W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Ogłoszenie o konkursie

Wersja strony w formacie XML
Ogłoszenie o konkursie

Na podstawie art. 3 a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223).

BURMISTRZ MIASTA MARKI

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko urzędnicze
referent ds. księgowości

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie :
a) średnie z co najmniej 5-cio letnim stażem pracy w jednostkach budżetowych na podobnym stanowisku,
b) wyższe z minimum rocznym doświadczeniem zawodowym w jednostkach
budżetowych na podobnym stanowisku.
2. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.

Wymagania dodatkowe:
1. Wiedza i doświadczenie z zakresu prowadzenia księgowości podatkowej.
2. Znajomość przepisów ustawy ordynacja podatkowa i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
3. Znajomość rachunkowości budżetowej.
4. Obsługa komputera (pakiet biurowy Office 97, 2000, XP).
5. Umiejętność analitycznego myślenia.
6. Umiejętność współpracy w zespole.
7. Komunikatywność.

Zakres zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie ewidencji podatkowej osób prawnych.
2. Prowadzenie ewidencji podatkowej z tytułu posiadania psów.
3. Wystawianie tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe osób fizycznych.
4. Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach.

Oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. CV i list motywacyjny.
2. Kopię świadectw pracy i ew. opinie o dotychczasowej pracy zawodowej.
3. Kopię dyplomu ukończenia szkoły lub studiów wyższych oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje.
4. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
5. Adres i telefon kontaktowy.
6. Pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzula o treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271).

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu tj. do dnia 3 lutego 2006 roku w godz. 8.00 do 16.00 w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Markach , Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 .
2. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem :
„Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – referent ds. księgowości”, adres i telefon składającego ofertę.

Po upływie terminu do złożenia dokumentów, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki podana zostanie lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.marki.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Marki w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Burmistrz
mgr Janusz Werczyński

Zarządzenie nr 0152/5/2006 Burmistrza Miasta Marki z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze – referent ds. księgowości
 więcej >


Lista kandydatów którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu Burmistrza Miasta Marki o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze referent ds. księgowości
 więcej >


Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości
 więcej >


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane