W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Komisja Rewizyjna Rady Miasta Marki

Wersja strony w formacie XML
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Marki

Protokół nr 68
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 27 września 2006 roku

O godzinie 15.00 posiedzenie Komisji otworzyła i przywitała wszystkich zebranych Przewodnicząca Małgorzata Babiuch – Hall. Po stwierdzeniu quorum (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) przedstawiła porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Omówienie zagadnień, związanych z dzierżawieniem nieruchomości gminnych, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
4. Rozpatrzenie pisma Elżbiety i Pawła Kułakowskich w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/245/2005 Rady Miasta Marki z dnia 19 października 2005 roku w sprawie skargi państwa Elżbiety i Pawła Kułakowskich, oraz o ponowne rozpatrzenie prośby, dotyczącej utrzymania numeru porządkowego 10 dla działki nr ewid. 34, położonej przy ul. Puławskiego w Markach.
5. Przyjęcie Protokołu Nr 67 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2006 roku.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Pkt 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie zgłoszono żadnych wniosków.

Pkt. 3 Omówienie zagadnień, związanych z dzierżawieniem nieruchomości gminnych, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Przewodnicząca Małgorzata Babiuch – Hall zaproponowała rozpoczęcie dyskusji w tym punkcie porządku obrad od zapoznania się z dokumentacją, dotyczącą dzierżawy części działki, położonej przy ul. Dużej w obrębie 1-18, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/2. Jednocześnie przypomniała, że Komisja rozważała możliwość wykorzystania tej nieruchomości pod budowę nowego komisariatu policji w Markach, jako alternatywę dla lokalizacji na ul. Sportowej, jednak z uwagi na konieczność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trzeba było wycofać się z tego pomysłu.
Podkreśliła, że nieruchomości, położone przy ul. Dużej są szczególnie atrakcyjne, ponieważ jako jedne z bardzo nielicznych w mieście, mają dostęp do pełnej infrastruktury (m. in. wodociąg, kanalizacja sanitarna, odwodnienie ulicy, oświetlenie drogowe, nawierzchnia asfaltowa, chodniki) a ponadto przy tej ulicy znajdują się: szkoła, przedszkole oraz pętla autobusów miejskich. Wobec tego korzystne dla miasta byłoby zaprzestanie wydzierżawiania tej nieruchomości i - w przyszłości - przeznaczenie jej na cel publiczny bądź sprzedaż.
Następnie Przewodnicząca szczegółowo omówiła dokumentację (załącznik nr 2), dotyczącą dzierżawy części działki nr ewid. 2/2 z obrębu 1-18 przez Pana Zygmunta Miśtę.

W dyskusji nad tym punktem porządku obrad udział wzięli wszyscy członkowie komisji.

Burmistrz Janusz Werczyński wyjaśnił, że działka nr ewid. 2/2 z obr. 1-18 w całości stanowi własność skarbu państwa, i że zostały podjęte działania w celu jej pozyskania do zasobu komunalnego. Poinformował również, że podstawową trudność w rozwiązaniu umowy dzierżawy, stanowi konieczność wypłacenia odszkodowania za budynek gospodarczy, który został wybudowany przez Pana Zygmunta Miśtę, zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę, wydanym w 1993 roku.
Burmistrz zaproponował, aby Komisja Rewizyjna wyraziła swoje stanowisko w omawianej sprawie w formie pisemnego wniosku. Przypomniał również, że istnieje jeszcze możliwość wprowadzenia zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Marki, co pozwoli w przyszłości na zmianę przeznaczenia tej nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – obecne przeznaczenie to zabudowa przemysłowo – techniczna.

Przewodnicząca Małgorzata Babiuch – Hall zobowiązała się do przygotowania na następne posiedzenie Komisji projektów wniosków w sprawie: nieprzedłużania umów dzierżawy działki o nr ewid. 2/2 w obr. 1-18 oraz zmiany przeznaczenia tej nieruchomości w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Marki.

Następnie Przewodnicząca Małgorzata Babiuch – Hall zapoznała zebranych z Wykazem gruntów, dzierżawionych na terenie miasta Marki przez osoby fizyczne oraz podmioty, prowadzące działalność gospodarczą (załącznik nr 3 do protokołu), sporządzonego przez Wydział Zarządu Mieniem Komunalnym UM Marki.

Wobec dostrzeżonych w trakcie dyskusji nieścisłości w omawianym Wykazie, dotyczących np. numerów ewidencyjnych dzierżawionych działek, Komisja zwróciła się do Burmistrza z prośbą o dokonanie weryfikacji danych i postanowiła odroczyć rozpatrywanie tego punktu porządku obrad.

Pkt. 4 Rozpatrzenie pisma Elżbiety i Pawła Kułakowskich w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/245/2005 Rady Miasta Marki z dnia 19 października 2005 roku w sprawie skargi państwa Elżbiety i Pawła Kułakowskich, oraz o ponowne rozpatrzenie prośby, dotyczącej utrzymania numeru porządkowego 10 dla działki nr ewid. 34, położonej przy ul. Puławskiego w Markach.

Przewodnicząca Małgorzata Babiuch – Hall odczytała ww. pismo oraz stanowisko Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, a także wstępną opinię Wydziału Prawnego w omawianej sprawie (komplet dokumentów stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

W dyskusji nad tym punktem porządku obrad udział wzięli wszyscy członkowie Komisji oraz Burmistrz Janusz Werczyński.

W podsumowaniu Przewodnicząca Małgorzata Babiuch – Hall stwierdziła, że wobec zawartych w piśmie państwa Kułakowskich zarzutów braku rzetelnego i wnikliwego rozpatrzenia skargi z 2005 roku przez Komisję Rewizyjną, należy ponownie skierować prośbę do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Marki o opinię prawną na temat m. in. formy, w jakiej komisja powinna zająć stanowisko wobec sformułowanych w piśmie zarzutów.
Jednocześnie Przewodnicząca zobowiązała się do opracowania szczegółowej treści wniosku do Wydziału Prawnego.

Wobec powyższego Komisja postanowiła odroczyć rozpatrywanie tego punktu porządku obrad do czasu uzyskania opinii prawnej w omawianej sprawie.

Pkt. 5 Przyjęcie Protokołu Nr 67 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2006 roku.
Przewodnicząca Małgorzata Babiuch – Hall zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia Protokołu Nr 67 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2006 roku.

Komisja jednogłośnie przyjęła treść ww. Protokołu.

Pkt. 6 Sprawy różne.

Nie zgłoszono żadnych spraw.

Pkt. 7 Zamknięcie posiedzenia.

O godzinie 17.20 Przewodnicząca Małgorzata Babiuch – Hall zamknęła posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała
Elżbieta Jurczyk
Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
dr Małgorzata E. Babiuch - Hall

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane