bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

fo_herb1_jpgGmina Miasto Marki
NIP: 125-162-23-08
REGON: 013269670
KONTO - rachunek dla wszystkich
należności
(za wyjątkiem kont indywidualnych)
od dnia 1 lutego 2015 roku:
91 8015 0004 0195 6412 2021 0001

Urząd Miasta Marki
Aleja Marszałka
Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki
NIP: 125-00-18-556
REGON: 000526009
E-puap skrytki:
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Od 1 stycznia 2013 roku w Urząd
Miasta Marki nie prowadzi obsługi
kasowej. Wpłat na rachunek bankowy
Urzędu Miasta Marki można dokonać,
bez prowizji bankowej, w siedzibie
Warszawskiego Banku Spółdzielczego
mieszczącej się przy Al. Marszałka
J. Piłsudskiego 95 w dniach -
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek
w godzinach od 8.00 do 16.00
natomiast w środy od 10.00 do 16.00
i przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 138
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 18.00.KONTAKT:
telefon: (22) 781 10 03
faks: (22) 781 13 78


e-mail: rada.miasta@marki.pl
e-mail: urzad.miasta@marki.pl

Klauzula informacyjna dot.
przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze:
Plik PDF

eboi-Marki

e-PUAP

URZĄD MIASTA MARKI:
telefon: (22) 781 10 03
fax: (22) 78113 78
e-mail: urzad.miasta@marki.pl

SEKRETARIAT:
budynek B, I piętro, pok. nr 23
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretariat@marki.pl

BURMISTRZ:
Jacek Orych
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretariat@marki.pl

PIERWSZY ZASTĘPCA BURMISTRZA:
Dariusz Pietrucha
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretariat@marki.pl

DRUGI ZASTĘPCA BURMISTRZA:
Zbigniew Zalas
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretariat@marki.pl

SKARBNIK:
Beata Orczyk
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretariat@marki.pl

SEKRETARZ:
Anna Marchlik
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretariat@marki.pl

Telefon alarmowy:
501 437 802
(22) 419 09 34

Przyjmujemy interesantów w
poniedziałki,wtorki,
czwartki, piątki
w godzinach 8:00 - 16:00;
w środy w godzinach 10:00 - 18:00.

Burmistrz Miasta przyjmuje
interesantów w poniedziałki
w godz. 12:00 - 16:30.
Internetowa Mapa Miasta Marki

Oferty Inwestycyjne Miasta Marki

Dziennik UstawMonitorPolski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Aktualności:

Zaproszenie na I sesję nowo wybranej Rady Miasta Marki na kadencję 2018 - 2023 w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz przez nowo wybranego Burmistrza Miasta Marki. Sesja odbędzie się 19 listopada 2018 roku.
Więcej

Zaproszenie na VI Posiedzenie Mareckiej Rady Seniorów w dniu 05 listopada 2018 roku o godzinie 13.00
Więcej


Zaproszenie na posiedzenie LXXXII Komisji Budżetowo - Gospodarczej w dniu
17 października 2018 roku o godzinie 14.00
Więcej

Zaproszenie na LXIII posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 17 października 2018 roku o godzinie 12.30 w sali obrad Urzędu Miasta Marki.
Więcej

Zaproszenie na posiedzenie LIII Komisji Rewizyjnej w dniu 17 października 2018 roku o godzinie 11.30
Więcej

Zaproszenie na LXV posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 17 października 2018 roku o godzinie 10.30
Więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 09 października 2018 r o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grunwaldzka" w Markach wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Ogłoszenie do pobrania - plik PDF

Urząd Miasta Marki ogłasza naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Marki - 1 etat
Więcej

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Markach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Wydziale Zarządu Mieniem Komunalnym w Zakładzie Usług komunalnych - 1 etat
Więcej


Zaproszenie na połączone posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 26 września 2018 roku, na godzinę 11.30
Więcej

Urząd Miasta Marki ogłasza naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Wydziale Podatków i Opłat w Urzędzie Miasta Marki - 1 etat.
Więcej


Urząd Miasta Marki ogłasza naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
Radca Prawny w Biurze Obsługi Prawnej w Urzędzie Miasta Marki - 1 etat
Więcej


WOŚ.271.1.8.2018
Gmina Miasto Marki zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania polegającego na opracowaniu ,,Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Miasto Marki '' wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Marki.
Więcej

Starosta Wołomiński zawiadamia o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Marki, postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.7.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej w Markach: etap I – odcinek od al. Marszałka Józefa Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Modrzewiową, etap II – odcinek od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do ul. Spacerowej''
Więcej

BI.271.1.2018
Gmina Miasto Marki - Urząd Miasta Marki zaprasza do złożenia oferty na ,,Dostawę sprzętu komputerowego'' .
Więcej


fo_Net_pilsudskiego_jpeg
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Michał Kołbuk
Data modyfikacji: 2018/11/13 13:04:17
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak