bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

fo_herb1_jpgGmina Miasto Marki
NIP: 125-162-23-08
REGON: 013269670
KONTO - rachunek dla wszystkich
należności
(za wyjątkiem kont indywidualnych)
od dnia 1 lutego 2015 roku:
91 8015 0004 0195 6412 2021 0001

Urząd Miasta Marki
Aleja Marszałka
Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki
NIP: 125-00-18-556
REGON: 000526009

Od 1 stycznia 2013 roku w Urząd
Miasta Marki nie prowadzi obsługi
kasowej. Wpłat na rachunek bankowy
Urzędu Miasta Marki można dokonać,
bez prowizji bankowej, w siedzibie
Warszawskiego Banku Spółdzielczego
mieszczącej się przy Al. Marszałka
J. Piłsudskiego 95 w dniach -
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek
w godzinach od 8.00 do 16.00
natomiast w środy od 10.00 do 18.00
i przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 138
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 18.00.KONTAKT:
telefon: (22) 781 10 03
faks: (22) 781 13 78


e-mail: rada.miasta@marki.pl
e-mail: urzad.miasta@marki.pl

eboi-Marki

e-PUAP

BURMISTRZ:
Jacek Orych
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: burmistrz@marki.pl

PIERWSZY ZASTĘPCA BURMISTRZA:
Szczepan Ostasz
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: szczepan.ostasz@marki.pl

DRUGI ZASTĘPCA BURMISTRZA:
Radosław Bartosik
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: radoslaw.bartosik@marki.pl

SKARBNIK:
Beata Orczyk
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: skarbnik@marki.pl

SEKRETARZ:
Anna Marchlik
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretarz@marki.pl

Telefon alarmowy:
501 437 802
(22) 419 09 34

Przyjmujemy interesantów w
poniedziałki,wtorki,
czwartki, piątki
w godzinach 8:00 - 16:00;
w środy w godzinach 10:00 - 18:00.

Burmistrz Miasta przyjmuje
interesantów w poniedziałki
w godz. 12:00 - 16:30.
Internetowa Mapa Miasta Marki

Oferty Inwestycyjne Miasta Marki

Dziennik UstawMonitorPolski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Aktualności:

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska na dzień 17 lutego 2016 roku, na godzinę 11.00.
Zaproszenie

Protokoły z głosowań z XXIII sesji Rady Miasta Marki z dnia 27 stycznia 2016 roku.
Protokoły

Ogłoszenia o naborach kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Marki. Termin składania wymaganych dokumentów: 18 lutego 2016 roku do godziny 12.00.
więcej

Uchwały Rady Miasta Marki z XXIII sesji Rady Miasta Marki z dnia 27 stycznia 2016 roku.
więcej

Zarządzenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Marki.
Zarządzenie

Zarządzenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Marki.
Zarządzenie

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 3 lutego 2016 roku, na godzinę 16.00.
Zaproszenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 18 stycznia 2016 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Szkolna" dla obrębu 5-10 położonego w Markach.
Obwieszczenie

Informacja o pracy Burmistrza od 23 grudnia 2015 roku do 20 stycznia 2016 roku.
Informacja.

Zarządzenia Burmistrza Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych.
więcej

Zarządzenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Marki w 2016 roku.
Zarządzenie

Dyżury Radnych w okresie od 16 grudnia 2015 roku do 17 lutego 2016 roku.
Dyżury


fo_Net_pilsudskiego_jpeg
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Mirosław Grykałowski
tel. (22) 781-10-03 wew. 940, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2016/02/10 12:58:08
Redaktor: Miroslaw Grykalowski

realizacja informatyczna: logo ornak