18 października 2005 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Wydanie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2005 rok (Druk nr 264).
4. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S.A. z siedzibą w Warszawie, prawa użytkowania działki nr 65/21 w obrębie 5-11 stanowiącej mienie komunalne (Druk nr 258).
5. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu (Druk nr 259).
6. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu (Druk nr 260).
7. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu (Druk nr 261).
8. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu (Druk nr 262).
9. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu (Druk nr 263).
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 47 z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 21 września 2005 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Analiza i ocena stanu zaawansowania inwestycji i remontów przewidzianych do wykonania w 2005 roku.
4. Ocena funkcjonowania Referatu Technicznego Urzędu Miasta Marki.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 46
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 7 września 2005 roku.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Marki na 2005 rok (Druk nr 254).
4. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości komunalnej (Druk nr 248).
5. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa – Teren S.A. z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania działki numer ewidencyjny 52/3 w obrębie geodezyjnym 4 – 11 stanowiącej mienie komunalne (Druk nr 253).
6. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej (Druk nr 243).
7. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej (Druk nr 244).
8. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej (Druk nr 245).
9. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie prawa własności nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania przysługującego za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne (Druk 246).
10. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne (Druk nr 247).
11. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/205/2005 Rady Miasta Marki z dnia 27 kwietnia 2005 roku (Druk nr 249).
12. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Markach przy ul. Piłsudskiego 142 (Druk 250).
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 45
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 28 czerwca 2005 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Zajęcie stanowiska w sprawie przysługującego gminie prawa pierwokupu, dotyczącego działek nr ewid. 179/7 i 179/6 z obrębu 1 –16:
- wydanie opinii o projektach uchwał: w sprawie nieskorzystania z przysługującego gminie prawa pierwokupu (Druk nr 233) lub w sprawie wykonania przez Gminę Miasto Marki prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w Markach przy ul. Piłsudskiego (Druk nr 237) – działka nr ewid. 179/7.
- wydanie opinii o projektach uchwał: w sprawie nieskorzystania z przysługującego gminie prawa pierwokupu (Druk nr 234) lub w sprawie wykonania przez Gminę Miasto Marki prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w Markach przy ul. Piłsudskiego (Druk nr 236) – działka nr ewid. 179/6.
4. Wydanie opinii o przedłożonym przez Wojewodę Mazowieckiego projekcie aglomeracji
5. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Miasta Marki (Druk nr 240).
6. Wydanie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie budżetu miasta Marki na 2005 rok (Druk nr 239).
7. Sprawy różne
8. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 44
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 22 czerwca 2005 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Zajęcie stanowiska w sprawie przysługującego gminie prawa pierwokupu, dotyczącego działek nr ewid. 179/7 i 179/6 z obrębu 1 –16:
- wydanie opinii o projektach uchwał: w sprawie nieskorzystania z przysługującego gminie prawa pierwokupu (Druk nr 233) lub w sprawie wykonania przez Gminę Miasto Marki prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w Markach przy ul. Piłsudskiego (Druk nr 237) – działka nr ewid. 179/7.
- wydanie opinii o projektach uchwał: w sprawie nieskorzystania z przysługującego gminie prawa pierwokupu (Druk nr 234) lub w sprawie wykonania przez Gminę Miasto Marki prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w Markach przy ul. Piłsudskiego (Druk nr 236) – działka nr ewid. 179/6.
4. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 235).
5. Rozpatrzenie wystąpienia Starosty Powiatu Wołomińskiego w sprawie zwiększenia udziału finansowego gminy Marki we wspólnej realizacji przebudowy ul. Fabrycznej w Markach.
6. Sprawy różne
7. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 43
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 8 czerwca 2005 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki VIII” (Druk nr 214).
4. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki „Plan Zachód” (Druk nr 215).
5. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki „Osiedle Wenecja” (Druk nr 216).
6. Wydanie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2005 rok (Druk nr 232).
7. Sprawy różne:
1) wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Druk nr 230).
2) wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Druk nr 231).
3) Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod gminną drogę publiczną (Druk nr 229).
8. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 42
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2005 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Analiza wykonania budżetu miasta Marki za 2004 rok (Druk nr 211).
4. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa udziału 1 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 208).
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 41
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 9 marca 2005 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Wydanie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Marki na 2005 rok (Druk nr 202).
4. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych miasta Marki (Druk nr 203).
5. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 191).
6. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu (Druk nr 200).
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 40 z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 31 stycznia 2005 roku.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wydanie opinii o projekcie budżetu Miasta Marki na 2005 rok.
3. Sprawy różne.
4. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 39
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 19 stycznia 2005 roku.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Wydanie opinii o projekcie budżetu miasta Marki na 2005 rok.
4. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Miasta Marki (Druk nr 186).
5. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Marki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 (Druk nr 178).
6. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowo – Gospodarczej na 2005 rok.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 38
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 22 grudnia 2004 roku.
Porzadek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wydanie opinii o projekcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XII/95/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Marki (druk nr 179).
3. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Miasta Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 (druk 180).
4. Analiza projektu budżetu miasta Marki na 2005 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół 37
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 14 grudnia 2004 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Wydanie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/95/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2004 rok.
4. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.
5. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne.
6. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gminnej na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych.
7. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 36
z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej
z dnia 8 grudnia 2004 roku.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie zmian i wniosków do porządku obrad.
3. Analiza projektu budżetu miasta Marki na 2005 rok.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 35
z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej
z dnia 3 grudnia 2004 roku.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie zmian i wniosków do porządku obrad.
3. Analiza projektu budżetu miasta Marki na 2005 rok.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 34
z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej
z dnia 1 grudnia 2004 roku.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie zmian i wniosków do porządku obrad.
3. Analiza projektu budżetu miasta Marki na 2005 rok.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół nr 33
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 26 listopada 2004 roku.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Wydanie opinii o projekcie budżetu Miasta Marki na 2005 rok.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 32
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 10 listopada 2004 roku
porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/76/2003 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2003 roku (Druk Nr 127).
4. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/77/2003 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2003 roku (Druk Nr 128).
5. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/74/2003 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2003 roku (Druk Nr 129).
6. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/82/2003 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2003 roku (Druk Nr 130).
7. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/78/2003 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2003 roku (Druk Nr 131).
8. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości komunalnej stanowiącej mienie komunalne (Druk Nr 138)
9. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/107/2000 Rady Miejskiej w Markach z dnia 12 kwietnia 2000 roku (Druk Nr 141).
10. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (Druk Nr 151).
11. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w Markach (Druk Nr 152).
12. Wydanie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/95/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2004 rok (Druk nr 153).
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 31
z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej
z dnia 20 października 2004 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków Dyrektorów Placówek Oświatowych w zakresie dofinansowania działalności w 2004 roku.
4. Ocena stanu prac w zakresie wodociągowania przewidzianych w budżecie miasta 2004 roku.
5. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia miasta Marki do tworzenia Partnerstwa na Rzecz Rozwoju dla potrzeb realizacji projektu w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
6. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
7. Wydanie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/95/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2004 rok.
8. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta Marki oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi.
9. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1m 2 pasa drogowego na drogach gminnych.
10. Wydanie opinii o projekcie uchwały o zmianie uchwały nr XII/93/2004 Rady Miasta Marki z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia wskaźników procentowych dodatku mieszkaniowego.
11. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Marki.
12. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetragowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
13. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycia do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
14. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycia do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
15. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycia do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
16. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycia do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod gminną drogę publiczną.
17. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki
18. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu
19. Sprawy różne
20. Zamknięcie posiedzenia

 więcej >


Protokół Nr 30
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 9 września 2004 roku
porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym zabudowanych nieruchomości komunalnych pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni (Druk nr 98).
4. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bez przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej (Druk nr 99).
5. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bez przetargowym prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne, jej użytkownikowi wieczystemu (Druk nr 100).
6. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości udziału ¼ części w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Markach przy ul. Piłsudskiego 142 (Druk nr 115).
7. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłat zgłoszenia dokonania wpisu lub zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (Druk nr 101).
8. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Marki (Druk nr 109).
9. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych (Druk nr 110).
10. Wydanie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/95/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2004 rok (Druk nr 113).
11. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w Markach (Druk nr 114).
12. Informacja Burmistrza Miasta o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2004 roku (Druk nr 111).
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 29 z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 26 lipca 2004 roku.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Marki oraz dopłat do taryfowych grup odbiorców usług odbioru ścieków w okresie od 1 września 2004 roku do 31 sierpnia 2005 roku.
3. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągu Mareckiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Markach, na lata 2004 - 2006.
4. Wydanie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/95/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2004 rok.
5. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały XXXVI/161/1997 Rady Miejskiej w Markach z dnia 4 lutego 1997 roku w sprawie odpłatności za korzystanie z posiłków przez pracowników pedagogicznych i administracyjno - obsługowych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto.
6. Wydanie opinii o projekcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Marki.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 28
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 15 czerwca 2004 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Kierunki modyfikacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2005 roku w zakresie modernizacji dróg.
4. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/113/2004 Rady Miasta Marki z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Druk nr 86).
5. Wydanie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/95/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2004 rok (Druk nr 87).
6. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę postanowień umowy o oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste w celu ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego (Druk nr 85).
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 27
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 26 maja 2004 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ocena stanu technicznego dróg w mieście – praca w terenie.
3. Analiza i wnioskowanie w sprawach realizacji inwestycji drogowych i oświetleniowych na podstawie oceny stanu istniejącego.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół nr 26 nie istnieje.
(błąd w numeracji)

 więcej >


Protokół Nr 25
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej
z dnia 10 maja 2004 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Omówienie wariantów rozwiązań systemów kanalizacji sanitarnej dla miasta Marki.
4. Wydanie opinii o „Programie gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Marki na lata 2004 – 2008”
5. Wydanie opinii w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Miasta Marki własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe.
6. Sprawy różne
7. Zamknięcie posiedzenia

 więcej >


Protokół Nr 24 z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej
z dnia 21 kwietnia 2004 roku

 więcej >


Protokół Nr 23 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej
z dnia 19 marca 2004 roku

 więcej >


Protokół nr 22 z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 10 marca 2004 roku.

 więcej >


Protokół nr 21 z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej,
które odbyło się 3 marca 2004 roku

 więcej >


Protokół nr 20 z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 18 lutego 2004 roku.
 więcej >


Protokół nr 19 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 28 stycznia 2004 roku.

 więcej >


Protokół nr 18 z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 21 stycznia 2004 roku.

 więcej >


Protokół nr 17 z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 14 stycznia 2004 roku.

 więcej >


Protokół nr 16 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 16 grudnia 2003 roku.
 więcej >


Protokół nr 15 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 12 listopada 2003 roku.
 więcej >


Protokół nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 27 października 2003 roku.

 więcej >


Protokół nr 13 z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 17 września 2003 roku.
 więcej >


Protokół nr 12 z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 5 września 2003 roku
 więcej >


Protokół nr 11 z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 4 czerwca 2003 roku.
 więcej >


Protokół nr 10 z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 28 maja 2003 roku
 więcej >


Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 22 kwietnia 2003 roku
 więcej >


Protokół nr 8 z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 9 kwietnia 2003 roku
 więcej >


Protokół nr 7 z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 21 marca 2003 roku
 więcej >


Protokół nr 6 z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 12 marca 2003 roku
 więcej >


Protokół nr 5 z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 12 lutego 2003 roku
 więcej >


Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 22 stycznia 2003 roku.
 więcej >


Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 15 stycznia 2003 roku.
 więcej >


Protokół nr 2 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 16 grudnia 2002 roku
 więcej >


Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej,
które odbyło się w dniu 5 grudnia 2002 roku
 więcej >


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane