W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Pomoc Publiczna

Wersja strony w formacie XML
Pomoc Publiczna

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy Ordynacja podatkowa art. 48 § 1 i 67 § 1 (Dz. U. z 1997 r. nr 137 poz. 926 z późn. zm.) przewidują następujące ulgi w spłacie należności podatkowych:

· odroczenie terminu płatności należnego podatku
· rozłożenie podatku lub zaległości podatkowej na raty
· umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę

Ustawa nakłada przymus zapłaty podatku na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu czy gminy przez każdego podatnika. Przyznanie ulg podatkowych równocześnie pomniejsza dochody gminy co w konsekwencji odbywa się kosztem innych podatników.

Jedynie na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym można przyznać w/w ulgi. W gestii podatnika jest wykazanie istnienia "ważnego interesu" uzasadniającego przyznanie ulgi, a obowiązkiem organu podatkowego jest weryfikacja i ocena żądań zawartych w podaniu oraz przedłożonych przez podatnika i zgromadzonych w postępowaniu podatkowym dowodów.

Podatnicy, którzy zbyt lakonicznie powołują się na trudną sytuację finansową, bez bliższego określenia winni dokładnie uzasadnić istnienie swojego ważnego interesu jeżeli chcą uzyskać korzystne dla siebie skutki.

Pojęcia "ważnego interesu podatnika" oraz "interesu publicznego" są zwrotami niedookreślonymi i nieostrymi ich interpretacji należy szukać w orzeczeniach sądów i administracji oraz odwołać się do ocen pozaprawnych.

Przez ów "ważny interes podatnika" należy rozumieć:

- szkody poniesione w wyniku klęsk żywiołowych takie jak powódź, gradobicie, huragan, pożar oraz katastrofy naturalne lub awarie techniczne, których skutki zagrażają zdrowiu, życiu, mieniu albo środowisku a pomoc może być podjęta przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków i współdziałaniu różnych organów i służb pod jednym kierownictwem.

- nadzwyczajne zdarzenia i szczególne okoliczności osłabiające zdolności płatnicze podatnika takie jak długotrwała choroba podatnika lub członka jego rodziny, kradzież bądź utrata majątku z przyczyn niezawinionych np. w wyniku recesji.

Ważny interes podatnika wystąpi również wówczas, gdy po uiszczeniu podatku nie będzie on dysponował wraz z rodziną środkami na wyżywienie, mieszkanie, ubranie oraz inne niezbędne potrzeby życiowe. W przypadku gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą we wniosku o przyznanie ulgi powinien wiarygodnie wskazać niebezpieczeństwo likwidacji owej działalności oraz poniesione straty.

Przez pojęcie "interesu publicznego" należy rozumieć potrzebę (dobro), której zaspokojenie powinno służyć zbiorowości lokalnej (mieszkańcom miasta) lub całemu społeczeństwu. Za "interes publiczny" można uznać sytuacje, gdy zapłata zaległości podatkowych spowodowałaby konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa (opieki społecznej) lub gdyby podatnik nie był w stanie zaspokoić swoich potrzeb materialnych. Przesłanką przyznania ulgi ze względu na interes publiczny może być również fakt, iż skutki nie przyznania ulgi uderzą nie tylko w podatnika ale i inne osoby np. jego pracowników.

Należy podkreślić, że przyznawania ulg podatkowych jest instytucją prawną o charakterze wyjątkowym, nie może być nadużywane, ponieważ stanowi to odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania. Ponadto ma charakter uznaniowy co oznacza, że zależy jedynie od organu podatkowego działającego na postawie przepisów prawa.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r.
Plik do pobrania - PDF

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty w 2015 r.
Plik do pobrania - PDF

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty w 2014 r.

Plik do pobrania - PDF

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty w 2013 r.
Plik do pobrania - PDF

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty w 2012 r.
Plik do pobrania - PDF

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty w 2011 r.
Plik do pobrania - PDF

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty w 2010 r.
Plik do pobrania - PDF

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty w 2009 r.
Plik do pobrania - PDF

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2008 r.
Plik do pobrania - PDFWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2007 r.
 więcej >


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2006 r.
 więcej >


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2005r
 więcej >


Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym Burmistrz Miasta Marek umorzył zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2005 roku.
Stan za okres 01.04.2005r-05.12.2005 r.

 więcej >


Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym Burmistrz Miasta Marki umorzył zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2005 roku.
Stan na 25 kwietnia 2005 roku

 więcej >


Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym Burmistrz Miasta Marki umorzył zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych od 2003 roku.
Stan na 4 lutego 2004 roku.

 więcej >


Załączniki

px_pp_2013.pdf pdf, 91.41KB
px_pp_2012.pdf pdf, 102.14KB
px_pp_2011.pdf pdf, 939.36KB
px_pp_2010.pdf pdf, 968.87KB
px_pp_2009.pdf pdf, 58.32KB
px_pp_2008.pdf pdf, 87.59KB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane