Radni Rady Miasta Marki


 
Marcin Brzeziński - Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska
Anna Chojecka - Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Jacek Domaszczyński - Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Michał Jaroch - Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej
Janusz Jaworski
Jarosław Jaździk - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Daniel Kurek - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Przemysław Lis
Agnieszka Lużyńska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Andrzej Nadolski
Tomasz Paciorek
Urszula Paszkiewicz
Michał Piwko
Paweł Pniewski - Przewodniczący Rady Miasta Marki
Andrzej Rostek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Marki
Marlena Stosio - Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetowo - Gospodarczej
Magdalena Szafarz
Robert Szafrański - Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska
Mikołaj Szczepanowski
Anna Woźniak