W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Komisja Rewizyjna Rady Miasta Marki

Wersja strony w formacie XML
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Marki

Protokół nr 66
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 17 maja 2006 roku.

O godzinie 11.00 posiedzenie Komisji otworzyła i przywitała wszystkich zebranych Przewodnicząca Małgorzata Babiuch – Hall. Po stwierdzeniu quorum (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) przedstawiła porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Wydanie opinii w sprawie koncepcji rozbudowy Gimnazjum nr 1 zaproponowanej przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Markach im. Jana Pawła II.
4. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie utworzenia stałych okręgów wyborczych Druk nr 324.
5. Przyjęcie treści protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: nr 64 z dnia 12 kwietnia 2006 roku i nr 65 z dnia 19 kwietnia 2006 roku.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Pkt 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie zgłoszono żadnych wniosków.

Pkt 3. Wydanie opinii w sprawie koncepcji rozbudowy Gimnazjum nr 1 zaproponowanej przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Markach im. Jana Pawła II.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Babiuch – Hall odczytała dwa pisma dotyczące koncepcji rozbudowy Gimnazjum nr 1: Przewodniczącej Rady Miasta oraz Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 (pisma stanowią załącznik nr 2 do protokołu) i poprosiła Burmistrza Janusza Werczyńskiego o przedstawienie swojego stanowiska w tej sprawie.

Burmistrz Janusz Werczyński powiedział, że zaproponowana przez Dyrektora Szkoły koncepcja rozbudowy Gimnazjum nr 1 powinna być wnikliwie rozważona. Jego zdaniem Pałacyk Briggsów nie jest dobrą siedzibą dla szkoły, ponieważ nie spełnia oczekiwań i stawianych placówkom oświatowym wymogów. Pałacyk to obiekt zabytkowy, któremu należałoby przywrócić pierwotny stan i przeznaczyć na inny cel np. centrum konferencyjne, czy dom kultury, który mógłby funkcjonować w szerszym zakresie niż działający obecnie MOK.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Babiuch – Hall powiedziała m.in., że pałacyku Briggsów nawet przy dużych nakładach nie da się dostosować do wymogów oświatowych; Byłoby to także trudne z uwagi na to, że obiekt jest objęty ochroną konserwatora zabytków. Podobnie nierealistyczne wydaje się zaadaptowanie na potrzeby szkoły istniejących w sąsiedztwie zabudowań fabrycznych. Dodała, że już kilka miesięcy temu Komisja Rewizyjna wnosiła o to, by w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dokonać gruntownego remontu pałacyku oraz rekonstrukcji zniszczonych elementów architektonicznych i zlokalizować w odnowionym obiekcie MOK lub centrum konferencyjne. W odległej przyszłości można też planować remont hali fabrycznej i urządzenie w niej muzeum techniki lub Sali widowiskowo-teatralnej. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej stwierdziła też, że idea rozbudowy szkoły kosztem terenu parku nie jest słuszna, ponieważ ogólnie dostępna przestrzeń publiczna zostałaby znacznie ograniczona.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała negatywne zaopiniowanie przedstawionej koncepcji.

W trakcie krótkiej dyskusji głos zabrali: Bogdan Trzemecki, Elżbieta Świniarska, Bogusław Dąbkowski oraz Burmistrz Janusz Werczyński.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Babiuch – Hall zarządziła głosowanie w sprawie wydania opinii o zaproponowanej przez Pana Jana Puściana Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Markach im. Jana Pawła II koncepcji rozbudowy Gimnazjum nr 1.

Głosowanie
za wydaniem negatywnej opinii – 5
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0

Komisja Rewizyjna jednogłośnie negatywnie zaopiniowała koncepcję rozbudowy Gimnazjum nr 1 zaproponowaną przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Markach im. Jana Pawła II.
Przewodnicząca Komisji zobowiązała się do przygotowania uzasadnienia pisemnego i przedstawienia członkom Komisji na następnym posiedzeniu.

Pkt 4. Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie utworzenia stałych okręgów wyborczych Druk nr 324.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Babiuch – Hall przypomniała, że ww. projekt uchwały był dwukrotnie omawiany podczas posiedzeń Komisji Budżetowo – Gospodarczej.
Dodała również, że omawiany projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie , a zawarta w nim koncepcja podziału na okręgi wyborcze jest jedyną, które spełnia wymogi ustawowe oraz – co bardzo ważne - nie wymusza zmiany granic obwodów wyborczych.

W dyskusji głos zabrali: Bogdan Trzemecki, Elżbieta Świniarska, Bogusław Dąbkowski oraz Burmistrz Janusz Werczyński.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Babiuch – Hall zarządziła głosowanie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie utworzenia stałych okręgów wyborczych (Druk nr 324).

Głosowanie
za wydaniem pozytywnej opinii – 4
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia stałych okręgów wyborczych druk 324.

Pkt 5. Przyjęcie treści protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: nr 64 z dnia 12 kwietnia 2006 roku i nr 65 z dnia 19 kwietnia 2006 roku.

Komisja Rewizyjna – w głosowaniu – jednogłośnie przyjęła protokół nr 64 z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 12 kwietnia 2006 roku.
Komisja Rewizyjna – w głosowaniu – jednogłośnie przyjęła protokół nr 65 z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 19 kwietnia 2006 roku.

Pkt 6. Sprawy różne.

Radny Bogusław Dąbkowski poruszył kwestie budowy parkingu (dla pracowników) przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz mieszkania służbowego w tej szkole.

Burmistrz Janusz Werczyński odpowiedział, że parking jest elementem zagospodarowania przestrzennego całego terenu wokół szkoły i obecnie trwają prace przygotowawcze; w sprawie mieszkania służbowego w szkole poinformował, że została wypowiedziana umowa najmu (od dawna prowadzono korespondencję z najemcą).

Pkt 6. Zamknięcie posiedzenia.

O godzinie 11.50 Przewodnicząca Małgorzata Babiuch – Hall zamknęła posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała
Małgorzata Mincberg
Przewodnicząca Komisji
dr Małgorzata E. Babiuch – Hall

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane