W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Ogłoszenie o naborze kandydatów

Wersja strony w formacie XML
Ogłoszenie o naborze kandydatów

L.dz. RO.1110/3/06

Ogłoszenie o naborze kandydatów
na kierownicze stanowisko urzędnicze

Na podstawie art. 3 a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223).

BURMISTRZ MIASTA MARKI

ogłasza
otwarty nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze
Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju

Wymiar etatu: 1

Zakres zadań na stanowisku:
1.Planowanie i koordynowanie pracy Referatu.
2.Inicjowanie, pozyskiwanie, koordynacja, monitorowanie programów pomocy zagranicznej i krajowej we współpracy z innymi referatami.
3.Programowanie wykorzystania środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych i własnych Gminy, w tym przygotowanie Gminy do pozyskiwania funduszy strukturalnych (perspektywa finansowa 2007-2013).
4.Utrzymywanie kontaktów i prowadzenie negocjacji z przedstawicielami organizacji międzynarodowych, krajowych, jednostek rządowych, pozarządowych w ramach udzielonych upoważnień.
5.Współdziałanie w ramach udzielonego upoważnienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnych przedsięwzięć.
6.Inicjowanie i opracowywanie analiz we współpracy z jednostkami organizacyjnymi dotyczących planowania strategicznego Gminy.
7.Promocja Gminy.

Wykształcenie:
wyższe.

Wymagania niezbędne:
a)co najmniej dwu letni ogólny staż pracy na stanowiskach urzędniczych,
b)doświadczenie zawodowe w zakresie merytorycznych zadań Referatu oraz w kierowaniu zespołem,
c)znajomość zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych i innych polityk wspólnotowych,
d)biegłe posługiwanie się: Ms Word, Ms Exel, Ms Power Point,
e)znajomość programu MS Project,
f)umiejętność zarządzania projektami (znajomość metodyk i technik),
g)umiejętność analitycznego myślenia oraz formułowania ocen i wniosków,
h)umiejętność samodzielnego przygotowywania zadań, projektów i przedsięwzięć,
i)umiejętność sprawnej organizacji pracy,
j)odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność.

Wymagania pożądane:
a)wiedza i doświadczenie w zakresie merytorycznych zadań Referatu.
b)komunikatywność,
c)umiejętność negocjacji,
d)dyspozycyjność,
e)umiejętność pracy pod presją czasu,
f)znajomość języka obcego.

Oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1.CV i list motywacyjny.
2.Kopię świadectw pracy i ew. opinie o dotychczasowej pracy zawodowej.
3.Kopię dyplomu ukończenia szkoły lub studiów wyższych oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje.
4.Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
5.Kserokopia dowodu osobistego.
6.Adres i telefon kontaktowy.
7.Pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzula o treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271).

Termin składania wymaganych dokumentów
- do godz. 11.00 dnia 27 marca 2006 roku

Miejsce składania dokumentów
- Kancelaria Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w godz. 8.00 do 16.00

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem :
„Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju”.

Inne informacje
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie podana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki .
Informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.marki.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Marki w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Marki, dnia 13 marca 2006 roku

Zarządzenie nr 0152/25/2006 Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju
 więcej >


Lista kandydatów którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu Burmistrza Miasta Marki o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju
 więcej >


Informacja o wynikach naboru na na stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju
 więcej >


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane