W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Obwieszczenia, Informacje, Zawiadomienia z innych Instytucji

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

OŚR.6220.5.2019 z 12.10.2020

Obwieszczenie o wystąpieniu Wójta Gminy Nieporęt do Inwestora o uzupełnienie treści Raportu OOŚ w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzupełnienie dokumentacji dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do skrzyżowania z drogą...

WA.ZUZ.2.4210.263.2020.MPM z 17.09.2020

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje o wszczęciu, na wniosek z dnia 16 lipca 2020 roku Pana Krzysztofa Sułkowskiego i Pana Ireneusza Obuchowicza postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. budowy...

DOOŚ-WDŚ/ZOO.4200.26.2016.AL/AB.6 z 17.09.2020

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia strony postępowania, że postanowieniem znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.26.2016.AL/AB.5 podjęto zawieszone, na żądanie jednej ze stron, postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 grudnia 2011 roku znak WOOŚ-II.4200.15.2011.MW, o środowiskowych uwarunkowaniach...

DOOŚ-DŚII.4200.21.2017.PD.25 z 14.09.2020

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia strony postępowania, że  postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 24 listopada 2017 roku znak WOOŚ.4200.1.2017.DK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi...

WA.ZUZ.2.4210.121.2020.MPM

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia, że Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem na wniosek z dnia 20 marca 2020 roku, Pana Zbigniewa Dąbrowskiego działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa, wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia...

WA.ZUZ.2.4210.24.2020.MPM

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie decyzji nr 208/2020 z dnia 7 lipca 2020 roku, znak WA.ZUZ.2.4210.24.2020.MPM, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w rejonie...

WA.ZUZ.2.4210.247.2020.MB

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje o wszczęciu, na wniosek z dnia 01 lipca 2020 roku Pana Jarosława Kręgiel, działającego w imieniu zakładu CYGAN Sp. z o.o. Sp. K., postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych ze zlewni terenu...

WA.ZUZ.2.4210.114.2020.MPM

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje o wszczęciu, na wniosek z dnia 12 marca 2020 roku Pana Krzysztofa Sułkowskiego i Pana Ireneusza Obuchowicza, postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. budowy kanału...

WOS.6220.3.2020 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kobyłka

Burmistrz Miasta Kobyłka zawiadamia, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa istniejącego odcinka linii 110 kV relacji GPZ Pustelnik GPZ Wołomin, od słupa 15 do słupa 44, z linii jednotorowej na linię dwutorową" zostanie zakończone w terminie do 31 października 2020 roku. 

DOOŚ-DŚII.4200.21.2017.PD.25

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia, że w związku z postępowaniem odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 24 listopada 2017 roku znak WOOŚ.4200.1.2017.DK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 17...