W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Zarządzenia Burmistrza - 2012 rok

Wersja strony w formacie XML
Zarządzenia Burmistrza - 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.96.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 grudnia 2012 roku zmieniające Zarządzenie nr 0050/38/2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, przedmiotów wyposażenia w użytkowaniu, materiałów oraz innych rzeczowych składników majątku.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.95.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.94.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru Mareckiej karty Dużej Rodziny 3+ oraz mareckich Kart Dużej Rodziny 4+.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.93.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.92.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.91.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia zasad, sposobu oraz trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.90.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru kart oceny formalnej i merytorycznej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.89.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych w okresie styczeń-sierpień 2013 roku.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.88.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę mienia komunalnego.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.87.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2013-2014 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.86.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, przedmiotów wyposażenia w użytkowaniu, materiałów oraz innych rzeczowych składników majątku.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.85A.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.58.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta marki zasad (polityki) rachunkowości.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.85.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.84.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.83.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Miasto Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.82.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.95.2011 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz pozostałych zamówień i wydatków finansowych ze środków publicznych Urzędu Miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.81.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.80.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 listopada 2012 roku o zmianie zarządzenia Nr 0050/67/2012 z dnia 14 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości komunalnych.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.79.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany Regulaminu obejmowania i sprawowania patronatu honorowego przez Burmistrza Miasta Marki stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Marki Nr 0050.30.2012 z dnia 18 maja 2012 r.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.78.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 2 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.77.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.76.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 października 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.75.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 października 2012 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.73.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 października 2012 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.72.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 października 2012 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2012/2013 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dla studentów będących mieszkańcami miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.71.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.70.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia stanów organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Marki na rok szkolny 2012/2013.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.69.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 24 września 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.67.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 14 września 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości komunalnych.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.66.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia18.09.2012 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) oraz powołania Komisji konkursowej do wyboru ofert.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.65.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 września 2012 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.64.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 września 2012 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.63.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie naliczania wysokości czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy metodą systemu punktowego.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.62.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokosci dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych w okresie wrzesień - grudzień 2012 roku.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.61.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 w Markach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.60.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Markach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.59.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia formy przetargu na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.58.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Marki zasad (polityki) rachunkowości.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.57.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.56.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Marki w 2012 roku.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.55.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.54.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w urzędzie miasta Marki".
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.53.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu odławiania bezdomnych zwierząt, transportu odłowionych zwierząt do schroniska oraz całodobowego transportu zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych do zakładu leczniczego dla zwierząt.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.52.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzednicze Referent w Wydziale Prawnym.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.51.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.50.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.32.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie miasta na 2012 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.49.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 3 w Markach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.48.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Nr 2 w Markach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.47.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 4 w Markach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.46.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Markach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.45.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Markach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.44.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Markach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.43.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.42.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia i podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Marki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.41.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu odławiania bezdomnych zwierząt, transportu odłowionych zwierząt do schroniska oraz całodobowego transportu zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych do zakładu leczniczego dla zwierząt.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.40.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.39.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Numer 38 anulowany

Zarządzenie Nr 0050.37.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.32.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie miasta na 2012 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.36.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.32.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie miasta na 2012 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.35.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektów organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Marki na rok szkolny 2012/2013.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.34.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia I otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Marki w 2012 roku.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.33.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie wyznaczenia dnia 8 czerwca 2012 roku dniem wolnym od pracy.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.32.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.31.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.30.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie regulaminu obejmowania i sprawowania patronatu honorowego przez Burmistrza Miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.29.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia I otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu odławiania bezdomnych zwierząt, transportu odłowionych zwierząt do schroniska oraz całodobowego transportu zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych do zakładu leczniczego dla zwierząt.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.28.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.27.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie powoływania Zespołu Interdyscyplinarnego w mieście Marki.  Uchylone zarządzeniem 0050.227.2020 z dnia 08.12.2020 roku
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.26.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012 w Mieście Marki, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.25.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.24.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.23.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.22.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 152/63/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych w roku szkolnym 2011/2012.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.21.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.20.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.19.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Korzystania z Gminnego Punktu Informacyjnego.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.18.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.17a.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.17.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.16.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.15.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.14.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie miasta Marki w 2012 roku.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.13.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0152/4/2010 z dnia 241utego 2010 roku w spawie trybu i zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.12.2012 Burmistrza Miasta marki z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Porządku Domowego dla najemców lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.11.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie: rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Marki w 2012 roku.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.10.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: alkoholizmowi i narkomanii.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.9.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie sprostowania błędu w załączniku do zarządzenia Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 stycznia 2012 roku Nr 0050.1.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: alkoholizmowi i narkomanii.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.8.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.7.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 18 stycznia 2012 r. w w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie miasta Marki w 2012 roku.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.6.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie miasta Marki w 2012 roku.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.5.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.4.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w I otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Marki w 2012 roku.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.3.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Marki w 2012 roku.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.2.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta Marki na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planach Operacyjnych.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.1.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: alkoholizmowi i narkomanii.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane