W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Wersja strony w formacie XML
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
za okres od 4 grudnia 2002 roku do 17 listopada 2004 roku


Członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (7 osób): Małgorzata Babiuch-Hall, Kazimierz Kędzierski, Tadeusz Lużyński, Urszula Paszkiewicz, Tadeusz Skłodowski, Elżbieta Świniarska, Robert Tankiewicz wybrali przewodniczącego Komisji – Tadeusza Lużyńskiego.
Od grudnia 2002 roku do listopada 2004 roku odbyło się 27 posiedzeń Komisji, na których członkowie Komisji zgłaszali wnioski, przeprowadzali dyskusje i wydawali opinie dotyczącą głównie oświaty, kultury i sportu. Komisja pracowała według wspólnie opracowanego i przyjętego przez członków Komisji planu pracy na rok 2003 i 2004.
Proponowane wnioski członków Komisji w toku dwóch lat działalności:
- zapoznanie się z organizacją „Zima w Mieście” i propozycja utworzenia lodowisk na boiskach;
- inicjatywa powołania Społecznego Komitetu Budowy Szkoły w rejonie ulic Wspólna i Stawowa;
- propozycja uczestniczenia dwóch członków Komisji (M. Babiuch-Hall i T. Skłodowski) w naradach burmistrza z dyrektorami szkół;
- propozycja zaproszenia na posiedzenie Komisji psychologa, który przedstawi program wychowawczy dotyczący „trudnej” młodzieży;
- podjęcie inicjatywy zorganizowania i wzięcia udziału w festynie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- zapoznanie z informacją dotyczącą pomocy udzielanej dzieciom (szczególnie dożywiania) w mareckich szkołach (złożono wniosek o ustalenie regulaminu ujednoliconych zasad przyznawania obiadów nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie);
- w związku z decyzją MENiS dotyczącą obowiązku szkolnego dzieci klas „O” Komisja wystąpiła z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Marki o zaniechaniu rekrutacji do oddziałów zerowych w przedszkolach publicznych w Markach od roku szkolnego 2004/2005 (Uchwala nr VI/27/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 roku);
- Komisja zapoznała się z trybem udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli;
- 27.03.2003 roku na posiedzenie Komisji zaproszono osoby które inicjują działalność sportową w mieście w celu wypracowania wspólnego programu rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Marki. Powołano 7-mio osobowy Zespół ds. Sportu (C. Smarzewski, J.Rosłon, D. Rydzewski, T. Lużyński, T. Skłodowski, M. Rosa, M. Zieliński), który na w posiedzeniu Komisji w dniu 22 maja 2003 przestawił sprawozdanie z wizytacji przeprowadzonej w szkołach podstawowych i gimnazjach;
- poparto inicjatywę zorganizowania konkursu na „Najlepszego Sportowca Roku";
- 18 .11. 2003 roku Komisja zapoznała się z informacją Prezesa Stowarzyszenia J. Werczyńskiego na temat działalności Mareckiego Towarzystwa Sportowego „Marcovia 2000” która skupia się na młodzieży a nie na wyczynowym sporcie;
- Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o dofinansowanie Ogólnomareckiego Konkursu Języka Angielskiego zorganizowanego w SP nr 4 i dofinansowanie pobytu dzieci z Litwy zorganizowanego przez SP nr 3 oraz dofinansowanie tomiku poetyckiego P. M. Kapicy i dofinansowanie wydania katalogu z okazji 40-lecia pracy twórczej artysty p. T. Lużyńskiego ;
- Komisja wystąpiła z wnioskiem do Rady Miasta Marki z prośbą o poparcie inicjatywy budowy nowego gimnazjum z klasami integracyjnymi w rejonie ulicy Stawowej i Wspólnej i poparcie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu gruntu położonego przy ul. Wspólnej;
- Komisja zapoznała się wnioskiem radnych Miasta Marki (E. Świniarska, M. Babiuch-Hall, B. Trzemecki, T. Lużyński, T. Skłodowski) w sprawie powstania Funduszu Szkolnego – Darowizna dla Szkoły Podstawowej Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 4;
- 10.09.2003 roku komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Marki Panu Romanowi Grabowskiemu;
- Komisja po zgłoszeniu poprawek pozytywnie zaopiniowała pakiet uchwał dotyczących obwodów szkół podstawowych dwóch gimnazjów.
W celu lepszego zapoznania z niektórymi zagadnieniami organizowane były różnorodne spotkania:
- w związku z likwidacją oddziałów „0” w przedszkolach publicznych w Markach odbyło się spotkanie z dyrektorami przedszkoli przedstawicielami Rad Rodziców;
- spotkanie z mieszkańcami i administratorem z osiedla Mieszka I (13.02.2003r) w sprawie utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie osiedla;
- spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli w sprawie planów remontów w okresie wakacyjnym roku 2003
- wizytacja w Zespole Szkół Nr1 z udziałem dyrektora J. Puściana w celu zapoznania się z warunkami lokalowymi szkoły (5.06.2003);
  • w trakcie prac nad projektem budżetu miasta na rok 2004 w celu lepszego zapoznania się z potrzebami Mareckiego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej Miasta Marki oraz placówek oświatowych zaproszono na posiedzenie Komisji dyrektorów: p. K.Klimecką i p. M. Rowicką oraz kierownika Referatu Oświaty p. K. Motyczyńską;

  • 31.03.2004 roku Komisja rozpatrzyła złożoną petycję P. J. Penzioła dotyczącą upamiętnienia 60 Rocznicy Powstania Warszawskiego ( uporządkowanie miejsca pamięci na Kruczku, upamiętnienia na cmentarzu w Strudze rozstrzelanych na Kruczku oraz upamiętnienia p. Zofii Kukier w obrębie placu Ks. B. Markiewicza) oraz wniosek p. R.Grabowskiego dotyczącego uporządkowania grobu rodziny Garwolińskich na cmentarzu w Markach;

  • w związku pracami nad budżetem miasta na 2005 rok w celu dokładniejszego zapoznania się z problemami szkół, radna Urszula Paszkiewicz opracowała ankietę dotyczącą funkcjonowania tych placówek na terenie miasta Marki. Po przeprowadzeniu w/w ankiety członkowie Komisji udali się na wizytację do wszystkich mareckich szkół podstawowych i Gimnazjum Nr 2. W ciągu dwóch ostatnich lat pracy, Komisja podejmowała szereg działań dotyczących Oświaty, Kultury i Sportu. Współpracowała z takimi placówkami jak Marecki Ośrodek Kultury, Biblioteka Miejska, MTS „Marcovia 2000”. Dlatego też w imieniu Komisji wszystkim, którzy zaangażowali się w prace na rzecz Oświaty, Kultury i Sportu Przewodniczący Komisji składa serdeczne podziękowania.

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Tadeusz Lużyński

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane