bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

fo_herb1_jpgGmina Miasto Marki
NIP: 125-162-23-08
REGON: 013269670
KONTO - rachunek dla wszystkich
należności
(za wyjątkiem kont indywidualnych)
od dnia 1 lutego 2015 roku:
91 8015 0004 0195 6412 2021 0001

Urząd Miasta Marki
Aleja Marszałka
Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki
NIP: 125-00-18-556
REGON: 000526009

Od 1 stycznia 2013 roku w Urząd
Miasta Marki nie prowadzi obsługi
kasowej. Wpłat na rachunek bankowy
Urzędu Miasta Marki można dokonać,
bez prowizji bankowej, w siedzibie
Warszawskiego Banku Spółdzielczego
mieszczącej się przy Al. Marszałka
J. Piłsudskiego 95 w dniach -
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek
w godzinach od 8.00 do 16.00
natomiast w środy od 10.00 do 18.00
i przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 138
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 18.00.KONTAKT:
telefon: (22) 781 10 03
faks: (22) 781 13 78


e-mail: rada.miasta@marki.pl
e-mail: urzad.miasta@marki.pl

eboi-Marki

e-PUAP

URZĄD MIASTA MARKI:
telefon: (22) 781 10 03
fax: (22) 78113 78
e-mail: urzad.miasta@marki.pl

SEKRETARIAT:
budynek B, I piętro, pok. nr 23
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretariat@marki.pl

BURMISTRZ:
Jacek Orych
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretariat@marki.pl

PIERWSZY ZASTĘPCA BURMISTRZA:
Szczepan Ostasz
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretariat@marki.pl

DRUGI ZASTĘPCA BURMISTRZA:
Zbigniew Zalas
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretariat@marki.pl

SKARBNIK:
Beata Orczyk
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretariat@marki.pl

SEKRETARZ:
Anna Marchlik
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretariat@marki.pl

Telefon alarmowy:
501 437 802
(22) 419 09 34

Przyjmujemy interesantów w
poniedziałki,wtorki,
czwartki, piątki
w godzinach 8:00 - 16:00;
w środy w godzinach 10:00 - 18:00.

Burmistrz Miasta przyjmuje
interesantów w poniedziałki
w godz. 12:00 - 16:30.
Internetowa Mapa Miasta Marki

Oferty Inwestycyjne Miasta Marki

Dziennik UstawMonitorPolski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Aktualności:

Zaproszenie na posiedzenie XXXII Komisji Rewizyjnej w dniu 18 stycznia 2016 roku, na godzinę 17.00.
Więcej

Zaproszenie na XXXVII posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 18 stycznia 2017 roku o godzinie 15.00
Więcej

Ogłoszenie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Marki
Więcej

Rada Nadzorcza spółki Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. z siedzibą w Markach (dalej: MIM sp. z o.o.) ogłasza, że wszczęła postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu MIM sp. z o.o.
Więcej

Zaproszenie na posiedzenie XXXIX Sesji Rady Miasta Marki w dniu 28 grudnia 2016 roku, na godzinę 15.00.
Więcej

Zaproszenie na XLVIII posiedzenie Komisji Budżetowo - Gospodarczej - 28 grudnia 2016 roku o godzinie 13.30
Więcej

Zaproszenie na posiedzenie XXXVI Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w dniu 28 grudnia 2016 roku, na godzinę 13.00.
Więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży oraz dostawy artykułów biurowych
więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży oraz dostawy artykułów spożywczych
więcej

Zaproszenie na posiedzenie XXXVIII Sesji Rady Miasta Marki w dniu 21 grudnia 2016 roku, na godzinę 15.30.
Więcej

Zaproszenie na XXXVI posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 21 grudnia 2016 roku o godzinie 11.30
Więcej

Zaproszenie na XLVII posiedzenie Komisji Budżetowo - Gospodarczej - 21 grudnia 2016 roku o godzinie 12.00
Więcej

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie alkoholizmu i narkomanii.
więcej

WO.271.110.2016
Zapytanie ofertowe dotyczące Świadczeń usług z zakresu medycyny pracy oraz innych świadczeń zdrowotnych
więcej

WZMK.271.5.2016
Zaproszenie na składanie ofert na usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów oraz dostarczeniu pojemników do ich gromadzenia
więcej

Ogłoszenie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Marki
Więcej

Ogłoszenie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Główny Specjalista ds. Kadr w Urzędzie Miasta Marki
Więcej

Ogłoszenie naboru kandydatów na wolne dwa stanowiska urzędnicze Inspektor w Wydziale Inwestycji i Zarządu Dróg w Urzędzie Miasta Marki
Więcej

Ogłoszenie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Główny specjalista w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Marki
Więcej

Zaproszenie na XXXV posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 14 grudnia 2016 roku o godzinie 16.00
Więcej

Zaproszenie na XLVI posiedzenie Komisji Budżetowo - Gospodarczej - 14 grudnia 2016 roku o godzinie 17.00
Więcej

Zaproszenie na posiedzenie XXX Komisji Rewizyjnej w dniu 14 grudnia 2016 roku, na godzinę 15.00.
Więcej

Zaproszenie na posiedzenie XXX Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w dniu 12 grudnia 2016 roku, na godzinę 14.00.
Więcej

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 - 2028 oraz projekt uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami towarzyszącymi projektom uchwał.
projekt uchwały do pobrania - plik PDF

Zaproszenie na składanie ofert na usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 (liści, gałęzi) z terenu Gminy Miasto Marki, tj. placów, skwerów, parków itp.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie umowy.
więcej

Burmistrz Miasta Marki ogłasza o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ,,Leśna" dla obrębu 5-12 położonego w Markach w raz z Prognozą oddziaływania na środowisko
więcej

Ogłoszenie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Miasta Marki
Więcej

Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 rok.
Więcej

fo_Net_pilsudskiego_jpeg
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Michał Kołbuk
Data modyfikacji: 2017/01/13 13:11:01
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak