W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Jak załatwić sprawę

Wersja strony w formacie XML
Jak załatwić sprawę
PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 20 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2019r., poz. 888 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r., poz. 900 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
• informacja/deklaracja w sprawie podatku leśnego, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osobę fizyczną/prawną, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku w podatku leśnym lub od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania,
• deklaracja w sprawie podatku leśnego, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osobę prawną w terminie do dnia 15 stycznia,
• w przypadku nabycia lub zbycia nieruchomości należy okazać do wglądu akt notarialny.

Miejsca złożenia dokumentów:
• osobiście – Urząd Miasta Marki, pokój numer 16,  
• korespondencyjnie – Urząd Miasta Marki, Al. M. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki,
• elektronicznie - w formie dokumentu elektronicznego dostępnego na platformie e-puap zgodnie z Uchwałą nr LII/417/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. z 2017 r., poz. 9705).
uchwała do pobrania - plik PDF

Informacja telefoniczna:
Wydział Podatków i Opłat, tel. (22) 781-10-03 wew. 510, 520, 550, 570, 580

Informacje dla podatnika:
• obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany,
• obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek,
• podatek leśny płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego – osoby fizyczne,
• podatek leśny płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do 15 dnia każdego miesiąca – osoby prawne,
• w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podstawa opodatkowania
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 %.

• poza podatkiem leśnym podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku od nieruchomości za budynek znajdujący się na działce leśnej,
• jeżeli podatnik zdecyduje się prowadzić działalność gospodarczą na gruntach leśnych – zapłaci podatek od nieruchomości według stawki odpowiedniej dla prowadzenia działalności gospodarczej,
• niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane