W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Ogłoszenie o naborze kandydatów

Wersja strony w formacie XML
Ogłoszenie o naborze kandydatów

Na podstawie art. 3 a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223).


BURMISTRZ MIASTA MARKI

ogłasza
otwarty nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze
od młodszego referenta do referenta ds. księgowości

Wymiar etatu: 1

Zakres zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie ewidencji podatkowej osób prawnych.
2. Prowadzenie ewidencji podatkowej z tytułu posiadania psów.
3. Wystawianie tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe osób fizycznych.
4. Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach.

Wykształcenie:
- wyższe lub średnie ekonomiczne,
- średnie ogólne z ukończonym kursem na samodzielnego księgowego.

Wymagania niezbędne:
a) dla stanowiska referenta co najmniej 2-u letni ogólny staż pracy w tym co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu księgowości podatkowej,
b) dla stanowiska młodszego referenta co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu księgowości podatkowej,
c) umiejętność obsługi księgowych programów komputerowych,
d) umiejętność biegłej obsługi komputera (Ms Word, Ms Exel),
e) znajomość przepisów ustaw: o rachunkowości, finansach publicznych, ordynacja podatkowa i o podatkach i opłatach lokalnych,
f) umiejętność pracy w zespole,
g) umiejętność sprawnej organizacji pracy,
h) odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność.

Wymagania pożądane:
a) wiedza i doświadczenie z zakresu prowadzenia księgowości podatkowej,
b) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ordynacja podatkowa i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
c) znajomość rachunkowości budżetowej,
d) dyspozycyjność,
e) komunikatywność,
f) umiejętność pracy pod presją czasu,
g) znajomość języka obcego.

Oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. CV i list motywacyjny.
2. Kopię świadectw pracy i ew. opinie o dotychczasowej pracy zawodowej.
3. Kopię dyplomu ukończenia szkoły lub studiów wyższych oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje.
4. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
5. Kserokopia dowodu osobistego.
6. Adres i telefon kontaktowy.
7. Pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzula o treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271).

Termin składania wymaganych dokumentów - do 10 marca 2006 roku

Miejsce składania dokumentów - Kancelaria Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w godz. 8.00 do 16.00

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem :
„Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – referent ds. księgowości”.

Inne informacje
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie podana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki .

Informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.marki.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Marki w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Burmistrz
mgr Janusz Werczyński

Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości.
 więcej >


Lista kandydatów którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu Burmistrza Miasta Marki o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze od młodszego referenta do referenta ds. księgowości.
 więcej >


Zarządzenie nr 0152/12/2006 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze – od młodszego referenta do referenta ds. księgowości
 więcej >


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane