Urząd Miasta Marki

Od dnia 1 sierpnia 2020 r.  ustala się godziny funkcjonowania Urzędu Miasta Marki w poniedziałek, wtorek i czwartek  w godzinach od 8.00 do 16.00.
środa w godzinach 8.00 do 18.00 oraz piątek w godzinach 8.00 do 14.00

Z uwagi na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 od dnia 1 czerwca 2020 r. do odwołania Urząd Miasta Marki  będzie realizował wszystkie zadania w sposób gwarantujący bezpośrednią obsługę interesantów z uwzględnieniem, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu Urzędu Miasta Marki nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. W celu realizacji tego wymogu dopuszcza się organizowanie bezpośredniego wstępu interesantów na teren Urząd Miasta Marki.

Jednocześnie obsługa interesantów prowadzona telefonicznie oraz za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej (email, ePUAP) odbywać się będzie bez ograniczeń. Miasta Marki''.