W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Obwieszczenia, Informacje, Zawiadomienia z innych Instytucji

XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie

OŚR.6220.5.2019 z 23.11.2020

Obwieszczenie o przekazaniu przez Wójta Gminy Nieporęt złożonego przez Inwestora uzupełnienia treści Raportu OOŚ w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie do uzupełnienia dokumentacji dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do...

DOOŚ-WDŚ-ZIL.420.13.2020.MKW.3 z 19.10.2020

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia strony postępowania, że postanowieniem z dnia 15 października 2020 roku, znak: DOOŚ-WDŚ-ZIL.420.13.2020.MKW.2, utrzymał w mocy swoje postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 roku, znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.4200.26.2016.AL/AB.1, zawieszające postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony...

WA.ZUZ.2.4210.250.2020.EW z 12.10.2020

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje o wszczęciu, na wniosek spółki Inter Europol SA, z siedzibą przy ul. Słonecznej 22, 05-270 Marki w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, powstających w związku z...

WA.ZUZ.2.4210.354.2020.MB z 07.10.2020

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje o wszczęciu, na wniosek z dnia 29.09.2020 roku, osoby fizycznej, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego poprzez zabudowę fragmentu rowu otwartego rurociągiem o średnicy fi600 mm, na długości 33,00 m, z jednostronnym drenażem...

WA.ZUZ.2.4210.109.2020.EW z 06.10.2020

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu, na wniosek z dnia 02 marca 2020 roku Wspólnoty Mieszkaniowej ZIELONE PRZEDMIEŚCIE A-B z siedzibą przy ul. 11 Listopada 5AB, w Markach 05-270, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych...

OŚR.6220.5.2019 z 12.10.2020

Obwieszczenie o wystąpieniu Wójta Gminy Nieporęt do Inwestora o uzupełnienie treści Raportu OOŚ w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzupełnienie dokumentacji dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do skrzyżowania z drogą...

WA.ZUZ.2.4210.263.2020.MPM z 17.09.2020

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje o wszczęciu, na wniosek z dnia 16 lipca 2020 roku Pana Krzysztofa Sułkowskiego i Pana Ireneusza Obuchowicza postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. budowy...

DOOŚ-WDŚ/ZOO.4200.26.2016.AL/AB.6 z 17.09.2020

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia strony postępowania, że postanowieniem znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.26.2016.AL/AB.5 podjęto zawieszone, na żądanie jednej ze stron, postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 grudnia 2011 roku znak WOOŚ-II.4200.15.2011.MW, o środowiskowych uwarunkowaniach...

DOOŚ-DŚII.4200.21.2017.PD.25 z 14.09.2020

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia strony postępowania, że  postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 24 listopada 2017 roku znak WOOŚ.4200.1.2017.DK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi...

WA.ZUZ.2.4210.121.2020.MPM

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia, że Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem na wniosek z dnia 20 marca 2020 roku, Pana Zbigniewa Dąbrowskiego działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa, wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia...