W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Obwieszczenie burmistrza

Wersja strony w formacie XML
Obwieszczenie burmistrza

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA MARKI
z dnia 3 sierpnia 2007 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta Marki ogłasza, co następuje:

§ 1

Z gminnego zasobu nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu Uchwałą Nr XLI/299/2006 Rady Miasta Marki z dnia 21 czerwca 2006r., przeznaczone zostały n/w niezabudowane nieruchomości gruntowe:

L.p

Nr ewid. działki

Pow. Działki
w m2

Obręb

Położenie

Oznaczenie tytułu własności

Cena nieruchomości brutto w zł.
ustalona na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego

1

2

3

4

5

6

7

1

31/5

745

4-06

ul. Popiełuszki

WA1W/00002943/8

155967,24

2

31/6

617

4-06

ul. Projektowana

WA1W/00002943/8

90388,58

3

31/7

600

4-06

ul. Projektowana

WA1W/00002943/8

70440,36

4

31/8

600

4-06

ul. Projektowana

WA1W/00002943/8

87898,56

5

31/12

682

4-06

ul. Projektowana

WA1W/00002943/8

62860,50

6

31/13

700

4-06

ul. Projektowana

WA1W/00002943/8

64519,70

7

31/14

675

4-06

ul. Projektowana

WA1W/00002943/8

62215,12

8

31/15

736

4-06

ul. Projektowana

WA1W/00002943/8

67838,10

9

31/17

600

4-06

ul. Projektowana

WA1W/00002943/8

55302,60

10

31/18

776

4-06

ul. Wyszyńskiego

WA1W/00002943/8

190348,06

11

31/19

870

4-06

ul. Wyszyńskiego

WA1W/00002943/8

193938,52

12

31/24

622

4-06

ul. Projektowana

WA1W/00002943/8

57330,24

13

31/51

654

4-06

ul. Projektowana

WA1W/00002943/8

60551,04

14

31/52

615

4-06

ul. Projektowana

WA1W/00002943/8

56939,84

15

31/53

600

4-06

ul. Projektowana

WA1W/00002943/8

55551,70

16

31/54

600

4-06

ul. Projektowana

WA1W/00002943/8

95767,56

17

31/55

600

4-06

ul. Projektowana

WA1W/00002943/8

95767,56

18

31/56

998

4-06

ul. Projektowana

WA1W/00002943/8

177350,18

19

31/61

600

4-06

ul. Sowińskiego

WA1W/00002943/8

125611,20

20

31/62

613

4-06

ul. Sowińskiego

WA1W/00002943/8

128333,02

21

31/66

600

4-06

ul. Sowińskiego

WA1W/00002943/8

149548,80

22

31/67

1000

4-06

ul. Sowińskiego

WA1W/00002943/8

249368,00


§ 2

1. Nieruchomości wymienione w wykazie stanowią własność Gminy Miasto Marki i nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani też nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
2. Zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Marki w obrębie ulic: Al. Marszałka J. Piłsudskiego, ul. Leonida Teligi, ul. Żeglarska, ul. Stawowa, ul. Sowińskiego, ul. Gen. Zajączka, Al. Marszałka J. Piłsudskiego(Uchwała Nr XIV/109/2004 Rady Miasta Marki z dnia 28 kwietnia 2004 roku – Dz. Urz. woj. Mazowieckiego z 2004 roku nr 178 poz. 4618) objete wykazem nieruchomości znajdują się na terenie oznaczonym MU – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.Plan dopuszcza realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wszystkich formach: wolnostojącej, szeregowej lub bliźniaczej oraz zabudowy usługowej. Dopuszcza się łączenie tych funkcji. Minimalna wielkość działki: dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej 600 m2, dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej 400 m2 na segment, dla zabudowy szeregowej 300 m2 na segment. Powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej: dla zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej 50% , dla zabudowy szeregowej 40%.

§ 3

1. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego obwieszczenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Miasta Marki na okres 21 dni, począwszy od dnia 3 sierpnia 2007r. oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki, a informację o jego wywieszeniu zamieszcza się w tygodniku „Wieści Podwarszawskie”.

§ 4

1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz.U z 2004 r. Nr 261, poz.2603 późn.zm.) mogą złożyć wniosek w tym zakresie w siedzibie Urzędu Miasta Marki przy ul. Piłsudskiego 95 w Markach pok. 28 w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
2. Realizacja pierwszeństwa nabycia nieruchomości następuje za cenę określoną zgodnie z art. 67 ust. 3a cyt. wyżej ustawy.

§ 5

1. Termin przetargu i jego warunki zostaną podane do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem, po upływie okresu wywieszenia niniejszego wykazu.
2. Podana w wykazie cena nie jest jednoznaczna z ceną wywoławczą nieruchomości w pierwszym przetargu.

Burmistrz
(-) Janusz Werczyński
Obwieszczenie - plik PDF do pobrania

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane