W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Komisja Rewizyjna Rady Miasta Marki

Wersja strony w formacie XML
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Marki

Protokół nr 69
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 18 października 2006 roku

O godzinie 15.00 posiedzenie Komisji otworzyła i przywitała wszystkich zebranych Przewodnicząca Małgorzata Babiuch – Hall. Po stwierdzeniu quorum (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) przedstawiła porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie treści wniosków, dotyczących działki o numerze ewidencyjnym 2/2 z obrębu 1-18, położonej przy ul. Dużej w Markach.
4. Rozpatrzenie pisma Elżbiety i Pawła Kułakowskich w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/245/2005 Rady Miasta Marki z dnia 19 października 2005 roku w sprawie skargi państwa Elżbiety i Pawła Kułakowskich, oraz o ponowne rozpatrzenie prośby, dotyczącej utrzymania numeru porządkowego 10 dla działki nr ewid. 34, położonej przy ul. Puławskiego w Markach.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Pkt 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie zgłoszono żadnych wniosków.

Pkt. 3 Przyjęcie treści wniosków, dotyczących działki o numerze ewidencyjnym 2/2 z obrębu 1-18, położonej przy ul. Dużej w Markach.

Przewodnicząca Małgorzata Babiuch – Hall przedstawiła projekty wniosków :
1. Nr 1 - w sprawie nieprzedłużania umów dzierżawy części działki nr ewid. 2/2 w obrębie 1-18, położonej przy ul. Dużej (załącznik nr 2 do protokołu),
2. Nr 2 - w sprawie zmiany przeznaczenia działki nr ewid. 2/2 w obrębie 1-18, położonej przy ul. Dużej – w wyniku
przeprowadzonej dyskusji Komisja ustaliła ostateczną treść wniosku (załącznik nr 3 do protokołu),
3. Nr 3 - w sprawie dzierżaw nieruchomości gminnych (załącznik nr 3 do protokołu).

W trakcie dyskusji nad tym punktem porządku obrad poruszane były m. in. kwestie:
1. ewentualnego wykorzystania w przyszłości działki nr ewid. 2/2 w obr. 1-18 pod budowę gimnazjum,
2. procedury przejęcia od Skarbu Państwa własności ww. nieruchomości (przekazanie bądź komunalizacja),
3. budowy łącznika pomiędzy ul. Wspólną i Lipową – usprawnienie układu komunikacyjnego w rejonie ul. Dużej,
4. prowadzenia przez Wydział Zarządu Mieniem Komunalnym bieżącej analizy zawartych umów dzierżawy dot. nieruchomości,
5. możliwości przedterminowego rozwiązywania umów dzierżawy.

Następnie Przewodnicząca Małgorzata Babiuch – Hall poddała pod głosowanie ww. wnioski.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła treść wniosków w sprawie:
1. nieprzedłużania umów dzierżawy części działki nr ewid. 2/2 w obrębie 1-18, położonej przy ul. Dużej,
2. zmiany przeznaczenia działki nr ewid. 2/2 w obrębie 1-18, położonej przy ul. Dużej,
3. dzierżaw nieruchomości gminnych.

Pkt. 4 Rozpatrzenie pisma Elżbiety i Pawła Kułakowskich w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/245/2005 Rady Miasta Marki z dnia 19 października 2005 roku w sprawie skargi państwa Elżbiety i Pawła Kułakowskich, oraz o ponowne rozpatrzenie prośby, dotyczącej utrzymania numeru porządkowego 10 dla działki nr ewid. 34, położonej przy ul. Puławskiego w Markach.

Przewodnicząca Małgorzata Babiuch – Hall przypomniała, że na posiedzeniu w dniu 27 września 2006 roku Komisja zapoznała się z dokumentacją zgromadzoną w ww. sprawie, oraz że do Wydziału Prawnego UM Marki została skierowana prośba o uzupełnienie opinii prawnej. Następnie zapoznała Komisję z treścią pytań, jakie zostały sformułowane w wyniku przeprowadzonej na posiedzeniu Komisji w dniu 27 października dyskusji:
1. w jakiej formie Komisja Rewizyjna powinna zająć stanowisko?
2. czy KR powinna odnieść się do zarzutów państwa Kułakowskich i skierować do nich odpowiedź?
3. jakiej treści i do kogo powinien być ewentualnie skierowany projekt uchwały w tej sprawie?
4. co powinno zawierać uzasadnienie do projektu uchwały?
Następnie odczytała stanowisko Wydziału Prawnego wobec ww. kwestii (załącznik nr 4 do protokołu).

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Przewodnicząca Małgorzata Babiuch – Hall zobowiązała się do przygotowania treści opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie pisma państwa Elżbiety i Pawła Kułakowskich na następne posiedzenie, ustalone na dzień 25 października 2006 roku na godzinę 10.30.

Pkt. 5 Sprawy różne.

1. Radny Bogusław Dąbkowski zaproponował wystosowanie wniosku - apelu do radnych następnej kadencji o kontynuowanie prac, związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości w Markach.

W dyskusji nad ww. wnioskiem udział wzięli wszyscy członkowie Komisji.

Przewodnicząca Małgorzata Babiuch – Hall zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku radnego Bogusława
Dąbkowskiego.

Głosowanie:
za przyjęciem wniosku – 3
przeciwko – 0
wstrzymało się – 1

Radny Bogdan Trzemecki poprosił o reasumpcję głosowania, gdyż już po jego zakończeniu uświadomili sobie, że niedokładnie zrozumiał treść wniosku radnego Bogusława Dąbkowskiego. Autor wniosku, rady Bogusław Dąbkowski poprosił o zgodę Komisji na wycofanie tego wniosku. Komisja Rewizyjna zgodziła się na wycofanie wniosku przez radnego Bogusława Dąbkowskiego. Tym samym poprzednie głosowanie zostało unieważnione.

2. Radny Bogusław Dąbkowski poinformował Komisję, że przygotowuje opracowanie pt. „Tunel śmierci”, dotyczące natężenia ruchu na trasie nr 8 w obrębie miasta Marki oraz skutków hałasu i emisji substancji chemicznych powstających w wyniku przejazdu około 50 tys. pojazdów na dobę przez teren miasta, dla zdrowia mieszkańców oraz stanu środowiska.

Przewodnicząca Małgorzata Babiuch – Hall zaproponowała, aby radny Bogusław Dąbkowski przedstawił to opracowanie wszystkim radnym Rady Miasta Marki oraz skierował je do publikacji.

Na tym zakończono dyskusję w tym punkcie porządku obrad.

Pkt. 6 Zamknięcie posiedzenia.

O godzinie 17.00 Przewodnicząca Małgorzata Babiuch – Hall zamknęła posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała
Elżbieta Jurczyk
Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
dr Małgorzata E. Babiuch - Hall

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane