W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Uchwała XV/132/2008 Rady Miasta Marki

Wersja strony w formacie XML
Uchwała XV/132/2008 Rady Miasta Marki

Uchwała Nr XV/132/2008
Rady Miasta Marki
z dnia 30 stycznia 2008 roku

o zmianie uchwały Nr VIII/51/2007 Rady Miasta Marki z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S.A. z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Marki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VIII/51/2007 Rady Miasta Marki z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S.A. z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Marki, wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„Uchwała Nr VIII/51/2007 Rady Miasta Marki z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz ZEW-T Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Marki”
2) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1 ust. 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne ustanowienie na czas nieokreślony na rzecz ZEW-T Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, prawa użytkowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Marki oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr ewid. 11 o powierzchni 14.473 m² w obrębie 1-18 oraz działek nr ewid. 73 i 74/16 o powierzchni 73.550 m² w obrębie 4-03.”,
3) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,§ 1 ust. 2. Prawo, o którym mowa w ust. 1, zostaje ograniczone do korzystania z nieruchomości w celu wykonywania wszelkich czynności związanych
z instalacją, budową i rozbudową linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi dla zasilenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy
ul. Pomnikowej 21, Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Dużej 3 oraz obiektu sportowego w Markach przy ul. Wspólnej 12.”,
4) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,§ 1 ust. 3. Jednocześnie wyraża się zgodę na eksploatację linii niskiego napięcia, konserwację, odnowę oraz dostarczenie i przesyłanie energii elektrycznej z prawem dostępu w każdym czasie.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Maria Przybysz-Piwko

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane