UCHWAŁA NR XXII/295/2020 RADY MIASTA MARKI z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie w formie wkładów niepieniężnych do spółki komunalnej Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., nieruchomości gruntowej
w zamian za objęcie udziałów.
XXII/295/2020