W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Wersja strony w formacie XML
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki
z dnia 11 października 2005 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta Marki ogłasza, co następuje:

§ 1

Z gminnego zasobu nieruchomości do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego Uchwałą Nr XXXII/234/2005 Rady Miasta Marki z dnia 14 września 2005r., przeznaczone zostały n/w niezabudowane nieruchomości gruntowe:

L.P

Nr ewid. działki

Pow. działki

w m2

Obręb

Położenie

Wartość brutto 1 m2 gruntu w zł.

ustalona na podstawie wartości

1 m2 gruntu

określonej przez rzeczoznawcę majątkowego

Cena nieruchomości brutto w zł.

ustalona na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego

1

2

4

5

6

7

8

1

52/113

730

4-11

ul. Sokola

76,25

55 662

2

52/114

700

4-11

ul. Sokola

76,25

53 375

3

52/115

724

4-11

ul. Projektowana

61,04

44 193

4

52/116

724

4-11

ul. Żurawia

67,21

48 660

5

52/117

724

4-11

ul. Projektowana

61,04

44 193

6

52/118

724

4-11

ul.Żurawia

67,21

48 660

7

52/119

724

4-11

ul. Projektowana

61,04

44 193

8

52/120

724

4-11

ul. Żurawia

67,21

48 660

9

52/121

724

4-11

ul. Projektowana

61,04

44 193

10

52/122

724

4-11

ul. Żurawia

67,21

48 660

11

52/123

724

4-11

ul. Projektowana

61,04

44 193

12

52/124

724

4-11

ul. Żurawia

67,21

48 660

13

52/125

724

4-11

ul. Projektowana

61,04

44 193

14

52/126

724

4-11

ul. Żurawia

67,21

48 660

15

52/127

716

4-11

ul. Projektowana

61,04

43 705

16

52/128

732

4-11

ul. Żurawia

67,21

49 198

17

52/129

683

4-11

ul. Projektowana

76,25

52 079

18

52/130

682

4-11

ul. Żurawia

76,25

52 002

19

52/131

672

4-11

ul. Skowronia

78,88

53 007

20

52/132

701

4-11

ul. Skowronia

78,88

55 295

21

98/2

851

4-04

ul. Ceglana

79,18

67 382

22

98/3

622

4-04

ul. Ceglana

122,74

76 344

23

98/5

609

4-04

ul. Ceglana

122,74

74 749

24

98/6

644

4-04

ul. Ceglana

135,00

86 940

25

98/8

831

4-04

ul.Zachodnia

74,08

61 560

26

98/9

660

4-04

rej.ul.Ceglanej

116,80

77 088

27

98/10

660

4-04

rej. ul. Ceglanej

116,80

77 088

28

98/11

640

4-04

ul. Wiśniowa

128,40

82 176

29

98/12

831

4-04

ul. Zachodnia

74,08

61 560

30

98/13

831

4-04

ul.Zachodnia

74,08

61 560

31

98/14

845

4-04

ul.Zachodnia

83,33

70 414§ 2

1. Nieruchomości wymienione w wykazie pod poz. 1 do 20 stanowią własność Gminy Marki na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Wołominie Sygn. akt I Ns 1068/00 z dnia 28.03.2001r. o zasiedzeniu , natomiast nieruchomości wymienione pod poz. 21 do 31 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 64184 z dnia 21.07.2005r.
2. Zgodnie z Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta „Marki II” objęte niniejszym wykazem nieruchomości położone sa w terenie oznaczonym symbolami:
· 136 MU ( działki z poz. 1 do poz. 20) - tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach, to jest: wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa;
Minimalna wielkość działki budowlanej
W zabudowie jednorodzinnej – 600 m2
Dla zabudowy szeregowej – 350 m2
Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 50% dla każdej działki inwestycyjnej
Wysokość zabudowy
Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze. Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych.
· 115 MU ( działki z poz. 22 do poz. 31) - tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza.
Minimalna wielkość działki budowlanej
w zabudowie jednorodzinnej 600 m2
Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 50% dla każdej działki inwestycyjnej
Wysokość zabudowy
Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze. Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych.

§ 3

1. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego obwieszczenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Miasta Marki na okres 21 dni, począwszy od dnia 12 października 2005r. oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki, a informację o jego wywieszeniu zamieszcza się w tygodniku „Wieści Podwarszawskie”.

§ 4

1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004 r. Nr 261, poz.2603 późniejszymi zmianami) mogą złożyć wniosek w tym zakresie w siedzibie Urzędu Miasta Marki przy ul. Piłsudskiego 95 w Markach pok. 28 w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
2. Realizacja pierwszeństwa nabycia nieruchomości następuje za cenę określoną w niniejszym wykazie , która to cena została ustalona zgodnie z art. 67 ust. 3a ustawy.

§ 5

1. Podana w wykazie cena nieruchomości nie jest ceną równoznaczną z ceną wywoławczą nieruchomości jaka może zostać ustalona w pierwszym przetargu.
2. Termin przetargu i jego warunki zostaną podane do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem po upływie okresu wywieszenia niniejszego wykazu.

Burmistrz
mgr Janusz Werczyński

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane