W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


XVII sesja - protokół

XML

Treść

XVII sesja - protokół

PROTOKÓŁ Nr 17

z XVII sesji Rady Miasta Marki,

która odbyła się w dniu 30 czerwca 2004 roku

O godzinie 1300 XVII sesję Rady Miasta Marki otworzyła Przewodnicząca Maria Przybysz - Piwko. Przywitała wszystkich obecnych, szczególnie serdecznie Proboszcza nowo ustanowionej w Markach parafii p.w. NMP Matki Kościoła ks. Dariusza Gugałę oraz ks. Prałata Henryka Drożdża, dzięki któremu ta parafia została utworzona.

Po stwierdzeniu quorum (lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu) przedstawiła porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XV sesji z dnia 12 maja 2004 roku.
 5. Prezentacja danych ewidencyjnych dróg utwardzonych zarządzanych przez Miasto Marki przez przedstawiciela Firmy „Transcomp”.
 6. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 90).
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Ocena utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Marki – praca w terenie.
 10. Zamknięcie sesji.

Pkt 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Burmistrz Janusz Werczyński złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt pt. „Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Marki na lata 2005 – 2008”.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie złożony wniosek.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Projekt uchwały rozpatrzony będzie po punkcie 5 porządku obrad.

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XV sesji z dnia 12 maja 2004 roku.
 5. Prezentacja danych ewidencyjnych dróg utwardzonych zarządzanych przez Miasto Marki przez przedstawiciela Firmy „Transcomp”.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Marki na lata 2005 – 2008.
 7. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 90).
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Ocena utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Marki – praca w terenie.
 11. Zamknięcie sesji.

Pkt 4. Przyjęcie protokołu z XV sesji z dnia 12 maja 2004 roku.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 15 z XV sesji Rady Miasta Marki z dnia 12 maja 2004 roku.

Protokół z XV sesji Rady Miasta Marki z dnia 12 maja 2004 roku został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.

Pkt 5. Prezentacja danych ewidencyjnych dróg utwardzonych zarządzanych przez Miasto Marki przez przedstawiciela Firmy „Transcomp”.

Pan Wojciech Pieńkowski Prezes Firmy „Transcomp” zaprezentował w formie multimedialnej system referencyjny (model sieci) dróg gminnych na terenie miasta Marki (wersja tekstowa stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Burmistrz Janusz Werczyński dodał, że jako pierwsze zostały zewidencjonowane na podstawowym poziomie drogi z nawierzchnią bitumiczną, a w następnej kolejności będą również ewidencjonowane drogi gruntowe. W ciągu najbliższych lat planowane jest sporządzenie pełnej dokumentacji wszystkich dróg w mieście. Kontynuacje prac przewiduje się w 2005 roku.

Podczas dyskusji głos zabrali radni: Tadeusz Sienkiewicz, Bogdan Trzemecki.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko podziękowała za przedstawioną prezentację.

Pkt. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Marki na lata 2005 – 2008.

Projekt uchwały z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Burmistrz Janusz Werczyński złożył wniosek, aby przed rozpatrzeniem projektu uchwały Rada Miasta w drodze odrębnego głosowania, zgodnie ze Statutem Miasta Marki, zdecydowała o przystąpieniu do rozpatrzenia inicjatywy uchwałodawczej bez zapoznania się z opinią właściwej Komisji.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił informacje o proponowanych do wprowadzenia zmianach do uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Marki na lata 2005 – 2008 (informacja pisemna stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

W dyskusji udział wzięli radni: Tadeusz Skłodowski, Tadeusz Sienkiewicz, Elżbieta Świniarska, Bogdan Trzemecki.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Marki na lata 2005 – 2008.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XVII/124/2004 i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Pkt 7. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 90).

Burmistrz Janusz Werczyński przedstawił informację z działalności Burmistrza za okres od 7 do 22 czerwca 2004 roku (informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Pkt 8. Interpelacje i zapytania radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

1.Radna Urszula Paszkiewicz zapytała, jak będzie wyglądała organizacja pracy stołówek szkolnych i przedszkolnych w następnym roku szkolnym oraz poprosiła o wyjaśnienie sugestii skierowanej do dyrektorów wszystkich placówek oświatowych dotyczącej zwolnienia z pracy pracowników stołówek.

Burmistrz Janusz Werczyński poinformował, że odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych, na którym omawiane były najnowsze zmiany w przepisach prawa podatkowego, z którego jednoznacznie wynika, że obiady wydawane przez stołówki w placówkach oświatowych są objęte podatkiem VAT. Zgodnie z § 40 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w okresie do 31 grudnia 2007 roku obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku stosuje się do usług związanych z podawaniem napojów oraz usług stołówkowych i usług dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych (publikacje odnoszące się do tematu stołówek szkolnych stanowią załącznik nr 7 do protokołu).

Burmistrz wyjaśnił, że podczas debaty wspólnie zastanawiali się, jak rozwiązać ten problem, rozpatrywano różne scenariusze funkcjonowania stołówek szkolnych i m.in. wśród nich poruszono kwestię, że można by było oddać serwowanie obiadów w szkołach firmom zewnętrznym, które to firmy mogłyby założyć obecni pracownicy stołówek.

Burmistrz stanowczo podkreślił, że dyrektorzy palcówek oświatowych nie otrzymali żadnych poleceń dotyczących zwolnienia pracowników stołówek. Decyzja w tej kwestii należy wyłącznie do dyrektorów. Dodał, że jest to niezrozumiałe, że dyrektorzy w taki sposób przekazują informacje ze spotkania. Jeszcze raz podkreślił, że ani Rada Miasta, ani Burmistrz nie może podjąć decyzji dotyczącej zwolnienia pracowników stołówek; o tym decydują wyłącznie dyrektorzy placówek.

Burmistrz poinformował, że jest jeszcze jeden problem, bo zgodnie z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu wynika, że sprzedaż posiłków nauczycielom i innym pracownikom szkoły na tych samych zasadach jak uczniom (tj. opłata wnoszona przez uczniów równa jest wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie) jest zakazane (pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

Burmistrz zapewnił, że Urząd będzie służył pomocą dyrektorom w rozwiązaniu tej kwestii.

Radna Agata Świstowska i radny Tadeusz Skłodowski stwierdzili, że gmina musi wspierać dyrektorów w tej sprawie i powinna wystąpić do Urzędu Skarbowego o interpretację przepisów dotyczących podatku VAT w stołówkach oświatowych.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko przedstawiła list NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze Pracowników Oświaty i Wychowania Miasta Marki w sprawie zwolnień z pracy pracowników stołówki w Zespole Szkół Nr 2 w Markach (pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu). Podsumowując stwierdziła, że problem musi być rozwiązany wspólnymi siłami w atmosferze życzliwości. Należy zastanowić się, jak dalej postąpić, aby rozwiązać ten problem z korzyścią dla mareckiej oświaty.

Pkt 9. Sprawy różne.

1. Radna Urszula Paszkiewicz przedstawiła pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w sprawie złożonego przez Pana Tadeusza Lużyńskiego wniosku w sprawie dofinansowania przez gminę w kwocie 5.000,- zł kosztów druku katalogu przygotowywanego na jubileuszową wystawę podsumowującą dorobek 40-lecia pracy twórczej Pana Lużyńskiego, która odbędzie się w Łazienkach Królewskich we wrześniu 2004 roku (wniosek oraz wyciąg z protokołu Komisji stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poddała pod głosowanie wniosek w sprawie dofinansowania przez gminę w kwocie 5.000,- zł kosztów druku katalogu przygotowywanego na jubileuszową wystawę podsumowującą dorobek 40-lecia pracy twórczej Pana Tadeusza Lużyńskiego.

Głosowanie

za przyjęciem wniosku – 8

przeciw – 0

wstrzymujących się – 3

Trzech radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.

Radny Tadeusz Lużyński także nie wziął udziału w głosowaniu.

Wniosek został przyjęty.

2.Burmistrz Janusz Werczyński poinformował, że wpłynęła oferta sponsoringu Halowego Turnieju Tenisowego Kobiet – Challengera ITF, który mógłby odbyć się w październiku 2004 roku w Klubie Tenisowym MARKI. Propozycja jest taka, aby Turniej odbył się pod patronatem samorządu, a wkład finansowy gminy ograniczyłby się do wniesienia opłaty w wysokości 2.000,- $, która przeznaczona byłaby na wpis tej imprezy do kalendarza imprez międzynarodowych.

Radny Bogusław Dąbkowski powiedział, że jest przeciwny udzieleniu tej dotacji. Jego zdaniem lepiej przeznaczyć te środki np. na wybudowanie placu zabaw na terenie miasta.

Wypowiedź poparł radny Tadeusz Skłodowski.

Radna Małgorzata Babiuch powiedziała, że gmina dofinansowuje różnego typu przedsięwzięcia, które mają promować miasto i dlatego jej zdaniem organizacja Międzynarodowego Turnieju w Markach będzie nie tylko promocją Marek, ale również taka impreza może przyciągnąć inwestorów do Marek.

Przewodnicząca Rady Maria Przybysz – Piwko poparła wypowiedź Małgorzaty Babiuch i zarządziła sondażowe głosowanie w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 2.000,- $ dla Klubu Tenisowego MARKI na organizację Halowego Turnieju Tenisowego Kobiet – Challengera ITF w październiku 2004 roku.

Głosowanie

za udzieleniem dotacji – 5

przeciw – 5

wstrzymujących się – 3

Dwóch radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.

Sondażowe głosowanie nie dało jednoznacznej opinii w kwestii omawianej dotacji.

Pkt. 10. Ocena utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Marki – praca w terenie.

Praca w terenie Rady Miasta Marki – trasa przejazdu:

- ul. Lisa Kuli do ul. Ząbkowskiej i do skrzyżowania z ul. Fabryczną – wskazanie: pomalowanie pasów dla pieszych i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu,

- ul. Ząbkowska – wskazanie: pomalowanie pasów dla pieszych przy wjeździe na teren nowo powstałej Parafii p.w. NMP Matki Kościoła, oraz postawienie znaku ostrzegawczego,

- ul. Szkolna i teren przy Szkole Podstawowej Nr 2,

- ul. Sosnowa i ul. Ketlinga – omawiano kwestię budowy prywatnego obiektu, który prawdopodobnie miałby pełnić funkcję domu weselnego,

- ul. Okólna i teren wokół rekultywowanego wysypiska śmieci,

- ul. Sienkiewicza i teren byłego cmentarza ewangelickiego – wskazanie: uporządkowanie terenu byłego cmentarza,

- Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Pomnikowej – dyskusja na temat remontu stropów,

- ul. Wspólna i ul. Starzyńskiego,

- ul. Duża i rejon budowy osiedla mieszkaniowego,

- park przy rzece Długiej – wskazanie: zakup koszy na śmieci i wykonanie placu zabaw.

Na tym Rada Miasta Marki zakończyła pracę w terenie.

Pkt 11. Zamknięcie sesji.

O godzinie 1700 Przewodnicząca Rady Maria Przybysz - Piwko zamknęła XVII sesję Rady Miasta Marki.

protokołowała

Małgorzata Mincberg
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane