W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Rada Miasta Marki - XXI sesja - protokół

Wersja strony w formacie XML
Rada Miasta Marki - XXI sesja - protokół

PROTOKÓŁ Nr 21
z XXI sesji Rady Miasta Marki,
która odbyła się w dniu 17 listopada 2004 roku

O godzinie 13.00 XXI sesję Rady Miasta Marki otworzyła Przewodnicząca Maria Przybysz - Piwko. Po przywitaniu wszystkich obecnych i stwierdzeniu quorum (lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu) przedstawiła porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XX sesji z dnia 27 października 2004 roku.
5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 157).
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XI/76/03 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2003 roku (Druk nr 127).
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XI/77/03 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2003 roku ( Druk nr 128).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XI/74/2003 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2003 roku (Druk nr 129).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XI/82/03 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2003 roku (Druk nr 130).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XI/78/03 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2003 roku (Druk nr 131).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne (Druk nr 138).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/107/2000 Rady Miejskiej w Markach z dnia 12 kwietnia 2000 roku (Druk nr 141).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (Druk nr 151).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w Markach (Druk nr 152).
15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/95/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2004 rok (Druk nr 153).
16. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały nr VI/30/99 Rady Miejskiej w Markach z dnia 10 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 1 w Markach Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 96 (Druk nr 133).
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie o zmianie uchwały nr VI/31/99 Rady Miejskiej w Markach z dnia 10 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 w Markach ul. Wczasowa 5 (Druk nr 134).
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi mieszkańców bloku przy ulicy Małachowskiego 1 w Markach (Druk nr 155).
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku Telekomunikacyjnego Przedsiębiorstwa Budowlano – Montażowego „Telko- Poz” sp. z o.o. o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Gminy Miasto Marki (Druk nr 154).
20. Informacja w związku z pismem złożonym przez radnego Roberta Tankiewicza.
21. Interpelacje i zapytania radnych.
22. Sprawy różne.
23. Zamknięcie posiedzenia.

Pkt 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Burmistrz Janusz Werczyński poinformował, że w wyniku dyskusji, jaka toczyła się podczas posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej, które odbyło się w dniu 10 listopada br. podjął decyzję o wycofaniu z porządku obrad sesji projektów uchwał zapisanych w Drukach: 127, 128, 129, 130, 131 – projekty uchwał dotyczą zmiany stanowiska Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia zarzutów dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego „Leśna”.
W związku z tym Burmistrz złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji punktów: 6, 7, 8, 9 i 10.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie wniosek złożony przez Burmistrza.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XX sesji z dnia 27 października 2004 roku.
5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 157).
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne (Druk nr 138).
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/107/2000 Rady Miejskiej w Markach z dnia 12 kwietnia 2000 roku (Druk nr 141).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (Druk nr 151).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w Markach (Druk nr 152).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/95/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2004 rok (Druk nr 153).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały nr VI/30/99 Rady Miejskiej w Markach z dnia 10 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 1 w Markach Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 96 (Druk nr 133).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie o zmianie uchwały nr VI/31/99 Rady Miejskiej w Markach z dnia 10 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 w Markach ul. Wczasowa 5 (Druk nr 134).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi mieszkańców bloku przy ulicy Małachowskiego 1 w Markach (Druk nr 155).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku Telekomunikacyjnego Przedsiębiorstwa Budowlano – Montażowego „Telko- Poz” sp. z o.o. o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Gminy Miasto Marki (Druk nr 154).
15. Informacja w związku z pismem złożonym przez radnego Roberta Tankiewicza.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie posiedzenia.


Pkt 4. Przyjęcie protokołu z XX sesji z dnia 27 października 2004 roku.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr 20 z XX sesji Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2004 roku.

Protokół z XX sesji Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2004 roku został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.

Pkt 5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 157).

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił informację z działalności Burmistrza za okres od 18 października do 5 listopada 2004 roku (informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Burmistrz udzielił również dodatkowych wyjaśnień na pytania sformułowane przez radnego Tadeusza Skłodowskiego.

Pkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne (Druk nr 138).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński szczegółowo omówił projekt uchwały i odpowiedział na pytania zgłoszone przez Przewodniczącą Rady Marię Przybysz – Piwko.

Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej Tadeusz Sienkiewicz poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 138.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne (Druk nr 138).

Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XXI/155/2004 i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Pkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/107/2000 Rady Miejskiej w Markach z dnia 12 kwietnia 2000 roku (Druk nr 141).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński uzasadnił potrzebę wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVI/107/2000 Rady Miejskiej w Markach z dnia 12 kwietnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej podziałem.

Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej Tadeusz Sienkiewicz poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 141.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/107/2000 Rady Miejskiej w Markach z dnia 12 kwietnia 2000 roku (Druk nr 141).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 11
przeciw – 0
wstrzymujących się – 2
Jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu.

Uchwała została podjęta, otrzymała Nr XXI/156/2004 i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Pkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (Druk nr 151).

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński przypomniał, że na XX sesji Rady Miasta w dniu 27 października br. projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych był już rozpatrywany. Jednak zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym uchwały dotyczące zobowiązań finansowych zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, a głosowanie przebiegło w ten sposób, że za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych, przeciw – 0, od głosu wstrzymało się 8 radnych. W związku z takim wynikiem głosowania uchwała nie została podjęta.
Burmistrz zauważył, że w trakcie dyskusji nad tym projektem uchwały (podczas XX sesji) radni zwrócili szczególną uwagę na kwestię maksymalnego poziomu marży dla inwestorów, która w Druku 150 (projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych) zapisana była w wysokości 1,2%. Dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom radnych w projekcie uchwały zawartym w Druku 151 ust. 2 w § 6 zawiera następujący zapis: „oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe średniej arytmetycznej z opublikowanych średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych z dwóch ostatnich przetargów poprzedzających rozpoczęcie kolejnego rocznego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów w wysokości nie większej niż 0,6%.”

Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej Tadeusz Sienkiewicz poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 151, w którym w § 6 zawarte jest określenie marży dla inwestorów w wysokości nie większej niż 0,6%.

Radni Rady Miasta Marki nie podjęli dyskusji nad przedłożonym projektem uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej Tadeusz Sienkiewicz złożył wniosek, aby nad projektem uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych przeprowadzone zostało głosowanie imienne.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Chojnowski przypomniał treść § 46 Statutu Miasta Marki dotyczący głosowania imiennego.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zarządziła głosowanie nad wnioskiem złożonym przez Tadeusz Sienkiewicza.

Głosowanie
za przyjęciem wniosku – 6
przeciw – 5
wstrzymujących się – 2
Jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu.

Wniosek został przyjęty.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zarządziła wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania imiennego.

Jako kandydatów na członków komisji skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby:
1. Bogusława Dąbkowskiego – wyraził zgodę
2. Tadeusza Sienkiewicza – wyraził zgodę
3. Elżbietę Świniarską – wyraziła zgodę

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad wyborem komisji skrutacyjnej w składzie: Bogusław Dąbkowski, Tadeusz Sienkiewicz, Elżbieta Świniarska.

Skład komisji skrutacyjnej przyjęty został jednogłośnie.

Po rozdaniu radnym kart do głosowania, podpisanych imieniem i nazwiskiem, komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała protokół komisji skrutacyjnej. Komisja stwierdziła, że:
1. Małgorzata Babiuch – Hall – była nieobecna podczas głosowania
2. Paweł Chojnowski – głosował za podjęciem uchwały
3. Bogusław Dąbkowski – głosował za podjęciem uchwały
4. Kazimierz Kędzierski – głosował za podjęciem uchwały
5. Tadeusz Lużyński – głosował za podjęciem uchwały
6. Grzegorz Młodzianowski – głosował za podjęciem uchwały
7. Urszula Paszkiewicz – głosowała za podjęciem uchwały
8. Maria Przybysz – Piwko – głosowała za podjęciem uchwały
9. Tadeusz Sienkiewicz – głosował za podjęciem uchwały
10. Tadeusz Skłodowski – głosował za podjęciem uchwały
11. Teresa Sobolewska – głosowała za podjęciem uchwały
12. Elżbieta Świniarska – głosowała za podjęciem uchwały
13. Agata Świstowska – była nieobecna na sesji
14. Robert Tankiewicz – głosował przeciw podjęciu uchwały
15. Bogdan Trzemecki – głosował za podjęciem uchwały

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 1, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Karty do głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych stanowią załącznik nr 8 do protokołu.

Uchwała została podjęta, otrzymała Nr XXI/157/2004 i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Pkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w Markach (Druk nr 152).

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

W związku z podjęciem uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Burmistrz Janusz Werczyński złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w Markach (Druk nr 152).

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie złożony przez Burmistrza wniosek.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie i w związku z tym projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w Markach (Druk nr 152) nie był rozpatrywany przez Radę Miasta Marki.

Pkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/95/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2004 rok (Druk nr 153).

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił informacje o zmianach planu dochodów i wydatków w budżecie miasta na dzień 17 listopada 2004 roku oraz informacje o zmianach planu zadań inwestycyjnych (informacje stanowią załącznik nr 12 do protokołu).
Burmistrz udzielił również odpowiedzi na pytania zgłoszone przez radnych: Bogusława Dąbkowskiego, Tadeusza Skłodowskiego i Teresę Sobolewską.

Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarcza Tadeusz Sienkiewicz poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 143.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XIII/95/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2004 rok (Druk nr 153).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 11
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1
Dwóch radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.

Uchwała została podjęta, otrzymała Nr XXI/158/2004 i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Pkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały nr VI/30/99 Rady Miejskiej w Markach z dnia 10 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 1 w Markach Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 96 (Druk nr 133).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński omówił proponowane zmiany do uchwały nr VI/30/99 Rady Miejskiej w Markach z dnia 10 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 1 w Markach Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 96.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Tadeusz Lużyński poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 133.

Nie podjęto dyskusji w tym punkcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały nr VI/30/99 Rady Miejskiej w Markach z dnia 10 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 1 w Markach Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 96 (Druk nr 133).

Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XXI/159/2004 i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Pkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały nr VI/31/99 Rady Miejskiej w Markach z dnia 10 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 w Markach ul. Wczasowa 5 (Druk nr 134).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński omówił proponowane zmiany do uchwały nr VI/31/99 Rady Miejskiej w Markach z dnia 10 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 w Markach ul. Wczasowa 5.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Tadeusz Lużyński poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w Druku nr 134.

Nie podjęto dyskusji w tym punkcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały nr VI/31/99 Rady Miejskiej w Markach z dnia 10 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 w Markach ul. Wczasowa 5 (Druk nr 134).

Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XXI/160/2004 i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Pkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi mieszkańców bloku przy ulicy Małachowskiego 1 w Markach (Druk nr 155).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Babiuch – Hall odczytała opinię Komisji Rewizyjnej o projekcie uchwały w sprawie skargi mieszkańców bloku przy ulicy Małachowskiego 1 w Markach.
Opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Nie podjęto dyskusji w tym punkcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie skargi mieszkańców bloku przy ulicy Małachowskiego 1 w Markach (Druk nr 155).

Głosowanie
za podjęciem uchwały – 13
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1

Uchwała została podjęta, otrzymała Nr XXI/161/2004 i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Pkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku Telekomunikacyjnego Przedsiębiorstwa Budowlano – Montażowego „Telko- Poz” sp. z o.o. o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Gminy Miasto Marki (Druk nr 154).

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Babiuch – Hall odczytała opinię Komisji Rewizyjnej o projekcie uchwały w sprawie wniosku Telekomunikacyjnego Przedsiębiorstwa Budowlano – Montażowego „Telko- Poz” sp. z o.o. o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Gminy Miasto Marki.
Opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
W ocenie Komisji Rewizyjnej nie ma podstaw do podjęcia przez Radę Miasta takiej uchwały i w związku z tym Komisja zaproponowała:
- zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku – wskazanie zdarzeń będących podstawą rozwiązania stosunku pracy,
- zwrócić się do pełnomocnika firmy „Telko – Poz” sp. z o.o. o przedstawienie ważnego pełnomocnictwa,
- podjąć stosowną uchwałę po uzyskaniu wyjaśnień od pracodawcy radnej Elżbiety Świniarskiej.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko poddała pod głosowanie propozycje Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie
za przyjęciem propozycji – 13
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
Radna Elżbieta Świniarska nie brała udziału w głosowaniu.

W związku z tym, że zgłoszone przez Komisję Rewizyjną propozycje zostały przyjęte uchwała w sprawie wniosku Telekomunikacyjnego Przedsiębiorstwa Budowlano – Montażowego „Telko- Poz” sp. z o.o. o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Gminy Miasto Marki nie została poddana pod głosowanie i tym samym nie została podjęta.

Pkt 15. Informacja w związku z pismem złożonym przez radnego Roberta Tankiewicza.

Kopia pisma radnego Roberta Tankiewicza stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała pismo, które wystosowała do radnego Roberta Tankiewicza (pismo oraz opinie Radców Prawnych Urzędu Miasta stanowią załącznik nr 24 do protokołu).

W dyskusji głos zabrali: Przewodnicząca Maria Przybysz – Piwko, radny Tadeusz Skłodowski, radny Robert Tankiewicz, burmistrz Janusz Werczyński i zastępca burmistrza Krzysztof Wnuk.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Chojnowski złożył wniosek o zamknięcie dyskusji w tym punkcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie
za przyjęciem wniosku – 8
przeciw – 3
wstrzymujących się – 3

Wniosek został przyjęty i w związku z tym Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję w w/w punkcie porządku obrad.

Pkt 16. Interpelacje i zapytania radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Na pytania dotyczące wykonawców prac geodezyjno – kartograficzynch sformułowane przez radnego Roberta Tankiewicza odpowiedzi udzielił Burmistrz Janusz Werczyński.

Pkt 17. Sprawy różne.

1.Radny Bogusław Dąbkowski w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawił informacje o projekcie budowy dróg szybkiego ruchu: wschodniej obwodowej Warszawy S – 17 oraz S – 8 Węzeł Marki – Węzeł Radzymin (materiały dotyczące omawianych inwestycji pozyskane z internetu oraz z prasy stanowią załącznik nr 25 do protokołu). Zwrócił szczególną uwagę, że kolejność wykonywania tych przedsięwzięć może mieć decydujące znaczenie dla miasta Marki.

Pan Robert Danielak, pracownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, udzielił dodatkowych wyjaśnień na temat planowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie krajowego układu drogowego w południowej części miasta Marki.

Burmistrz Janusz Werczyński zaproponował, aby na jedną z najbliższych sesji zaprosić przedstawiciela GDDKiA, który mógłby zaprezentować koncepcje planowanych inwestycji. Zobowiązał się również do zainteresowania sprawą Burmistrzów sąsiednich gmin zwłaszcza Ząbek, Zielonki i Kobyłki.

2.Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Babiuch – Hall przedstawiła trzy wnioski Komisji:
- w sprawie rozważenia możliwości zorganizowania całorocznej akcji społecznej sprzątania miasta (wniosek stanowi załącznik nr 26 do protokołu),
- w sprawie podjęcia starań w celu pozyskania terenu na parking przy Urzędzie Miasta(wniosek stanowi załącznik nr 27 do protokołu),
- w sprawie wystosowania apelu do proboszczów miejscowych parafii w sprawie wyposażenia kościołów w apteczki pierwszej pomocy oraz nosze (wniosek stanowi załącznik nr 28 do protokołu).

4.Radny Bogusław Dąbkowski zaproponował, aby podczas prac nad budżetem na 2005 rok rozważyć możliwość zabezpieczenia środków na zainstalowanie oświetlenia wokół pomnika poświęconego dziesięciu zakładnikom straconym przez hitlerowców w roku 1942 w Markach.

5.W związku z upływem połowy kadencji Rady Miasta Marki Przewodnicząca Maria Przybysz – Piwko wystąpiła do przewodniczących Komisji o przygotowanie sprawozdań z działalności komisji (pismo stanowi załącznik nr 29 do protokołu).

6. Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko odczytała pisma:
- dotyczące zmiany akcjonariusza większościowego Spółki FOMAR ROULUNDS (kopia pisma stanowi załącznik nr 30 do protokołu),
- Starostwa Powiatu Wołomińskiego w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego (kopia pisma stanowi załącznik nr 31 do protokołu),
- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie dotyczące zmian organizacji ruchu na drodze krajowej nr 8 (kopia pisma stanowi załącznik nr 32 do protokołu),
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotyczące projektu stałej organizacji ruchu na drodze 632 ul. Legionowa (kopia pisma stanowi załącznik nr 33 do protokołu),
- Przewodniczącego Rady Dzielnicy Targówek dotyczące budowy ścieżek rowerowych (kopia pisma stanowi załącznik nr 34 do protokołu).

7.Radny Tadeusz Skłodowski złożył wniosek o dokooptowanie do składu Komisji Budżetowo – Gospodarczej radnego Roberta Tankiewicza.

Radny Robert Tankiewicz wyraził zgodę.

Przewodnicząca Rady zasygnalizowała konieczność przygotowania projektu uchwały w tej sprawie.

8.Radni Rady Miasta Marki zgłosili następujące uwagi i wnioski:
- radny Bogusław Dabkowski w sprawie poprawienia bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Ząbkowską (pasy dla pieszych, sygnalizacja świetlna, chodnik),
- radna Teresa Sobolewska w sprawie wybudowania chodnika w rejonie ul. Sosnowej i ul. Kościuszki,
- radny Grzegorz Młodzianowski w sprawie zniszczonego ogrodzenie przy Szkole Podstawowej nr 1,
- radny Tadeusz Skłodowski zaproponował poszerzenie wjazdu z ul. Piłsudskiego do Urzędu Miasta.

Burmistrz Janusz Werczyński wyjaśnił, że:
- trwa przebudowa ul. Fabrycznej, która jest drogą powiatową; gmina Marki występowała do Starosty i zgłaszała dwie sprawy - poszerzenie wyjazdu z ul. Fabrycznej w ul. Piłsudskiego oraz zainstalowanie pełnej sygnalizacji świetlnej w rejonie Fabrycznej i Ząbkowskiej;
- kwestię zabezpieczenia środków na budowę chodnika przy ul. Kościuszki można rozważyć podczas prac nad budżetem;
- za stan ogrodzenie wokół szkoły odpowiada Dyrektor Szkoły, który dysponuje środkami na ten cel; dodał, że Referat Techniczny Urzędu Miasta służy pomocą;
- poszerzenie wjazdu do Urzędu nie będzie łatwe, ponieważ ul. Piłsudskiego jest drogą krajową i konieczne będzie uzyskanie wielu uzgodnień.

Pkt 18. Zamknięcie posiedzenia.

O godzinie 17.30 Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko zamknęła XXI sesję Rady Miasta Marki.

protokołowała
Małgorzata Mincberg

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane