W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Zbywanie nieruchomości - przetargi

Wersja strony w formacie XML
Zbywanie nieruchomości - przetargi

Informacja o zbywaniu w drodze przetargu zabudowanych i niezabudowanych gminnych nieruchomości gruntowych

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy ( Dz. U. Nr 9, poz. 30 z późn. zm.)
- Uchwały Rady Miasta i Zarządzenia Burmistrza Miasta

Procedura załatwiania wniosków ma charakter cywilno-prawnych i w przypadku:

pozytywnym - kończy się podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego,
negatywnym - kończy się pismem informującym, nie mającym formy decyzji.

Tryb zbywania nieruchomości

Wszczęcie postępowania w sprawie przygotowania do sprzedaży albo oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste następuje na wniosek zainteresowanego lub z urzędu.

Stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami sprzedaż albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości następuje w drodze przetargu lub w drodze bez przetargowej.

Tryb przetargowy:

Przedmiotem przetargu mogą być nieruchomości gruntowe zabudowane i nie zabudowane.
Przetargi przeprowadzane są w formie:
- przetargu ustnego nieograniczonego,
- przetargu ustnego ograniczonego,
- przetargu pisemnego nieograniczonego,
- przetargu pisemnego ograniczonego
Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny. Przetarg pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.

Procedura przygotowania nieruchomości do zbycia.

Każdy wniosek wymaga indywidualnego rozpatrzenia oraz dokonania wizji wnioskowanego do zbycia terenu.

Każdy wniosek wymaga:

a. dokonania analizy ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
b. przygotowania zleceń na wykonanie koncepcji zagospodarowania i podziału terenu,
c. wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału terenu,
d. wykonania operatu szacunkowego wartości gruntu,
e. przygotowania projektów uchwał Rady Miasta

W przypadku gdy:

- wnioskowany grunt nie może stanowić przedmiotu zbycia w drodze przetargu jako odrębna nieruchomość inwestycyjna,
- grunt znajduje się w liniach regulacyjnych ulicy,
- przeznaczenie w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta nie jest zgodne z proponowanym przez wnioskodawcę przeznaczeniem terenu lub teren stanowi rezerwację na cele publiczne,
wnioskodawca zostaje poinformowany o braku możliwości przygotowania terenu do zbycia w drodze przetargu.

Dokumenty decyzyjne

1. Uchwała Rady Miasta wyrażająca zgodę na zbycie i formę zbycia nieruchomości,
2. Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste następuje w drodze publikacji wykazu takich nieruchomości. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na okres 21 dni w siedzibie urzędu.

W wykazie nieruchomości określa się odpowiednio:

- oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
- powierzchnię nieruchomości,
- opis nieruchomości,
- przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania,
- termin zagospodarowania nieruchomości w przypadku zbywania prawa użytkowania wieczystego gruntu
- cenę nieruchomości,
- wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- wysokość opłat z tytułu użytkowania,
- terminy wnoszenia opłat,
- zasady aktualizacji opłat,
- informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste,
- termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Po upływie okresu wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub też terminu do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości następuje ogłoszenie przetargu.

Warunki zbycia nieruchomości i zawarcie aktu notarialnego.

Warunki zbycia nieruchomości w drodze przetargu obwieszcza się w ogłoszeniu o przetargu. Warunki zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej ustala się w rokowaniach przeprowadzonych z nabywcą. Protokół z przeprowadzonego przetargu oraz protokół z rokowań przy zbyciu w drodze bezprzetargowej stanowią podstawę do zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 27 ustawy o gospodarce nieruchomościami sprzedaż albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste i przeniesienie tego prawa w drodze umowy wymaga wpisu w księdze wieczystej.

Informacje dodatkowe:

- wnioski można składać w Kancelarii Urzędu Miasta Marki – pok. nr 13
- opłaty skarbowej nie pobiera się
- tryb odwoławczy nie przysługujePowiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane