W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Wersja strony w formacie XML
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Marki, dnia 24 stycznia 2006 r.
ROŚ.7624/3/2006

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kpa Burmistrz Miasta Marki zawiadamia, że na wniosek RI.0014/ 5 /2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. Referatu Technicznego Urzędu Miasta Marki zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Markach Etap I, zad.1 i zlewnia pompowni P 18, obejmującego :
- budowę kanałów grawitacyjnych ułożonych wzdłuż linii rozgraniczających ulic: Dużej, Zimnej,
Prostej, Mokrej,
- budowę kanału grawitacyjnego odprowadzającego ścieki ze Szkoły Podstawowej Nr 4 zlokalizowanej przy ul. Dużej,
- budowę kanału grawitacyjnego odprowadzającego ścieki z Przedszkola Miejskiego Nr 2 zlokalizowanej przy ul. Dużej,
- budowę kanalizacji ciśnieniowej ułożonej wzdłuż linii rozgraniczających ulic: Teligi i Morskiej,
- budowę kanałów grawitacyjnych ułożonych wzdłuż linii rozgraniczających ulic: Stawowej, Szczęśliwej, odcinka ul. Brzozowej i Wspólnej stanowiących zlewnię pompowni P14,
- budowę pompowni sieciowej oznaczonej numerem P14, zlokalizowanej w poboczu ul. Brzozowej,
- budowę przewodu tłocznego z pompowni P14 zlokalizowanego w ul. Brzozowej i Wspólnej,
- budowę kanałów grawitacyjnych ułożonych wzdłuż linii rozgraniczających ulic: Matejki, Szerokiej, Rybnej, Tuwima, Starzyńskiego, Partyzantów, Zabawnej, Batorego, Broniewskiego, Złotej, Miedzianej, Platynowej, Srebrnej, oraz odcinków ulic Dużej, Wspólnej, Brzozowej, Zimnej, Prostej stanowiących zlewnię pompowni P14a,
- budowę pompowni sieciowej oznaczonej numerem P14a zlokalizowanej na terenie obiektów sportowych przy ul. Wspólnej,
- budowę przewodu tłocznego z pompowni P14a zlokalizowanego w ul. Wspólnej, Partyzantów, Starzyńskiego, Brzozowej,
- budowę kanałów grawitacyjnych ułożonych wzdłuż linii rozgraniczających ulic: Pomnikowej, Napoleona,
- budowę kanałów grawitacyjnych ułożonych wzdłuż linii rozgraniczających ulic: Grunwaldzkiej, Zakole, Chocimskiej, Norwida, Walewskiej,
- budowę kanałów grawitacyjnych ułożonych wzdłuż linii rozgraniczających ulic: Księżycowej, Bagiennej, Baśniowej, Żabiej, Krętej, Marsa, „bez nazwy” stanowiących zlewnię pompowni P17,
- budowę pompowni sieciowej oznaczonej numerem P17, zlokalizowanej przy ul. Księżycowej i drodze „bez nazwy”,
- budowę przewodu tłocznego z pompowni P17 zlokalizowanego w drodze „bez nazwy”,
- budowę pompowni sieciowej oznaczonej numerem P31, zlokalizowanej przy ul. Zakole,
- budowę przewodu tłocznego z pompowni P31 zlokalizowanego w ul. Zakole,
- budowę kanałów grawitacyjnych ułożonych wzdłuż linii rozgraniczających ulic: Spokojnej, Podgórskiej, Górskiej, B. Prusa, Topolowej, Lipowej, stanowiących zlewnię pompowni P18,
- budowę kanalizacji ciśnieniowej ułożonej wzdłuż linii rozgraniczających ulic: Cichej, Łąkówek, Moniuszki, nowoprojektowanej ulicy „bez nazwy”,
- budowę pompowni sieciowej oznaczonej numerem P18 zlokalizowanej na działce gminnej przy ul. Lipowej,
- budowę przewodu tłocznego z pompowni P18,
- budowę odgałęzień sieciowych do ogrodzeń

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Marki www. marki.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Marki.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 28 K.p.a, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 pok.30, tel. 781-10-03 w.130 , w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki, wtorki, piątki w godz.8.00-16.00, środy 10.00 – 18.00.

Burmistrz
mgr Janusz Werczyński

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane