W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Burmistrz - akty prawne - 2004 rok

XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie

Zarządzenie Burmistrza Miasta Marki

Zarządzenie Burmistrza Miasta Marki Zarządzenie Nr 0152/4/2004 Burmistrza Miasta Marki z dnia 231utego 2004 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zarządzam, co następuje: §1 Powołuję...

Zarządzenie Burmistrza Miasta Marki

Zarządzenie Burmistrza Miasta Marki Zarządzenie Nr 0152/1/2004 Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 kwietnia 2004 w sprawie określenia granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki "Osiedle Szkolna" Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr...

Zarządzenie Burmistrza Miasta Marki

Zarządzenie Burmistrza Miasta Marki Zarządzenie Nr 0152/10/2004 Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki "Osiedle Leśna" Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr...

Zarządzenie Burmistrza Miasta

Zarządzenie Burmistrza Miasta ZARZĄDZENIE Nr 0152/41/2004 Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 sierpnia 2004 w sprawie określenia granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki "Marki VIII" Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz....

Zarządzenie Burmistrza Nr 0152/40/2004

Zarządzenie Burmistrza Nr 0152/40/2004 Zarządzenie Nr 0152/40/2004 Burmistrza Miasta Marki z dnia 3 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz kontroli finansowej procesów związanych z rozdysponowaniem środków publicznych w Urzędzie Miasta Marki Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada...

zarządzenie burmistrza

zarządzenie burmistrza ZARZĄDZENIE Nr 0152/7/2004 Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 marca 2004 roku w sprawie zbycia w drodze rokowań niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z...

Obwieszczenie burmistrza

Obwieszczenie burmistrza OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA MARKI z dnia 16 marca 2004 roku Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. nr 25, poz. 219) podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i...

zarządzenie burmistrza miasta marki

zarządzenie burmistrza miasta marki ZARZĄDZENIE Nr 0152/8/2004 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 marca 2004 roku sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0152/67/2003 z dnia 2 października 2003r. w sprawie zbycia w drodze rokowań niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca...

zarządzenie Burmistrza Miasta Marki

zarządzenie Burmistrza Miasta Marki ZARZĄDZENIE Nr 0152/9/2004 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie zbycia w drodze rokowań niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz....

zarządzenie burmistrza

zarządzenie burmistrza ZARZĄDZENIE Nr 0152/27/2004 Burmistrza Miasta Marki z dnia 3 czerwca 2004 roku w sprawie zbycia w drodze rokowań niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z...

zarządzenie burmistrza

zarządzenie burmistrza ZARZĄDZENIE Nr 0152 / 32 / 2004 Burmistrza Miasta Marki z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie zbycia w drodze rokowań niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z...

Zarządzenie Nr 0152 / 53 / 2004

Zarządzenie Nr 0152 / 53 / 2004 Zarządzenie Nr 0152 / 53 / 2004 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22-11- 2004 roku w sprawie podwyżek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Na podstawie § 14 i § 16 Uchwały Nr XV/119/2004 Rady Miasta Marki z dnia 12 maja 2004 roku w sprawie ,,Programu gospodarowania...

Zarządzenie Nr 0152/ 54 /2004

Zarządzenie Nr 0152/ 54 /2004 Zarządzenie Nr 0152/ 54 /2004 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminu porządku domowego dla najemców lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy Na podstawie § 19 Uchwały Nr XV/119/2004 Rady Miasta Marki z dnia 12 maja 2004 roku w sprawie „Programu...

Zarządzenie Nr 0152/60/2004

Zarządzenie Nr 0152/60/2004 Zarządzenie Nr 0152/60/2004 Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 w związku z art. 11a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

Zarządzenie Burmistrza Nr 0152/50/2004

Zarządzenie Burmistrza Nr 0152/50/2004 Zarządzenie Nr 0152/ 50 /2004 Burmistrza Miasta Marki z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 68...

Obwieszczenie burmistrza

Obwieszczenie burmistrza O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA MARKI z dnia 3 czerwca 2004 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta...

Zarządzenie Burmistrza

Zarządzenie Burmistrza ZARZĄDZENIE Nr 0152/ 25 /2004 Burmistrza Miasta Marki z dnia 20 maja 2004 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanej w drodze bezprzetargowej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.),...

zarządzenie burmistrza

zarządzenie burmistrza Zarządzenie Nr 24 /2004 Burmistrza Miasta Marki z dnia 17 maja 2004 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Markach Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku - Ordynacja wyborcza do Sejmu i do Senatu (Dz. U. nr 46, poz. 499 z późn. zm.), w związku...

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 maja 2004 roku Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219) podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach...