W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Obwieszczenie BURMISTRZA

Wersja strony w formacie XML
Obwieszczenie BURMISTRZA

Obwieszczenie
BURMISTRZA MIASTA MARKI
z dnia 25 maja 2005 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta Marki ogłasza, co następuje:

§ 1
Z gminnego zasobu nieruchomości do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego Uchwałami Rady Miasta Marki Nr VI/28/2003 z dnia 23 kwietnia 2003r. i Nr VII/44/2003 z dnia 11 czerwca 2003r. przeznaczone zostały n/w niezabudowane nieruchomości gruntowe:

L.P

Nr ewid. działki

Pow. działki

w m2

Obręb

Położenie

Cena nieruchomości brutto

w zł.

1

2

4

5

6

8

1

106/19

2196

4-07

rejon ul. Lisa Kuli

143.172

2

339

2299

4-04

rejon ul. Ceglanej

149.888

3

61

1218

4-11

ul. Lisa Kuli

171.153


§ 2
1. Wymienione w wykazie nieruchomości stanowią własność Gminy Miasto Marki na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Wołominie Sygn. akt I Ns 1068/00 z dnia 28.03.2001r.
2. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta „Marki II” zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXV/404/2002 Rady Miasta Marki z dnia 24 kwietnia 2002 r. /Dz. Urz. woj. Mazowieckiego z 2002 roku nr 140 poz. 3107./ nieruchomości te położone są w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami:
- 134 MWU ( dot. działki nr 106/19) - tereny zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej we wszystkich formach - Powierzchnia biologicznie czynna - minimum 30% dla każdej działki inwestycyjnej, przy czym dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej 50%., Minimalna wielkość działki budowlanej Dla budownictwa jednorodzinnego: wolnostojącego 600 m2, bliźniaczego 400 m2 , szeregowego 150 m2
- 114 ME ( dot. działki nr 339) - tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, z wykluczeniem zabudowy szeregowej i bliźniaczej. Powierzchnia biologicznie czynna Minimum 60% dla każdej działki inwestycyjnej. Minimalna wielkość działki budowlanej - 900 m2.
- 171 MU ( dot. działki nr 61) - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach, to jest: wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa; Minimalna wielkość działki budowlanej - w zabudowie jednorodzinnej – 600 m2 , dla zabudowy szeregowej – 350 m2. Powierzchnia biologicznie czynna - minimum 50% dla każdej działki inwestycyjnej

§ 3
Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego obwieszczenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Miasta Marki na okres 21 dni, począwszy od dnia 30 maja 2005r. oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki, a informację o jego wywieszeniu zamieszcza się w tygodniku „Wieści Podwarszawskie”. Po upływie tego okresu, termin przetargu i jego warunki zostaną podane do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem.

§ 4
Podana w wykazie cena nieruchomości ważna jest do dnia 20 czerwca 2005r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane