W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Komisja - Rewizyjna

Wersja strony w formacie XML
Komisja - Rewizyjna

Protokół nr 16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 3 grudnia 2003 roku.

O godzinie 1400 posiedzenie Komisji otworzyła i przywitała wszystkich zebranych, Przewodnicząca Małgorzata Babiuch (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia.
4. Sformułowanie wystąpienia pokontrolnego w sprawie Mareckiego Ośrodka Zdrowia.
5. Sformułowanie wyjaśnienia odpowiedzi na pismo dyrekcji NZOZ "Esculap".
6. Zapoznanie się z materiałami dotyczącymi sposobu gospodarowania etatami nienauczycielskimi przez placówki oświatowe.
7. Przygotowanie wstępnego planu pracy na rok 2004.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Pkt.2. Rozpatrzenie zmian w porządku obrad.

Nie zgłoszono zmian żadnych wniosków do porządku obrad.

Pkt.3. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Babiuch przedłożyła i odczytała protokół Nr 12 z dnia 15 września 2003 roku z posiedzenia komisji.
Głosowanie:
Protokół został przyjęty 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Babiuch przedłożyła i odczytała protokół Nr 15 z dnia 19 listopada 2003 roku z posiedzenia komisji.

Radny Grzegorz Młodzianowski zgłosił uwagę do protokołu nr 15, dotyczącą zaprotokołowania jego nieobecności na zebraniach roboczych zespołu kontrolującego MOZ. Wyjaśnił, że nieobecność dotyczy ostatnich dwóch spotkań w trakcie których był sporządzany protokół pokontrolny.

Przewodnicząca Małgorzata Babiuch przystąpiła do głosowania protokołu nr 15, ze zgłoszoną uwagą przez Radnego Grzegorza Młodzianowskiego.
Głosowanie:
Protokół został przyjęty 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Pkt.4. Sformułowanie wystąpienia pokontrolnego w sprawie Mareckiego Ośrodka Zdrowia.

Przewodnicząca Małgorzata Babiuch przedstawiła dwie propozycje, do wystąpienia pokontrolnego. Pierwsza dotyczy skrócenia okresu spłaty zaległości czynszowych, druga dotyczy naliczenia odsetek dla niezrealizowanej zaległości.
Uzasadnienie powyższych propozycji wynika z dobrej kondycji finansowej spółki MOZ.

Komisja podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia treści propozycji wystąpienia pokontrolnego do Rady Miasta.

Pkt.5. Sformułowanie wyjaśnienia w odpowiedzi na pismo dyrekcji NZOZ "Esculap".

Przewodnicząca Małgorzata Babiuch odczytała członkom komisji przygotowany projekt odpowiedzi i poprosiła o przedstawienie uwag do jego treści (załącznik nr 2 do protokołu).

Pkt.6. Zapoznanie się z materiałami dotyczącymi sposobu gospodarowania etatami nienauczycielskimi przez placówki oświatowe.

Przewodnicząca Małgorzata Babiuch zauważyła, że w jednej ze szkół żywienie uczniów jest prowadzone w formie cateringu. Uznała, iż należy rozważyć czy utrzymanie intendetki żywieniowej jest zbędne wobec możliwości przygotowywania posiłków poza obiektem.
Zdaniem Przewodniczącej należy porównać liczbę godzin każdego nauczyciela na zastępstwach, celem zobrazowania, jaką część godzin obowiązkowego programu stanowią zastępstwa.
Dlatego też na następne posiedzenie komisji należy zebrać informacje, na temat etatów i wynagrodzeń nauczycieli.

Pkt.7 Przygotowanie wstępnego planu pracy na rok 2004.

Członkowie komisji wskazali następujące czynności do planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2004, wymienione w załączniku nr 3 do protokołu.

Pkt. 8. Sprawy różne.

Nie zgłoszono żadnych spraw.

Pkt.9. Zakończenie posiedzenia.

O godzinie 1630 Przewodnicząca Komisji Małgorzata Babiuch zamknęła posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała: Agnieszka Lipka


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Małgorzata Babiuch


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane