W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, ...

Wersja strony w formacie XML
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, ...

Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska

Protokół Nr 32
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej,
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 344) oraz omówienie problemu budowy komisariatu policji w Markach.
4. Omówienie aktualnej sytuacji, dotyczącej planowanego harmonogramu budowy dróg ekspresowych, przebiegających docelowo przez teren miasta Marki.
5. Omówienie akcji „Sprzątanie świata 2006” w Markach.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia
.
 więcej >


Protokół Nr 31
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej,
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 12 kwietnia 2006 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Zapoznanie się z wynikami badania pt. „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież gimnazjalną – Raport z badań ankietowych, zrealizowanych w 2005 roku”, przeprowadzonego przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Andrzeja Majchera.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 30
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej,
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 11 stycznia 2006 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta Marki na 2006 rok (Druk nr 276).
4. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Marki na lata 2005 – 2013” (Druk nr 271).
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 29 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej,
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 16 grudnia 2005 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla miasta Marki na lata 2005 – 2008 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2009 – 2015” (Druk nr 272).
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół nr 28
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej,
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 23 listopada 2005 roku.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 (Druk nr 275).
4. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (Druk 274).
5. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie programu współpracy Miasta Marki z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Druk nr 273).
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 27
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej,
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 16 listopada 2005 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Zapoznanie się z sytuacją Szpitala Powiatowego w Wołominie – spotkanie z Adamem Kopczyńskim, Przewodniczącym Rady Powiatu Wołomińskiego
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół nr 26 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej,
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 12 października 2005 roku.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Opracowanie sposobu badania populacji osób w wieku szkolnym dotyczącego zagrożeń od uzależnień.
4. Enklawy zieleni w Markach.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół nr 25 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 7 września 2005 roku.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości komunalnej (Druk nr 248).
3. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Marki na lata 2005 – 2010 (Druk nr 252).
4. Sprawy różne.
5. Zamkniecie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 24 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, z udziałem Komisji Oświaty, Kultury i Sportu które odbyło się w dniu 25 maja 2005 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Dyskusja nad wprowadzeniem zasiłku z tytułu urodzenia dziecka, tzw. „becikowe” – posiedzenie wspólne z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu.
4. Organizacja spotkania z ks. Arkadiuszem Nowakiem – posiedzenie wspólne z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 23 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2005 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Rozpatrzenie pisma Pana Pawła Krzemińskiego w sprawie ustanowienia zasiłku z tytułu urodzenia dziecka, tzw. „becikowe”.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 22 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, z udziałem Komisji Oświaty, Kultury i Sportu które odbyło się w dniu 13 kwietnia 2005 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Omówienie profilaktyki uzależnień szczególnie z uwzględnieniem problemu narkomanii wśród uczniów szkół mareckich – wspólne posiedzenie z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Marki.
4. Aktualna sytuacja bezpieczeństwa w mieście.
5. Aktualna sytuacja dotycząca budowy komisariatu Policji w Markach.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.
 więcej >


Protokół Nr 21 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej,
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 9 marca 2005 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 (Druk nr 196)
4. Rozpatrzenie wystąpienia Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie „Szansa” w sprawie dofinansowania działalności.
5. Dyskusja nad Planem Pracy Komisji na 2005 rok.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 20 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej,
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska
które odbyło się w dniu 9 lutego 2005 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach będących w zakresie zadań własnych gminy (Druk nr 187).
4. Informacja Przewodniczącego Komisji Pawła Chojnowskiego o przebiegu posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, pracującej przy Starostwie Powiatu Wołomińskiego, które odbyło się w dniu 28 stycznia 2005 roku.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 19 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej,
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 12 stycznia 2005 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Marki z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok (Druk nr 178).
4. Zapoznanie się z pismem Przewodniczącego Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy w sprawie wsparcia inicjatywy i wydania opinii o uchwale Nr XXVII/81/04 Rady Dzielnicy Targówek z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie dostosowania warszawskich dróg i mostów do ruchu rowerowego poprzez wdrożenie rozwiązań umożliwiających połączenia pomiędzy dzielnicami m.st. Warszawy.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół Nr 18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej,
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 30 listopada 2004 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Wydanie opinii o projekcie budżetu Miasta Marki na 2005 rok.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół nr 17 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska
które odbyło się w dniu 13 października 2004 roku.
Posiedzenie odbyło się przy współudziale Komisji Rewizyjnej.
Porządek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3.Dyskusja nad projektem gospodarki odpadami – opinie i wnioski.
4.Sprawa alei drzew przy ul. Kasztanowej w Markach.
5.Enklawy środowiskowe na terenie miasta.
6.Sprawy różne.
7.Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół nr 16 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 15 czerwca 2004 roku.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Rozpatrzenie możliwości lokalizacji budowy komisariatu.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół nr 15 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2004 roku.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Wydanie opinii o projekcie budżetu Miasta Marki na 2005 rok.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół nr 14 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 20 lutego 2004 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 (druk 35).
3. Wydanie opinii w sprawie Budżetu Miasta Marki na 2004 rok.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

 więcej >


Protokół nr 13 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska które odbyło się w dniu 16 grudnia 2003 roku
 więcej >


Protokół nr 12 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 12 listopada 2003 roku.
 więcej >


Protokół nr 11 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 12 listopada 2003 roku.
 więcej >


Protokół nr 10 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska
które odbyło się w dniu 28 października 2003 roku

 więcej >


Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 1 października 2003 roku.
 więcej >


Protokół nr 8 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 9 września 2003 roku.
 więcej >


Protokół Nr 5 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 25 marca 2003 roku  więcej >


Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 18 lutego 2003 roku  więcej >


Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 11 lutego 2003 roku  więcej >


Protokół nr 2 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 17 grudnia 2002 roku  więcej >


Protokół Nr 1 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2002 roku.  więcej >


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane