UCHWAŁA NR XXII/291/2020 RADY MIASTA MARKI
z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
uchwała 291 z 2020 r.

E-dziennik