W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Obwieszczenia burmistrza - 2010

Wersja strony w formacie XML
Obwieszczenia burmistrza - 2010

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia na działkach nr ew. 25, 11/1 w obrębie 3-07 w Markach.
Obwieszczenie - plik PDF

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki o wszczęciu w dniu 25 października 2010 roku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na działce nr ew. 11/1 w obrębie 3-07 w Markach.
Obwieszczenie - plik PDF

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji Nr 0153/3723/2010 z dnia 20 października 2010 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji ściekowej w ulicy opolskiej - na odcinku do ul. Leśnej wraz z niezbędnymi urządzeniami na działkach nr 212, 238/6 w obrębie 5-10 i działce nr 89/3 obręb 5-10 w Markach.
Obwieszczenie - plik PDF

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 25 listopada 2010 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których będą przeprowadzone wybory zarządzone na dzień 21 listopada 2010 roku.
Obwieszczenie - plik PDF

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Marki o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na na budowie drogi publicznej i kanalizacji deszczowej na działkach zapisanych w ewidencji gruntów miasta Marki o nr ewid. 126/2, 129, 130,131,132,133/1,133/9, 61, 81 w obrębie 5-07.
Zawiadomienie - plik PDF

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Krymskiej w Markach wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania z ul.Zagłoby do skrzyżowania z ul. Wołodyjowskiego, na działkach o nr ewid. 126/2, 129, 130, 131, 132, 133/1, 133/9, 61, 81 w obrębie 5-07.
Zawiadomienie - plik PDF

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Informacja - plik PDF

Wniosek o sporzadzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Wzór wniosku - plik PDF

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.
Wzór zgody - plik PDF

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 września 2010 roku - wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w czasie kampanii wyborczej na terenie miasta Marki.
Obwieszczenie - plik PDF

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 26 września 2010 roku o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatow i sejmików województw, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
Obwieszczenie - plik PDF

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji ściekowej na działkach nr ew. 212, 238/6 obręb 5-10 (ul. Opolska) i działce nr 89/3 obręb 5-10 (ul. Leśna) położonych w Markach
Obwieszczenie - plik PDF

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przewodu wodociągowego rozgałęźnego oraz budowie przewodu gazowego średniego ciśnienia DN 40 mm PE na działkach nr ew. 153/8, 153/4 w obrębie 5-12 wraz przyłączami do działek nr 153/6, 153/7, 153/3 obręb 5-12 położonych w Markach.
Obwieszczenie - Plik PDF


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 10 maja 2010 roku o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których będą przeprowadzone wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 roku.
Obwieszczenie - Plik PDF

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w czasie kampanii wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie miasta Marki.
Obwieszczenie - Plik PDF

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Marki, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
Obwieszczenie - Plik PDF

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie energetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia na działce nr ew. 238/6 w obrębie 5-10 - w ul. Opolskiej.
Obwieszczenie - Plik PDF
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania -
Plik PDF

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i o o wydaniu przez Burmistrza Miasta Marki decyzji Nr 0153/234/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii niskiego napięcia na działce nr ew. 89/3 w obrębie 5-10 i działkach nr ew. 46/6, 99, 80/2 w obrębie 5-12 oraz napowietrznej linii niskiego napięcia na działkach o nr ew.: 80/2, 82, 89/11, 89/8, 89/9 w obrębie 5-12 w Markach.
Obwieszczenie - Plik PDF


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i o wydaniu przez Burmistrza Miasta Marki decyzji Nr 0153/206/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia na działce o nr ew.: 130/27 w obrębie 5-12 oraz złącza kablowego na działkach o nr ew. 130/37, 130/38 w obrębie 5-12 w Markach - ul. Wereszczakówny.
Obwieszczenie - Plik PDF

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Marki, przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
Obwieszczenie - Plik PDF

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Marki, przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
Obwieszczenie - Plik PDF

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i o wydaniu przez Burmistrza Miasta Marki decyzji Nr 0153/80/2010 z dnia 11 stycznia 2010 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia na działkach o nr ew.: 119, 104 w obrębie 5-10 w Markach - ul. Szydłowiecka i ul. Poznańska.
Obwieszczenie - Plik PDF


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane