W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Komisja Rewizyjna

Wersja strony w formacie XML
Komisja Rewizyjna

Protokół Nr 19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 25 lutego 2004 roku

O godzinie 11.00 posiedzenie Komisji otworzyła i przywitała wszystkich zebranych Przewodnicząca Komisji Małgorzata Babiuch (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja zespołów kontrolnych o stanie zaawansowania czynności kontrolnych w placówkach oświatowych.
5. Przypomnienie członkom zespołów kontrolnych zasad i procedury kontroli.
6. Ustalenie treści sprostowania błędnej informacji o wynikach kontroli przekazanej radnym przez jednego z członków Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu komisji Budżetowo-Gospodarczej w dniu 18.02.2004.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Pkt. 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Babiuch zgłosiła wniosek o usunięcie z porządku obrad pkt.3.

Wniosek został przyjęty.

Pkt. 4. Informacja zespołów kontrolnych o stanie zaawansowania czynności kontrolnych w placówkach oświatowych.

Przewodnicząca Małgorzata Babiuch poinformowała, że dotarły do niej dane z referatu oświaty, dotyczące ramowej liczby godzin zajęć dydaktycznych w planie nauczania w placówkach oświatowych w Markach, w okresie, którego dotyczy kontrola związana z zastępstwami. Dodała również, że dostała wyjaśnienie od Zespołu Szkół nr 1, w którym wcześniej brakowało informacji na temat wysokości uposażenia pracowników administracji i obsługi, a także porównania ilości wywozu nieczystości płynnych w okresie wakacji i w trakcie roku szkolnego. Poinformowała, że Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 dołączył także dokument zatytułowany "Porozumienie w sprawie wspólnego przedsięwzięcia w zakresie medycyny szkolnej w placówce oświatowej w Markach w 2002 roku", zawartego między Mareckim Ośrodkiem Zdrowia a Zespołem Szkół nr 1 na dodatkowe zadania z zakresu medycyny szkolnej.
Poprosiła pozostałych członków Komisji o poinformowanie, na jakim są etapie zbierania informacji potrzebnych do przeprowadzenia kontroli.

Radna Elżbieta Świniarska poinformowała, że otrzymała z Przedszkola nr 1 nowe bardziej przejrzyste zestawienie, które rozwiązało wszystkie wcześniejsze wątpliwości oraz sprostowania z Zespołu Szkół nr 2 i ze Szkoły Podstawowej nr 2.
Radna Elżbieta Świniarska zapytała, czy Komisja ma udostępnione materiały z kontroli przeprowadzonej przez Burmistrza?
Przewodnicząca Małgorzata Babiuch odpowiedziała, że nie prosiła o te dokumenty ponieważ zakres i cel tamtej kontroli z pewnością były odmienne. Wyraziła opinię, że Komisja Rewizyjna na tym etapie czynności kontrolnych nie powinna zapoznawać się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Burmistrza, gdyż mogłoby to wpłynąć na jej ocenę stanu faktycznego

Pkt. 5. Przypomnienie członkom zespołów kontrolnych zasad i procedury kontroli.

Przewodnicząca Małgorzata Babiuch przypomniała członkom Komisji, że procedura kontroli przewiduje po powołaniu zespołów kontrolnych, wydanie upoważnień dla jego członków, w których podany jest zakres przeprowadzanej kontroli. W związku z tym występując o dokumenty, jako członek Komisji Rewizyjnej, można żądać informacji dotyczących wyłącznie zakresu przewidywanej kontroli. Dodała, że dopóki kontrola nie jest zakończona tzn. nie został sporządzony protokół z kontroli i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej nie można podawać żadnych informacji dotyczących kontroli do publicznej wiadomości.

Pkt. 6. Ustalenie treści sprostowania błędnej informacji o wynikach kontroli przekazanej radnym przez jednego z członków Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu komisji Budżetowo-Gospodarczej w dniu 18.02.2004.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała fragment projektu protokołu z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej, które odbyło się dnia 18.02.2004 r. Fragment dotyczył wystąpienia Radnego Grzegorza Młodzianowskiego, który podał błędną informację o wynikach kontroli (fragment projektu protokołu stanowi załącznik nr 2).
Dodała, że podana przez radnego Grzegorza Młodzianowskiego informacja wymaga sprostowania, ponieważ kontrola Komisji Rewizyjnej nie dotyczy wydatków planowanych w roku 2004.

Radny Grzegorz Młodzianowski powiedział, że na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej nie występował jako członek Komisji Rewizyjnej, lecz jako radny.

Przewodnicząca Małgorzata Babiuch odczytała ponownie fragment projektu protokołu z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej, w którym odnotowano powołanie się przez radnego Grzegorza Młodzianowskiego na ustalenia Komisji Rewizyjnej dotyczące kontroli w szkołach.

Przewodnicząca Małgorzata Babiuch przeczytała projekt sprostowania, które będzie przedstawione radnym na najbliższej sesji Rady Miasta (sprostowanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przystąpiła do głosowania wniosku o przyjęcie treści sprawozdania.

Głosowanie:
za - 3
przeciw - 0
wstrzymujących się - 0
Radny Grzegorz Młodzianowski nie brał udziału w głosowaniu.

Pkt. 7. Zamkniecie posiedzenia.

O godzinie 12.30 Przewodnicząca Komisji Małgorzata Babiuch zamknęła 19 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała: Małgorzata Mincberg

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
dr Małgorzata Babiuch

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane