bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

fo_herb1_jpgGmina Miasto Marki
NIP: 125-162-23-08
REGON: 013269670
KONTO - rachunek dla wszystkich
należności
(za wyjątkiem kont indywidualnych)
od dnia 1 lutego 2015 roku:
91 8015 0004 0195 6412 2021 0001

Urząd Miasta Marki
Aleja Marszałka
Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki
NIP: 125-00-18-556
REGON: 000526009

Od 1 stycznia 2013 roku w Urząd
Miasta Marki nie prowadzi obsługi
kasowej. Wpłat na rachunek bankowy
Urzędu Miasta Marki można dokonać,
bez prowizji bankowej, w siedzibie
Warszawskiego Banku Spółdzielczego
mieszczącej się przy Al. Marszałka
J. Piłsudskiego 95 w dniach -
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek
w godzinach od 8.00 do 16.00
natomiast w środy od 10.00 do 18.00
i przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 138
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 18.00.KONTAKT:
telefon: (22) 781 10 03
faks: (22) 781 13 78


e-mail: rada.miasta@marki.pl
e-mail: urzad.miasta@marki.pl

eboi-Marki

e-PUAP

URZĄD MIASTA MARKI:
telefon: (22) 781 10 03
fax: (22) 78113 78
e-mail: urzad.miasta@marki.pl

SEKRETARIAT:
budynek B, I piętro, pok. nr 23
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretariat@marki.pl

BURMISTRZ:
Jacek Orych
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretariat@marki.pl

PIERWSZY ZASTĘPCA BURMISTRZA:
Szczepan Ostasz
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretariat@marki.pl

DRUGI ZASTĘPCA BURMISTRZA:
Zbigniew Zalas
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretariat@marki.pl

SKARBNIK:
Beata Orczyk
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretariat@marki.pl

SEKRETARZ:
Anna Marchlik
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretariat@marki.pl

Telefon alarmowy:
501 437 802
(22) 419 09 34

Przyjmujemy interesantów w
poniedziałki,wtorki,
czwartki, piątki
w godzinach 8:00 - 16:00;
w środy w godzinach 10:00 - 18:00.

Burmistrz Miasta przyjmuje
interesantów w poniedziałki
w godz. 12:00 - 16:30.
Internetowa Mapa Miasta Marki

Oferty Inwestycyjne Miasta Marki

Dziennik UstawMonitorPolski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Aktualności:

Zaproszenie na XLV posiedzenie Komisji Budżetowo - Gospodarczej - 7 grudnia 2016 roku o godzinie 14.00
Więcej

Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady Miasta Marki w dniu 30 listopada 2016 roku o godzinie 15.00
więcej

Zaproszenie na XLIV posiedzenie Komisji Budżetowo - Gospodarczej - 30 listopada 2016 roku o godzinie 13.00
Więcej

Zaproszenie na posiedzenie XXX Komisji Rewizyjnej w dniu 30 listopada 2016 roku, na godzinę 11.00.
Więcej

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 - 2028 oraz projekt uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami towarzyszącymi projektom uchwał.
projekt uchwały do pobrania - plik PDF

Zaproszenie na XLIII posiedzenie Komisji Budżetowo - Gospodarczej - 23 listopada 2016 roku o godzinie 16.30
Więcej

Zaproszenie na posiedzenie XXXIV Komisji Zdrowia na dzień 23 listopada 2016 roku, na godzinę 13.00
Więcej

Zaproszenie na posiedzenie XXXIV Komisji
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 23 listopada 2016 roku, na godzinę 15.00.
Więcej

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 9 listopada 2016 roku, na godzinę 16.00.
Więcej

Zaproszenie na składanie ofert na usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 (liści, gałęzi) z terenu Gminy Miasto Marki, tj. placów, skwerów, parków itp.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie umowy.
więcej

Burmistrz Miasta Marki ogłasza o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ,,Leśna" dla obrębu 5-12 położonego w Markach w raz z Prognozą oddziaływania na środowisko
więcej

Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Miasta Marki w dniu 26 października 2016 roku o godzinie 15.00
więcej

Zaproszenie na XLII posiedzenie Komisji Budżetowo - Gospodarczej - 26 października 2016 roku o godzinie 13.00
Więcej

Zaproszenie na posiedzenie XXXIII Komisji Zdrowia na dzień 27 października 2016 roku, na godzinę 11.00
Więcej

Ogłoszenie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Miasta Marki
Więcej

Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 rok.
Więcej

Informacja w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego w Markach.
Więcej

Wniosek w trybie małych zleceń Stowarzyszenia Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie
Pliki do pobrania więcej

Wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadań pod nazwą: Kolorowa Jesień i Nasza przyszłość w naszych rękach
Pliki do pobrania więcej

Burmistrz Miasta Marki ogłasza publiczne nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż własności n/w niezabudowanych nieruchomościach gruntowych stanowiących mienie komunalne. Obręb 4-07, Nr ewid. działki 106/19 położonej przy ul. Żbika oraz działka z Obrębu 4-04, Nr ewid. działki 339 położonej przy ul. Saturna róg ulicy Marsa.
Ogłoszenie o przetargu- Więcej

Burmistrz Miasta Marki ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż własności n/w niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne. Obręb 4-06, Nr ewid. działki 31/27 położonej przy ul. Jasińskiego.
Ogłoszenie o przetargu- Więcej
fo_Net_pilsudskiego_jpeg
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Michał Kołbuk
Data modyfikacji: 2016/12/01 15:52:07
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak