Urząd Miasta Marki

Urząd Miasta
telefon: (22) 781 10 03
fax: (22) 781 13 78
e-mail: urzad.miasta@marki.p

Sekretariat
budynek B, I piętro, pok. nr 23
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretariat@marki.pl

Burmistrz
Jacek ORYCH
budynek B, I piętro, pok. nr 23
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretariat@marki.pl

Pierwszy Zastępca Burmistrza
Dariusz PIETRUCHA
budynek B, I piętro, pok. nr 23
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretariat@marki.pl

Drugi Zastępca Burmistrza
Grzegorz KASPROWICZ
budynek B, I piętro, pok. nr 24
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretariat@marki.pl


Skarbnik
Beata ORCZYK
budynek B, I piętro, pok. nr 25
telefon: (22) 781 10 03,
e-mail: sekretariat@marki.pl

Sekretarz
Anna MARCHLIK
budynek B, I piętro, pok. nr 26
telefon: (22) 781 10 03,
e-mail: sekretariat@marki.pl

Inspektor Danych Osobowych
Mirosław GRYKAŁOWSKI
Marki ulica Klonowa 7
telefon: (22) 781 10 03, wew. 940
e-mail: iod@marki.pl

Koordynator ds. Dostępności
Ada GAJEK
Marki Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 
telefon: (22) 781 10 03, wew. 206
e-mail: dostepnosc@marki.pl

Wydział Podatków i Opłat
Marta HAUSZYLD
Marki ul. Lisa-Kuli 3A
telefon: (22) 781 10 03, wew. 500, 510, 520,
e-mail: podatki@marki.pl

Biuro Rady Miasta
Małgorzata MINCBERG
budynek A, I piętro, pok. nr 35
telefon: (22) 781 10 03, wew. 190
e-mail: rada.miasta@marki.pl

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
budynek B, parter, pok. nr 14
telefon: (22) 781 10 03, wew. 230
e-mail: edg@marki.pl

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Marcin SKRZECZ
budynek A, parter, pok. nr 4
telefon: (22) 781 10 03, wew. 700, 710, 720
e-mail: srodowisko@marki.pl

Wydział Spraw Obywatelskich
Anna STEFAŃSKA
budynek A, parter, pok. nr 1
telefon: (22) 781 10 03 wew. 830
e-mail: rso@marki.pl

Wydział Planowania i Rozwoju
Małgorzata CZERWIŃSKA
budynek B, I piętro, pok. nr 18
telefon: (22) 781 10 03, (projekty)wew. 910
telefon: (22) 781 10 03, (plany miejscowe)wew. 350
e-mail: planowanie@marki.pl

Wydział Monitoringu Miasta
Mirosław GRYKAŁOWSKI
Marki ulica Klonowa 7
telefon: (22) 781 10 03, wew. 940
e-mail: teleinformatyka@marki.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Anna DURAJCZYK
budynek B, I piętro, pok. nr 28, 30
telefon: (22) 781 10 03, wew. 300, 310, 320
e-mail: nieruchomosci@marki.pl

Wydział Inwestycji i Zarządu Dróg
Mariusz LIS
budynek a, parter, pok. nr 5, 6
Zarządu Dróg
telefon: (22) 781 10 03, wew. 610
Inwestycje
telefon: (22) 781 10 03, wew. 640
e-mail: inwestycje@marki.pl

Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia
Katarzyna PISARSKA
Zespół Szkół nr 1 al. M. J. Piłsudskiego 96
telefon: (22) 781 10 03, wew. 900, 205
e-mail: wpr@marki.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Jolanta ZAWADZKA
budynek A, parter, pok. nr 3
telefon: (22) 418 81 37
e-mail: usc@marki.pl

Wydział Zamówień Publicznych
Agnieszka MOCZULSKA
budynek A, parter, pok. nr 7, 8
telefon: (22) 781 10 03, wew. 660, 650
e-mail: przetargi@marki.pl

Zarządzenie Nr 0050.074.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 18 maja 2018 roku sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF