LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
Lista do pobrania - plik PDF .


 

Uprzejmie informuję, że w wyniku podpisania trójstronnego porozumienia pomiędzy Powiatem Wołomińskim, a Okręgową Radą Adwokacką (ORA) w Warszawie oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych (OIRP) w Warszawie nieodpłatną pomoc prawną w roku 2019 w 5 punktach na terenie Gmin: 1 . Kobyłka, 2. Marki, 3. Tłuszcz, 4. Wołom in oraz 5. Zielonka świadczyło będzie 10 przedstawicieli korporacji prawniczych, wg poniższego zestawienia
Informacja do pobrania - plik PDF