W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Marki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miasta Marki.

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-25.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny:

Logonet ul. Piotrowska

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Ada Gajek. Kontakt: dostepnosc@marki.pl, tel. 22 781-10-03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Miasta Marki jest Ada Gajek, dostepnosc@marki.pl, tel.22 781-10-03.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Urząd Miasta Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
Dostępność wejścia do budynku
Budynek jest dobrze oznaczony. Nazwa i adres są umieszczone w miejscu widocznym i łatwo zauważalnym.

Do budynku prowadzą dwa wejścia – główne od strony al. Marsz. J. Piłsudskiego i boczne od strony parkingu (od strony kościoła) po lewej stronie budynku. Drzwi, zarówno wejścia głównego jak i bocznego, są dobrze widoczne na tle fasady.

Pierwszy i ostatni stopień schodów w obydwu wejściach posiadają kontrastowe oznaczenie.

Najbardziej dogodnewejście znajduje się od strony parkingu po lewej stronie budynku: nie ma progu a podjazd dla wózków umieszczono przy schodach. Zarówno schody, jak i podjazd posiadają poręcze dwururowe.

Od wejścia głównego do bocznego prowadzą widoczne kierunkowskazy.

Przy wejściu bocznym zainstalowano wideo domofon oraz dzwonek.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Miejsca parkingowe (w tym wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami)
Przy budynku wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – 2 na parkingu z lewej strony i 1 po stronie prawej. Wjazd od strony al. Marsz. J. Piłsudskiego.

Przy obydwu wejściach umieszczono stojaki na rowery.

Komunikacja pozioma
Korytarze na parterze w części budynku do której prowadzi wejście boczne od strony parkingu (od strony kościoła) są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ. Dla osób na wózkach są one w pełni dostępne. W części budynku, będącej częścią zabytkową, do której prowadzi wejście od Al. Marsz. J. Piłsudskiego brak udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Obie części budynku połączone są czterema schodami, co uniemożliwia dostanie się tam osób na wózkach. Pierwsze i ostatnie stopnie schodów wewnętrznych oznaczone są kontrastowo. W części budynku w pełni dostępnej na parterze dla osób z niepełnosprawnościami pracownicy urzędu są przygotowani aby obsłużyć osoby w pełnym zakresie zadań realizowanych przez urząd.

Komunikacja pionowa
Budynek Urzędu Miasta Marki nie jest wyposażony w windę, co skutkuje brakiem możliwości wejścia na wyższe kondygnacje osób z niepełnosprawnościami.

Rodzaje udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami.
Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Tu zlokalizowany jest także przewijak dla dziecka.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

System informacji w budynku jest łatwo zauważalny i czytelny dla klientów.

Osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy.

W budynku, na parterze znajduje się punkt obsługi klienta. Zlokalizowano go w okolicy wejścia, w kancelarii, w pokoju nr. 13. Pełni on również funkcję punktu informacyjnego. Osoby tam zatrudnione są widoczne spoza lady, zaś blaty recepcji częściowo obniżono i dostosowano dla potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Tłumacz języka migowego, komunikacja, pętla indukcyjna, lupy, pies asystujący
W kancelarii na wyposażeniu znajdują się lupy powiększające tekst oraz ramki do podpisów.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w formie video w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 8.00 – 16.00, we środy w godz. 8.00 – 18.00 oraz w piątki w godz. 8.00 – 14.00.

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

e-mail na adres: kancelaria@marki.pl
listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)
telefonicznie na nr 22 781 10 03.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

2. Budynek: Urząd Miasta, Wydział Podatków i Opłat, ul. Lisa Kuli 3a
Dostępność wejścia do budynku
Budynek jest dobrze oznaczony. Nazwa i adres są umieszczone w miejscu widocznym i łatwo zauważalnym.

Do budynku prowadzi jedno wejście. Drzwi wejścia są dobrze widoczne na tle fasady. Do budynku wchodzi się schodami, schody wyposażone są w poręcze dwururowe.

Przy wejściu zainstalowano wideo domofon.

Dla wózków oraz osób ze szczególnymi potrzebami umieszczono przy wejściu windę zewnętrzną.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Pierwszy i ostatni stopień schodów posiadają kontrastowe oznaczenie.

Miejsca parkingowe (w tym wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami)
Wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wjazd od ul. Lisa Kuli. Przy wejściu umieszczono stojaki na rowery.

Komunikacja pozioma
Korytarze są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ. Dla osób na wózkach są one w pełni dostępne. Pracownicy wydziału są przygotowani, aby obsłużyć osoby w pełnym zakresie zadań realizowanych przez wydział.

Komunikacja pionowa
Budynek w którym mieści się Wydział Podatków i Opłat jest wyposażony w windę zewnętrzną.

Rodzaje udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami.
W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Nie ma także przewijaka. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

System informacji w budynku jest łatwo zauważalny i czytelny dla klientów.

Osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy.

W budynku znajduje się punkt obsługi klienta, który posiada system kolejkowy. Osoby tam zatrudnione są widoczne spoza lady, zaś blaty są częściowo obniżone i dostosowane dla potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Tłumacz języka migowego, komunikacja, pętla indukcyjna, lupy, pies asystujący
W wydziale na wyposażeniu znajdują się lupy powiększające tekst oraz ramki do podpisów.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w formie video w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 8.00 – 16.00, we środy w godz. 8.00 – 18.00 oraz w piątki w godz. 8.00 – 14.00.

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

e-mail na adres: kancelaria@marki.pl
listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)
telefonicznie na nr 22 781 10 03.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

3a. Budynek: Urząd Miasta, Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 96
Dostępność wejścia do budynku
Budynek jest dobrze oznaczony. Nazwa i adres są umieszczone w miejscu widocznym i łatwo zauważalnym.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Drzwi obydwu są dobrze widoczne na tle fasady. Do Wydziału Promocji prowadzi wejście główne do budynku. Wchodzi się schodami, schody wyposażone są w poręcze.

Przy wejściu zainstalowano dzwonek.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Pierwszy i ostatni stopień schodów nie posiadają kontrastowego oznaczenia.

Miejsca parkingowe (w tym wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami)
Przed budynkiem wyznaczono parkingi – są one usytuowane tuż przed wejściem do budynku. Nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu, po prawej stronie umieszczono stojaki na rowery.

Komunikacja pozioma
Korytarze na parterze są szerokie, posiadają progi, układ jest mało czytelny. Dla osób na wózkach są one niedostępne. Pracownicy wydziału są przygotowani, aby obsłużyć osoby w pełnym zakresie zadań realizowanych przez wydział.

Komunikacja pionowa
Budynek przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 96 w którym mieści się część Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia nie jest wyposażony w windę zewnętrzną bądź pochylnię, co powoduje niedostępność dla osób na wózkach.

Rodzaje udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami.
W budynku nie ma toaleta dla osób niepełnosprawnych. Nie ma także przewijaka. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

System informacji w budynku jest łatwo zauważalny i czytelny dla klientów.

Osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy. Jako miejsce spotkań, po wcześniejszym umówieniu, proponowana jest lokalizacja przy ul. Fabrycznej 3.

Tłumacz języka migowego, komunikacja, pętla indukcyjna, lupy, pies asystujący
W wydziale na wyposażeniu znajdują się lupy powiększające tekst oraz ramki do podpisów.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w formie video w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 8.00 – 16.00, we środy w godz. 8.00 – 18.00 oraz w piątki w godz. 8.00 – 14.00.

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

e-mail na adres: kancelaria@marki.pl
listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)
telefonicznie na nr 22 781 10 03.
Do budynku nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

3b. Budynek: Urząd Miasta, Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia, Centrum Aktywności Mieszkańca, ul Fabryczna 3
Dostępność wejścia do budynku
Budynek jest dobrze oznaczony. Nazwa i adres są umieszczone w miejscu widocznym i łatwo zauważalnym.

Do budynku prowadzą cztery wejścia – 3 od strony ul. Fabrycznej i główne od strony bramy po prawej stronie budynku. Drzwi, zarówno wejścia głównego jak i bocznych, są dobrze widoczne na tle fasady.

Najbardziej dogodne wejście znajduje się od strony bramy po prawej stronie budynku: nie ma progu a podjazd dla wózków umieszczono przy schodach. Podjazd posiada poręcze dwururowe.

Do wejścia głównego od strony ul. Fabrycznej prowadzą widoczne kierunkowskazy.

Przy wejściu zainstalowano wideo domofon.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Miejsca parkingowe (w tym wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami)
W podwórku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu umieszczono stojak na rowery.

Komunikacja pozioma
Korytarze są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ. Dla osób na wózkach są one w pełni dostępne. Pracownicy wydziału są przygotowani aby obsłużyć osoby w pełnym zakresie zadań realizowanych przez wydział.

Komunikacja pionowa
Wydział w całości zlokalizowany jest na parterze, co zapewnia dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Rodzaje udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami.
W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Tu zlokalizowany jest także przewijak dla dziecka.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

System informacji w budynku jest łatwo zauważalny i czytelny dla klientów.

Osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy.

Tłumacz języka migowego, komunikacja, pętla indukcyjna, lupy, pies asystujący
W wydziale na wyposażeniu znajdują się lupy powiększające tekst oraz ramki do podpisów.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w formie video w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 8.00 – 16.00, we środy w godz. 8.00 – 18.00 oraz w piątki w godz. 8.00 – 14.00.

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

e-mail na adres: kancelaria@marki.pl
listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)
telefonicznie na nr 22 781 10 03.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

4. Budynek: Urząd Miasta, Wydział Monitoringu, ul. Klonowa 7
Dostępność wejścia do budynku
Budynek jest dobrze oznaczony. Nazwa i adres są umieszczone w miejscu widocznym i łatwo zauważalnym.

Do wydziału prowadzi jedno wejście. Drzwi są dobrze widoczne na tle fasady. Do Wydziału wchodzi się schodami, schody wyposażone są w poręcze dwururowe.

Przy wejściu zainstalowano domofon.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Pierwszy i ostatni stopień schodów nie posiadają kontrastowego oznaczenia.

Miejsca parkingowe (w tym wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami)
Przed budynkiem wyznaczono parkingi – są one usytuowane tuż przed wejściem do budynku. Nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Specyfika pracy wydziału powoduje brak możliwości umawiania spotkań w tej lokalizacji. Ewentualne spotkania z pracownikami odbywają się poza siedzibą wydziału – w budynku głównym Urzędu Miasta Marki Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95.

Do pomieszczeń nie mają dostępu osoby postronne.

5. Budynek: Urząd Miasta, Archiwum Zakładowe, ul. Turystyczna 10
Dostępność wejścia do budynku
Budynek jest dobrze oznaczony. Nazwa i adres są umieszczone w miejscu widocznym i łatwo zauważalnym.

Do wydziału prowadzi jedno wejście. Drzwi są dobrze widoczne na tle fasady. Przy wejściu zainstalowano domofon.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Miejsca parkingowe (w tym wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami)
Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Specyfika pracy wydziału powoduje brak możliwości umawiania spotkań w tej lokalizacji. Ewentualne spotkania z pracownikami odbywają się poza siedzibą wydziału – w budynku głównym Urzędu Miasta Marki Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95. Do pomieszczeń nie mają dostępu osoby postronne.

Tekst ETR o UM Marki

Tekst ETR o UM Marki

Tekst do odczytu maszynowego - UM Marki

Aplikacje mobilne

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android mObywatel w wersji dla systemu iOS. Nazwy aplikacji są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami. Poza wspomnianymi wymaganiami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia i informowania o dostępności. Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane