Starosta Wołomiński zawiadamia o wydaniu decyzji nr 200/20 z dnia 10.06.2020 r., znak WOŚ.6540.04.2020.MG, zatwierdzającą "Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby budowy ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w dwóch zespołach: szereg A1-A4 oraz szereg B1-B4 (kat.I) oraz instalacji kanalizacyjnej (dz. ew. nr 60/6, 63/3, 63/4, 63/5, obręb 04-11).

Obwieszczenie znak WOS.6540.4.2020.MG