W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Obwieszczenia, Informacje, Zawiadomienia z innych Instytucji

XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie

PZ-PI-I.7033.30.2021.DR z 14.04.2021

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego znak PZ-PI-I.7033.30.2021.DR z dnia 14 kwietnia 2021 roku o niezałatwieniu sprawy w terminie, dot. zmiany decyzji nr 16/19/PZ.E Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2019 roku, znak PZ-V.7033.27.2018.DR nakładającej na GDDKiA obowiązek polegający na ograniczeniu...

OŚR.6220.5.2019 z 23.03.2021 - przekazanie uzupełnienia treści Raportu OOŚ

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieporęt znak OŚR.6220.5.2021 z dnia 23 marca 2021 roku o przekazaniu przez Wójta Gminy Nieporęt złożonego przez Inwestora uzupełnienia treści Raportu OOŚ w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie do uzupełnienia dokumentacji dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi...

OŚR.6220.5.2019 z 23.03.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieporęt znak OŚR.6220.5.2021 z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie ustalenia nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634".  ...

PZ-PI-I.7033.30.2021.DR z 24.03.2021

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego znak PZ-PI-I.7033.30.2021.DR z dnia 24 marca 2021 roku o wszczęciu na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji nr 16/19/PZ.E Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2019 roku, znak...

PZ-PI.I.7033.12.2021.EW z 19.03.2021

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o niezałatwieniu sprawy w terminie oraz wyznaczeniu nowego terminu. W zw. z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie zmiany decyzji nr 15/19/PZ.E Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 11.04.2019 r., znak: PZ-V.7033.19.2018.EW nakładającej na GDDKiA obowiązek...

PZ-PI.7033.12.2021.EW

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 15/19/PZ.E Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 11.04.2019 r., znak: PZ-V.7033.19.2018.EW nakładającej na GDDKiA obowiązek polegający na ograniczeniu oddziaływania akustycznego...

DOOŚ-DŚII.4200.21.2017.PD.32 z 18.02.2021

Zawiadomienie informujące, że decyzją z dnia 18 lutego 2021 roku, znak: DOOŚ.DŚII.4200.21.2017.PD.31 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił w całości decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 24 listopada 2017 roku, znak WOOŚ.4200.1.2017.DK, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:...

DOOŚ-DŚII.4200.21.2017.PD.28 z 12.02.2021

Postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 12 lutego 2021 roku o wstrzymaniu natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 24.11.2017 r., znak WOOŚ.4200.1.2017.DK, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy w...

DOOŚ-WDŚ/ZOO.4200.26.2016.AL/AB/JSz z 01.02.2021

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 grudnia 2011 roku znak WOOŚ-II.4200.15.2011.MW, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8...

WA.ZUZ.2.4210.25.2020.MPM z 20.01.2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje o wszczęciu, na wniosek z dnia 15 stycznia 2020 roku, pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A., postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj.:  linii...