W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


uchwały Rady Miasta - 2005 rok

XML

Treść

uchwały Rady Miasta - 2005 rok

Uchwała Nr XXXVI/266/2005 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu
 więcej >


Uchwała Nr XXXVI/265/2005 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2005 roku o zmianie uchwały Nr XXXV/253/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie programu współpracy Miasta Marki z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006
 więcej >


Uchwała Nr XXXVI/264/2005 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2005 roku o zmianie uchwały Nr XXXV/254/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006
 więcej >


Uchwała Nr XXXVI/263/2005 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2005 roku o zmianie uchwały Nr XXXV/255/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006
 więcej >


Uchwała Nr XXXVI/262/2005 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla miasta Marki na lata 2005 – 2008 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2009 – 2015”
 więcej >


Uchwała Nr XXXV/258/2005 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie skargi pani.........
 więcej >


Uchwała Nr XXXV/257/2005 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
 więcej >


Uchwała Nr XXXV/256/2005 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami, albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę
 więcej >


Uchwała Nr XXXV/255/2005 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006
 więcej >


Uchwała Nr XXXV/254/2005 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006
 więcej >


Uchwała nr XXXV/253/2005 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie programu współpracy Miasta Marki z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006.
 więcej >


Uchwała Nr XXXV/252/2005 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Marki
 więcej >


Uchwała nr XXXV/251/2005 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr X / 71 / 2003 Rady Miasta Marki z dnia 19 listopada 2003 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej.
 więcej >


Uchwała Nr XXXV/250/2005 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/157/2004 Rady Miasta Marki z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych
 więcej >


Uchwała Nr XXXV/249/2005 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego
 więcej >


Uchwała XXXV/248/2005 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2005 roku zmieniająca uchwałę nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2005 rok.
 więcej >


Uchwała NR XXXIV/247/2005 Rady Miasta Marki z dnia 16 listopada 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/201/2005 Rady Miasta Marki z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Marki”
 więcej >


Uchwała Nr XXXIII/246/2005 Rady Miasta Marki z dnia 19 października 2005 roku w sprawie skargi pana ..............
 więcej >


Uchwała Nr XXXIII/245/2005 Rady Miasta Marki z dnia 19 października 2005 roku w sprawie skargi państwa .................
 więcej >


Uchwała Nr XXXIII/244/2005 Rady Miasta Marki z dnia 19 października 2005 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Markach przy ul. Bema.
 więcej >


Uchwała Nr XXXIII/243/2005 Rady Miasta Marki z dnia 19 października 2005 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Markach przy ul. Bema.
 więcej >


Uchwała Nr XXXIII/242/2005 Rady Miasta Marki z dnia 19 października 2005 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Markach przy ul. Małej.
 więcej >


Uchwała Nr XXXIII/241/2005 Rady Miasta Marki z dnia 19 października 2005 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Markach przy ul. Małej.
 więcej >


Uchwała Nr XXXIII/240/2005 Rady Miasta Marki z dnia 19 października 2005 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Markach przy ul. Zagłoby.
 więcej >


Uchwała Nr XXXIII/239/2005 Rady Miasta Marki z dnia 19 października 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S.A z siedzibą w Warszawie, prawa użytkowania działki nr ewid. 65/21 w obrębie 5-11 stanowiącej mienie komunalne.
 więcej >


Uchwała nr XXXIII/238/2005 Rady Miasta Marki z dnia 19 października 2005 roku zmieniająca uchwałę nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2005 rok.
 więcej >


Uchwała Nr XXXIII 237/2005 Rady Miasta Marki z dnia 14 września 2005r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Marki na lata 2005 - 2010
 więcej >


Uchwała Nr XXXII/236/2005 Rady Miasta Marki z dnia 14 września 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie planu aglomeracji Warszawa.
 więcej >


Uchwała Nr XXXII/235/2005 Rady Miasta Marki z dnia 14 września 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa-Teren S.A. z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania działki numer ewidencyjny 52/3 w obrębie geodezyjnym 4-11 stanowiącej mienie komunalne.
 więcej >


Uchwała Nr XXXII/234/005 Rady Miasta Marki z dnia 14 września 2005 roku w sprawie sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne
 więcej >


Uchwała Nr XXXII/233/2005 Rady Miasta Marki z dnia 14 września 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie prawa własności nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania przysługującego za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne
 więcej >


Uchwała Nr XXXII/232/2005 Rady Miasta Marki z dnia 14 września 2005 roku sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
 więcej >


Uchwała Nr XXXII/231/2005 Rady Miasta Marki z dnia 14 września 2005 roku sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
 więcej >


Uchwała Nr XXXII/230/2005 Rady Miasta Marki z dnia 14 września 2005 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Markach przy ul. Piłsudskiego 142
 więcej >


Uchwała Nr XXXII/229/2005 Rady Miasta Marki z dnia 14 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości komunalnej
 więcej >


Uchwała Nr XXXII/228/2005 Rady Miasta Marki z dnia 14 września 2005 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/205/2005 Rady Miasta Marki z dnia 27 kwietnia 2005 r.
 więcej >


Uchwała Nr XXXII/227/2005 Rady Miasta Marki z dnia 14 września 2005 roku zmieniająca uchwałę nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2005 rok.
 więcej >


Uchwała Nr XXXII/226/2005 Rady Miasta Marki z dnia 14 września 2005 roku w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Nr 1 w Markach.
 więcej >


Uchwała Nr XXXI/225/2005 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/66/2003 z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego
 więcej >


Uchwała Nr XXXI/224/2005 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie utrzymania funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
 więcej >


Uchwała Nr XXXI/223/2005 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu
 więcej >


Uchwała Nr XXXI/222/2005 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu
 więcej >


Uchwała Nr XXXI/221/2005 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej
 więcej >


Uchwała Nr XXXI /220/2005 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod gminną drogę publiczną
 więcej >


Uchwała Nr XXXI/219/2005 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki „Plan Zachód”
 więcej >


Uchwała Nr XXXI/218/2005 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki „Marki VIII”
 więcej >


Uchwała XXXI/217/2005 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Miasta Marki”
 więcej >


Uchwała nr XXXI/216/ 2005 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 więcej >


Uchwała nr XXXI/215/ 2005 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 więcej >


Uchwała XXXI/214/2005 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2005 roku zmieniająca uchwałę nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2005 rok.
 więcej >


Uchwała Nr XXX/213/2005 Rady Miasta Marki z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie zmian w Statucie Mareckiego Ośrodka Kultury
 więcej >


Uchwała Nr XXX/212/2005 Rady Miasta Marki z dnia 18 maja 2005 w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta Marki
 więcej >


Uchwała Nr XXX/211/2005 Rady Miasta Marki z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 4 w Markach
 więcej >


Uchwała Nr XXIX/210/2005 Rady Miasta Marki z dnia 11 maja 2005 roku w sprawie skargi pana Macieja Kryskiego
 więcej >


Uchwała Nr XXIX/209/2005 Rady Miasta Marki z dnia 11 maja 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Marki za 2004 rok
 więcej >


Uchwała XXVIII/208/2005 Rady Miasta Marki z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie wsparcia inicjatywy rozwoju ruchu rowerowego w aglomeracji warszawskiej
 więcej >


Uchwała Nr XXVIII/207/2005 Rady Miasta Marki z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie
 więcej >


Uchwała Nr XXVIII/206/2005 Rady Miasta Marki z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Markach
 więcej >


Uchwała Nr XXVIII/205/2005 Rady Miasta Marki z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa udziału ¼ części w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej
 więcej >


Uchwała XXVIII/204/2005 Rady Miasta Marki z dnia 27 kwietnia 2005 roku zmieniająca uchwałę nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2005 rok.
 więcej >


Uchwała Nr XXVIII/203/2005 Rady Miasta Marki z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągu Mareckiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Markach na lata 2005 – 2007.
 więcej >


Uchwała Nr XXVIII/202/2005 Rady Miasta Marki z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Marki w okresie od 1 czerwca 2005 roku do 31 maja 2006 roku.
 więcej >


Uchwała Nr XXVIII/201/2005 Rady Miasta Marki z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Marki”
 więcej >


Uchwała Nr XXVII/200/2005 Rady Miasta Marki z dnia 13 kwietnia 2005 roku w sprawie uczczenia pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II i wyrażenia wdzięczności za wszystko, co się wykonało za Jego Pontyfikatu
 więcej >


Uchwała Nr XXVI/199/2005 Rady Miasta Marki z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu
 więcej >


Uchwała Nr XXVI/198/2005 Rady Miasta Marki z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej
 więcej >


Uchwała Nr XXVI/197/2005 Rady Miasta Marki z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005
 więcej >


Uchwała Nr XXVI/196/2005 Rady Miasta Marki z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 2 w Markach.
 więcej >


Uchwała Nr XXVI/195/2005 Rady Miasta Marki z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie likwidacji Liceum Technicznego w Markach
 więcej >


Uchwała Nr XXVI/194/2005 Rady Miasta Marki z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie likwidacji Liceum Ekonomicznego w Markach
 więcej >


Uchwała Nr XXVI/193/2005 Rady Miasta Marki z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Markach
 więcej >


Uchwała Nr XXVI/192/2005 Rady Miasta Marki z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Marki
 więcej >


Uchwala Nr XXVI/191/2005 Rady Miasta Marki z dnia 16 marca 2005 roku zmieniająca uchwalę Nr XXIV/184/2005 Rady Miasta Marki z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
 więcej >


Uchwała Nr XXVI/190/2005 Rady Miasta Marki z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 więcej >


Uchwała Nr XXVI/189/2005 Rady Miasta Marki z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych miasta Marki.
 więcej >


Uchwała XXVI/188/2005 Rady Miasta Marki z dnia 16 marca 2005 roku zmieniająca uchwałę nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2005 rok.
 więcej >


Uchwała Nr XXV/187/2005 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach będących w zakresie zadań własnych gminy.
 więcej >


Uchwała nr XXV/186/2005 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli.
 więcej >


Uchwała nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2005 rok.
 więcej >


Uchwała Nr XXIV/184/2005 Rady Miasta Marki z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
 więcej >


Uchwała Nr XXIV/183/2005 Rady Miasta Marki z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Miasta Marki
 więcej >


Uchwała nr XXIV/182/2005 Rady Miasta Marki z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie Ramowego programu współpracy Miasta Marki z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005.
 więcej >


2004 rok  więcej >


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane