W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Wersja strony w formacie XML
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Marki, dnia 24 stycznia 2006 r.
ROŚ.7624/2 /2006

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kpa Burmistrz Miasta Marki zawiadamia, że na wniosek RI.0014/ 4/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. Referatu Technicznego Urzędu Miasta Marki zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Markach Etap I, zad.2 obejmującej :
- budowę kanałów grawitacyjnych ułożonych wzdłuż linii rozgraniczających ulic: Ceglanej, Wesołej, Strzeleckiej, Zachodniej, Wschodniej, Przyleśnej, Głównej stanowiących zlewnię pompowni P15,
- budowę pompowni sieciowej oznaczonej numerem P15, zlokalizowanej w poboczu ul. Głównej,
- budowę przewodu tłocznego z pompowni P15 zlokalizowanego w ul. Głównej, Wesołej, Sowińskiego,
- budowę kanalizacji ciśnieniowej w ul. Królowej Jadwigi, Jaracza, odcinka ul. M Kopernika, oraz kanałów grawitacyjnych ułożonych wzdłuż linii rozgraniczających ulic: Sowińskiego, J. Pawła II, Wyszyńskiego, Popiełuszki, Gen Zajączka, Dobrej, Królowej Jadwigi, Sportowej, Wyspiańskiego, Lisa Kuli, W. Jagiełły, M. Kopernika, Lisiej stanowiących zlewnię pompowni P10,
- budowę pompowni sieciowej oznaczonej numerem P10, zlokalizowanej w poboczu ul. Lisa Kuli,
- budowę przewodu tłocznego z pompowni P10 zlokalizowanego w ul. Lisa Kuli, Piłsudskiego, Bandurskiego,
- budowę kanalizacji ciśnieniowej w ul. bez nazwy oznaczonej tymczasowo jako Sięgacz 23, oraz kanałów grawitacyjnych ułożonych wzdłuż linii rozgraniczających ulic: Gen. Zajączka, Dzikiej, Wilczej, Lisiej, stanowiących zlewnię pompowni P13,
- budowę pompowni sieciowej oznaczonej numerem P13, zlokalizowanej w poboczu ul. Gen. Zajączka,
- budowę przewodu tłocznego z pompowni P13 zlokalizowanego w ul. Gen. Zajączka,
- budowę kanałów grawitacyjnych ułożonych wzdłuż linii rozgraniczających ulic: Gen. Zajączka, Lisa Kuli, Sowiej, Żurawiej, Bocianiej, Jastrzębiej, Gołębiej, i ul. bez nazwy stanowiących zlewnię pompowni P11,
- budowę pompowni sieciowej oznaczonej numerem P11, zlokalizowanej w poboczu ul. Lisa Kuli,
- budowę przewodu tłocznego z pompowni P11 zlokalizowanego w ul. Lisa Kuli,
- budowę kanałów grawitacyjnych ułożonych wzdłuż linii rozgraniczających ulic: Lisa Kuli, Kruczej, Wroniej, Skowroniej, i ul. bez nazwy stanowiących zlewnię pompowni P12,
- budowę pompowni sieciowej oznaczonej numerem P12, zlokalizowanej w poboczu ul. Lisa Kuli,
- budowę przewodu tłocznego z pompowni P12 zlokalizowanego w ul. Lisa Kuli,
- budowę odgałęzień sieciowych do ogrodzeń

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Marki www. marki.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Marki.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 28 K.p.a, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 pok.30, tel. 781-10-03 w.130 , w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki, wtorki, piątki w godz.8.00-16.00, środy 10.00 – 18.00.

Burmistrz
mgr Janusz Werczyński

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane