W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


zarządzenie burmistrza miasta marki

Wersja strony w formacie XML
zarządzenie burmistrza miasta marki

ZARZĄDZENIE Nr 0152/8/2004
Burmistrza Miasta Marki
z dnia 29 marca 2004 roku

sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0152/67/2003 z dnia 2 października 2003r. w sprawie zbycia w drodze rokowań niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Z uwagi na nie wywiązanie się Spółki Jawnej "JURANT" Anna Matejak i Jan Borkowski z siedzibą w Zielonce przy ul. Ossowskiej 73 z ustaleń protokółu uzgodnień szczegółowych warunków nabycia w trybie rokowań prawa własności działki nr ewid. 8/2 o pow. 1 ha 522 m2 z obrębu 3-03, uchylam w całości Zarządzenie Nr 0152/67/2003 z dnia 2 października 2003r.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Marki
mgr Janusz Werczyński


Uzasadnienie

W dniu 21 października 2003r. podpisano ze Spółką Jawną "JURANT" protokół uzgodnień szczegółowych warunków nabycia prawa własności niezabudowanej nieruchomości gminnej, stanowiącej działkę nr ewid. 8/2 o pow. 1 ha 522 m2 z obrębu 3-03. W § 4 protokółu zawarto ustalenia odnośnie terminu zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność działki na rzecz Anny Matejak i Jana Borkowskiego wspólników spółki "JURANT". Jako ostateczny termin zapisano dzień 31 grudnia 2003r.
W terminie tym, pomimo dwukrotnie wyznaczanego terminu, z przyczyn nieleżących po stronie Gminy Marki nie zawarto umowy, przy czym Spółka "JURANT" nie zgłosiła na piśmie żadnego wyjaśnienia w tej sprawie, lecz dopiero na skierowane przez Gminę pismo, w dniu 20 lutego 2004r. poinformowała Gminę o podtrzymaniu swego zainteresowania nabyciem działki nr ewid. 8/2 i wniosła o przesunięcie terminu zawarcia umowy na dzień 22 kwietnia 2004r.
Jednakże z uwagi na zgłoszone pisemne protesty właścicieli nieruchomości sąsiednich odnośnie proponowanego przez Spółkę "JURANT" sposobu zagospodarowania działki (segregacja i odzysk surowców wtórnych) jak również wpłynięcie nowej oferty korzystniejszej dla Gminy zarówno pod względem zagospodarowania działki jak i terminu zawarcia umowy sprzedaży, postanowiono odstąpić od rokowań ze Spółką "JURANT" i dokonać zbycia działki na rzecz nowych oferentów.
W tym stanie rzeczy wskutek zmiany "Nabywcy" działki nr ewid. 8/2 o pow. 1 ha 522 m2 poł. w Markach przy ul. Parkowej w obrębie 3-03 uchylenie Zarządzenia Nr 0152/67/2003 z dnia 2 października 2003r. jest w pełni uzasadnione.
Jednocześnie wraz z uchyleniem powołanego Zarządzenia zostanie podjęte Zarządzenie w sprawie zbycia działki nr ewid. 8/2 z obrębu 3-03 na rzecz nowych Nabywców.

Burmistrz Miasta Marki
mgr Janusz Werczyński

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane