W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Protokół z XXXVIII sesji Rady Miasta

XML

Treść

Protokół z XXXVIII sesji Rady Miasta

Protokół Nr 38
z XXXVIII sesji Rady Miasta Marki,
która odbyła się w dniu 1 marca 2006 roku

O godzinie 13.00 XXXVIII sesję Rady Miasta Marki otworzyła Przewodnicząca Maria Przybysz – Piwko. Przywitała stałych członków Rady oraz przybyłych gości.
Po stwierdzeniu quorum (lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu) Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji z dnia 1 lutego 2006 roku.
5. Prezentacja koncepcji zagospodarowania obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Marki – Centrum” przez przedstawicieli TBS „Millenium”.
6. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 320).
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu Pani Barbary Parzych wniesionego do ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki dla wyodrębnionego obszaru planu stanowiącego część działek o nr ewid.: 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 55, 57/1, 57/2, 58, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233 w obrębie geodezyjnym 5-08 (Druk nr 317).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu Państwa Violetty i Jana Pałyska wniesionego do ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki dla wyodrębnionego obszaru planu stanowiącego część działek o nr ewid.: 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 55, 57/1, 57/2, 58, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233 w obrębie geodezyjnym 5-08 (Druk nr 318).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu Państwa Marzeny i Rafała Rycembel wniesionego do ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki dla wyodrębnionego obszaru planu stanowiącego część działek o nr ewid.: 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 55, 57/1, 57/2, 58, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233 w obrębie geodezyjnym 5-08 (Druk nr 319).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne (Druk nr 321).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu (Druk nr 315).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (Druk nr 316).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach (Druk nr 310).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach (Druk nr 311).
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie posiedzenia.

Pkt 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Burmistrz Janusz Werczyński złożył wniosek o włączenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 312),
- w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 313).
Burmistrz dodał, że projekty uchwały zostały zaopiniowane przez Komisję Budżetowo – Gospodarczą.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zarządziła głosowanie w sprawie wniosku o wprowadzenie projektów uchwały zawartych w Drukach 312 i 313.

Głosowanie
za przyjęciem wniosku – 14
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0

Wniosek został przyjęty bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Miasta Marki. Projekty uchwał będą rozpatrzone jako punkt 13. porządku obrad – Druk nr 312 oraz punkt 14. porządku obrad – Druk nr 313.

Więcej wniosków w sprawie zmian do porządku obrad nie zgłoszono.

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji z dnia 1 lutego 2006 roku.
5. Prezentacja koncepcji zagospodarowania obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Marki – Centrum” przez przedstawicieli TBS „Millenium”.
6. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 320).
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu Pani Barbary Parzych wniesionego do ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki dla wyodrębnionego obszaru planu stanowiącego część działek o nr ewid.: 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 55, 57/1, 57/2, 58, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233 w obrębie geodezyjnym 5-08 (Druk nr 317).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu Państwa Violetty i Jana Pałyska wniesionego do ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki dla wyodrębnionego obszaru planu stanowiącego część działek o nr ewid.: 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 55, 57/1, 57/2, 58, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233 w obrębie geodezyjnym 5-08 (Druk nr 318).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu Państwa Marzeny i Rafała Rycembel wniesionego do ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki dla wyodrębnionego obszaru planu stanowiącego część działek o nr ewid.: 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 55, 57/1, 57/2, 58, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233 w obrębie geodezyjnym 5-08 (Druk nr 319).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne (Druk nr 321).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu (Druk nr 315).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (Druk nr 316).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 312).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 313).
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach (Druk nr 310).
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach (Druk nr 311).
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie posiedzenia.

Pkt 4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji z dnia 1 lutego 2006 roku.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr 37 z XXXVII sesji Rady Miasta Marki z dnia 1 lutego 2006 roku.

Głosowanie
za przyjęciem protokołu – 11
przeciw – 0
wstrzymujących się – 3

Protokół z XXXVII sesji Rady Miasta Marki z dnia 1 lutego 2006 roku został przyjęty.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko udzieliła głosu Pani Ewie Zembrzyckiej – Wiater, która poinformowała, że w związku z tragedią, jaka wydarzyła się w Katowicach Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze oraz Komitet Organizacyjny WOŚP z Zielonki, w niedzielę 5 marca 2005 roku, organizuje imprezę charytatywną, połączoną ze zbiórką pieniędzy pod hasłem „Solidarni ze Śląskiem”. Cały dochód zostanie przeznaczony na pomoc dla poszkodowanych i ich rodzin. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęły władze samorządowe Marek i Zielonki.
Pani Ewa Zembrzycka – Wiater przedstawiła programy imprez w Markach i w Zielonce, na które zaprosiła wszystkich obecnych (plakat stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Pkt 5. Prezentacja koncepcji zagospodarowania obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Marki – Centrum” przez przedstawicieli TBS „Millenium”.

Pan Dariusz Szarek Prezes Zarządu TBS „Millenium” sp. z o.o., której jedynym właścicielem jest Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Komendy Stołecznej Policji przypomniał, że jego firma jest inwestorem generalnym Osiedla Mieszkaniowego „Horowa Góra” położonego przy ul. Dużej w Markach. Na tym Osiedlu docelowo zamieszka 409 właścicieli w 10 budynkach. Dodał, że podczas realizacji tej inwestycji TBS „Millenium” wybudował także 3,5 kilometrowy odcinek kanalizacji grawitacyjno – tłocznej wraz z dwiema przepompowniami ścieków, który na mocy porozumienia został przekazany Spółce „Wodociąg Marecki”.
Prezes powiedział również, że TBS Millenium planuje kolejną inwestycję (przewidywany koszt przedsięwzięcia 70 milionów złotych) i dlatego jest zainteresowane zakupem działki budowlanej położonej przy Al. Piłsudskiego w Markach (naprzeciw Urzędu Miasta – dz. nr ewid. 3/2, 5/7, 10/4, 11/7 w obrębie geodezyjnym 4-10). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem AUC – tereny zabudowy usługowo – administracyjnej z funkcją mieszkaniową powyżej drugiej kondygnacji, a nieprzekraczalna wysokość zabudowy to osiem kondygnacji naziemnych.

Pani Danuta Kasicka, Dyrektor ds. Marketingu i Reklamy, zaprezentowała na planszach koncepcję kompleksu usługowo – mieszkaniowego, który nawiązuje swoim charakterem do tradycji, architektury i historii Marek. Projekt przewiduje część mieszkaniową zamkniętą (tylko dla mieszkańców osiedla), część usługową ogólnie dostępną oraz budynek Ratusza, który byłby zlokalizowany vis a vis Kościoła p.w. św. Izydora.

Pan Dariusz Szarek i Pani Danuta Kasicka odpowiedzieli na pytania formułowane przez radnych.

Przewodnicząca Rady Miasta Marki Maria Przybysz – Piwko podziękowała za interesującą prezentację.

Pkt 6. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 320).

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił informację z działalności Burmistrza za okres od 23 stycznia do 17 lutego 2006 roku (informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Burmistrz udzielił również odpowiedzi na pytania sformułowane przez radnego Roberta Tankiewicza dotyczące punktu 9 informacji.

Pkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu Pani Barbary Parzych wniesionego do ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki dla wyodrębnionego obszaru planu stanowiącego część działek o nr ewid.: 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 55, 57/1, 57/2, 58, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233 w obrębie geodezyjnym 5-08 (Druk nr 317).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Pani Barbara Parzych nie była obecna na sesji.

Rysunek obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki dla wyodrębnionego obszaru planu stanowiącego część działek o nr ewid.: 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 55, 57/1, 57/2, 58, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233 w obrębie geodezyjnym 5-08 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński poinformował, że złożone przez Panią Barbarę Parzych pismo w sprawie ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta dla wyodrębnionego obszaru planu, dotyczące przeznaczenia działki nr ewidencyjny 18 w obrębie 5-08 pod zabudowę mieszkaniową zakwalifikowane zostało jako protest. Rozpatrując ten protest stwierdzono, że Pani Barbara Parzych nie ma interesu prawnego co do w/w działki, ponieważ nie jest jej właścicielką. Jej własność stanowi sąsiednia działka nr ewid. 16/2 z obrębu 5-08, która to nieruchomość nie jest objęta zmianą planu. W związku z powyższym protest należy odrzucić w całości.

Pan Robert Danielak, pracownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, przedstawił prezentację multimedialną omawianego obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 317.

Nie została podjęta dyskusja w tym punkcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu Pani Barbary Parzych wniesionego do ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki dla wyodrębnionego obszaru planu stanowiącego część działek o nr ewid.: 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 55, 57/1, 57/2, 58, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233 w obrębie geodezyjnym 5-08 (Druk nr 317).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 10
przeciw – 0
wstrzymujących się – 4

Uchwała została podjęta, otrzymała Nr XXXVIII/276/2006 i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Pkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu Państwa Violetty i Jana Pałyska wniesionego do ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki dla wyodrębnionego obszaru planu stanowiącego część działek o nr ewid.: 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 55, 57/1, 57/2, 58, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233 w obrębie geodezyjnym 5-08 (Druk nr 318).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Pan Jan Pałyska był obecny na sesji.

Rysunek obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki dla wyodrębnionego obszaru planu stanowiącego część działek o nr ewid.: 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 55, 57/1, 57/2, 58, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233 w obrębie geodezyjnym 5-08 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Pan Robert Danielak, pracownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą omawianej uchwały. Wyjaśnił, że działka nr ewidencyjny 60/2, stanowiąca własność Państwa Pałyska, oraz fragment ul. Czarnieckiego (zarys linii rozgraniczających tej ulicy w rejonie działki 60/2 został ustalony w aktualnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego), znajdują się poza obszarem opracowania zmiany planu. Z uwagi na powyższe protest należy odrzucić w całości.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 318.

Pan Jan Pałyska powiedział, że nie wyraża zgody na taką zmianę planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru.

Burmistrz Janusz Werczyński podkreślił, że projekt zmiany planu nie wprowadza żadnych zmian co do przeznaczenia działki 60/2 ustalonego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z 1997 roku.

Nie została podjęta dyskusja w tym punkcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu Państwa Violetty i Jana Pałyska wniesionego do ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki dla wyodrębnionego obszaru planu stanowiącego część działek o nr ewid.: 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 55, 57/1, 57/2, 58, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233 w obrębie geodezyjnym 5-08 (Druk nr 318).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 14
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0

Uchwała została podjęta, otrzymała Nr XXXVIII/277/2006 i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Pkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu Państwa Marzeny i Rafała Rycembel wniesionego do ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki dla wyodrębnionego obszaru planu stanowiącego część działek o nr ewid.: 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 55, 57/1, 57/2, 58, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233 w obrębie geodezyjnym 5-08 (Druk nr 319).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Państwo Marzena i Rafał Rycembel nie byli obecni na sesji.

Rysunek obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki dla wyodrębnionego obszaru planu stanowiącego część działek o nr ewid.: 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 55, 57/1, 57/2, 58, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233 w obrębie geodezyjnym 5-08 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Pan Robert Danielak, pracownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, przedstawił prezentację multimedialną i wyjaśnił, że wystąpienie Państwa Rycembel zostało zakwalifikowane jako zarzut.
Państwo Rycembel zarzucili projektowi planu naruszenie interesu prawnego w zakresie:
1) przeznaczenia części nieruchomości – działka nr ewid. 9/9 w obrębie 5-08 (ul. Żółkiewskiego) na cele drogowe,
2) zmiany przeznaczenia części ww. nieruchomości z terenów zabudowy mieszkalno – usługowej na tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej,
3) ograniczenia powierzchni działki przeznaczonej pod zabudowę do 400m2.
Projekt uchwały zakłada uwzględnienie zarzutu w części opisanej w punkcie 2, natomiast w zakresie opisanym w punkcie 1 i 3 podlega odrzuceniu zgodnie z obowiązującym prawem w granicach przysługującego Gminie władztwa planistycznego.
Pan Robert Danielak powiedział również, że zmiana przebiegu ul. Żółkiewskiego w sposób naruszający własność Państwa Rycembel, spowodowana jest koniecznością zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego ruchu pojazdów. Natomiast ograniczenie powierzchni działki przeznaczonej pod zabudowę wynika z decyzji Wojewody Mazowieckiego o wyrażeniu zgody na zmianę przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolne i nieleśne gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Gmina związana jest powyższą decyzją i nie może jej dowolnie interpretować.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 319.

Nie została podjęta dyskusja w tym punkcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu Państwa Marzeny i Rafała Rycembel wniesionego do ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki dla wyodrębnionego obszaru planu stanowiącego część działek o nr ewid.: 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 55, 57/1, 57/2, 58, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233 w obrębie geodezyjnym 5-08 (Druk nr 319).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 13
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1

Uchwała została podjęta, otrzymała Nr XXXVIII/278/2006 i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Pkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne (Druk nr 321).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński poinformował, że projekt uchwały dotyczy działki nr ewid. 95/2 obręb geodezyjny 5-06 o powierzchni 542 m2. Przedstawił wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki oraz operat szacunkowy omawianej nieruchomości.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 321.

Nie została podjęta dyskusja w tym punkcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne (Druk nr 321).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 12
przeciw – 0
wstrzymujących się – 2

Uchwała została podjęta, otrzymała Nr XXXVIII/279/2006 i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Pkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu (Druk nr 315).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński poinformował, że projekt uchwały dotyczy działki nr ewid. 17/3 obręb geodezyjny 3-06 o powierzchni 6035 m2. Dodał, że nie ma powodu, dla którego Gmina powinna skorzystać z prawa pierwokupu, ponieważ nieruchomość nie jest przeznaczona na realizację celów publicznych.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 315.

Nie została podjęta dyskusja.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu (Druk nr 315).
Głosowanie
za podjęciem uchwały – 14
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0

Uchwała została podjęta, otrzymała Nr XXXVIII/280/2006 i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Pkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (Druk nr 316).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński poinformował, że projekt uchwały dotyczy działki nr ewid. 140/2 z obrębu 1-03 o powierzchni 732m2 (teren po zlikwidowanym rowie melioracyjnym).
Przypomniał, że na wniosek Państwa Chodaczek (zainteresowanych kupnem tej nieruchomości) 14 września 2005 roku Rada Miasta Marki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie tej nieruchomości w trybie bezprzetargowym, na rzecz wnioskujących, którzy są właścicielami nieruchomości przyległej. W styczniu br. Państwo Chodaczek wystąpili o obniżenie określonej w operacie szacunkowym ceny nabycia tej nieruchomości.
Burmistrz poinformował, że obniżenie ceny może nastąpić tylko poprzez udzielenie bonifikaty, w przypadkach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, jednak warunkiem jej udzielenia jest zgoda Rady wyrażona w uchwale. Państwo Chodaczek nie spełniają wymienionych w ustawie warunków.
Mając powyższe na uwadze Burmistrz wniósł o odrzucenie omawianego projektu uchwały.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza negatywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 316.

Nie została podjęta dyskusja.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (Druk nr 316).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 0
przeciw – 13
wstrzymujących się – 1

Rada Miasta Marki odrzuciła projekt uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (Druk nr 316).

Pkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 312).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy działki nr ewid. 100/1 z obrębu 5-07 o powierzchni 216 m2 przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki pod gminna drogę publiczną – ul. Butrymów w Markach.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 312.

Nie została podjęta dyskusja.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 312).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 14
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0

Uchwała została podjęta, otrzymała Nr XXXVIII/281/2006 i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Pkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 313).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński powiedział, że projekt uchwały dotyczy działki nr ewid. 100/6 o powierzchni 53 m2 z obrębu 5-07 przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki pod gminna drogę publiczną – ul. Wołodyjowskiego w Markach.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 313.

Nie została podjęta dyskusja.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 313).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 14
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0

Uchwała została podjęta, otrzymała Nr XXXVIII/282/2006 i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Pkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach (Druk nr 310).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński omówił dwa kolejne projekty uchwał dotyczące określenia wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego oraz najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w OPS. Poprzednie zmiany wysokości tych wskaźników zostały uchwalone przez Radę Miasta w 2001 roku.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 310.

Burmistrz Janusz Werczyński udzielił odpowiedzi na pytania sformułowane przez radną Małgorzatę Babiuch – Hall i radnego Tadeusza Skłodowskiego.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach (Druk nr 310).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 13
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1

Uchwała została podjęta, otrzymała Nr XXXVIII/283/2006 i stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Pkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach (Druk nr 311).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 311.

W tym punkcie porządku obrad nie została podjęta dyskusja.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach (Druk nr 311).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 13
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1
Uchwała została podjęta, otrzymała Nr XXXVIII/284/2006 i stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Pkt 17. Interpelacje i zapytania radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

W tym punkcie porządku obrad radni nie zgłosili zapytań.

Pkt 18. Sprawy różne.

1.Burmistrz Krzysztof Wnuk przedstawił ofertę wykonania mapek krajoznawczych, gdzie uwzględnione zostałyby mareckie ścieżki rowerowe – przewidywany koszt ok. 10 tys. zł.

Po krótkiej dyskusji radni uznali, że oferta jest zbyt droga.

2.Radna Małgorzata Babiuch – Hall zwróciła się z wnioskiem o podjęcie w najbliższym czasie dyskusji na temat przyszłości miasta m.in. budowy gimnazjum w Markach, przedstawionej przez TBS „Millenium” koncepcji zagospodarowania nieruchomości naprzeciw Urzędu Miasta Marki, poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Burmistrz Janusz Werczyński zapewnił, że taka debata odbędzie się w niedługim czasie.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko przedstawiła e-maile od mieszkańców (wszystkie tej samej treści) dotyczące ograniczenia liczby przystanków autobusu linii 718 i 805 na terenie Warszawy (jedno z pism stanowi załącznik nr 25 do protokołu).

Burmistrz Janusz Werczyński powiedział, że skieruje stosowne wystąpienie do ZTM w Warszawie, choć jego zdaniem nie ma szansy na proponowane przez mieszkańców rozwiązania.

3.Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała pismo Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie dotyczące wskazania obserwatorów, którzy będą czuwać nad prawidłowym przebiegiem sprawdzianu dla klas VI szkół podstawowych w dniu 4 kwietnia 2006 roku oraz egzaminu gimnazjalnego w dniach 26 i 27 kwietnia 2006 roku.

Obserwatorami zostali wybrani:
- radny Tadeusz Lużyński Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Zespół Szkół nr 1
- radna Urszula Paszkiewicz Szkoła Podstawowa nr 2
- radny Tadeusz Skłodowski Szkoła Podstawowa nr 3
- radny Kazimierz Kędzierski Szkoła Podstawowa nr 4
- radny Robert Tankiewicz Szkoła Podstawowa nr 5 oraz Zespół Szkół nr 2

4. Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała pisma:
- ks. Henryka Drożdża proboszcza Parafii p.w. Św. Izydora w Markach (pismo stanowi załącznik nr 26 do protokołu),
- Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczące budowy chodnika na ul. Legionowej od ul. Piłsudskiego do ul. Spacerowej w Markach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632. Z pisma wynika, że miasto Marki musiałoby pokryć około 80% kosztów przebudowy drogi, która nie stanowi jej własności (kopia pisma stanowi załącznik nr 27 do protokołu),
- Administracji Budynków Mieszkalnych sukc. Karola Whiteheada w Markach zawierające informacje o tzw. kamienicach przy ul. Piłsudskiego w Markach (kopia pisma stanowi załącznik nr 28 do protokołu),
- Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Szymona Pawłowskiego w sprawie rozważenia przez gminę przyznania dodatkowego „becikowego” wypłacanego z budżetu gminy w wysokości ustalonej przez gminę (kopia pisma stanowi załącznik nr 29 do protokołu).

5. Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poinformowała, że 14 lutego br. grupa radnych oraz pracowników Urzędu Miasta Marki odbyła autokarową pielgrzymkę do Częstochowy. O godzinie 1100 w Kaplicy Jasnogórskiej odprawiona została msza św. dziękczynna w rocznicę aktu zawierzenia Miasta Marki Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski, Matki Jasnogórskiej.

6. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Babiuch – Hall odczytała Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2005.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Pkt 19. Zamknięcie posiedzenia.

O godzinie 17.00 Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zamknęła XXXVIII sesję Rady Miasta Marki.

protokołowała
Małgorzata Mincberg

Przewodnicząca Rady Miasta Marki
/-/ dr Maria Przybysz-Piwko

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane