bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

fo_herb1_jpgGmina Miasto Marki
NIP: 125-162-23-08
REGON: 013269670
KONTO - rachunek dla wszystkich
należności od dnia 1 lutego 2015 roku:
91 8015 0004 0195 6412 2021 0001

Urząd Miasta Marki
Aleja Marszałka
Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki
NIP: 125-00-18-556
REGON: 000526009

KONTO - rachunek bieżący
24 8015 0004 0190 5915 2021 0004
UWAGA
Opłaty za dowody osobiste oraz
za udostępnienie danych osobowych
wpłacamy na konto:
40 8015 0004 0190 5915 2021 0007

Od 1 stycznia 2013 roku w Urząd
Miasta Marki nie prowadzi obsługi
kasowej. Wpłat na rachunek bankowy
Urzędu Miasta Marki można dokonać,
bez prowizji bankowej, w siedzibie
Warszawskiego Banku Spółdzielczego
mieszczącej się przy Al. Marszałka
J. Piłsudskiego 95 w dniach -
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek
w godzinach od 8.00 do 16.00
natomiast w środy od 10.00 do 18.00
i przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 138
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 18.00.KONTAKT:
Telefon:(+48 22) 781-10-03
Faks:(+48 22) 781-13-78


E-Mail rada.miasta@marki.pl
E-Mail urzad.miasta@marki.pl

eboi-Marki

e-PUAP

BURMISTRZ:
Jacek Orych
Telefon (+48 22) 781-10-03
E-Mail burmistrz@marki.pl

PIERWSZY ZASTĘPCA BURMISTRZA:
Szczepan Ostasz
Telefon (+48 22) 781-10-03
E-Mail szczepan.ostasz@marki.pl

DRUGI ZASTĘPCA BURMISTRZA:
Radosław Bartosik
Telefon (+48 22) 781-10-03
E-Mail radoslaw.bartosik@marki.pl

SEKRETARZ:
Elżbieta Jurczyk
Telefon (+48 22) 781-10-03
E-Mail sekretarz@marki.pl

SKARBNIK:
Sławomir Koc
Telefon (+48 22) 781-10-03
E-Mail skarbnik@marki.pl

Telefon alarmowy
501-437-802
(+48 22) 419-09-34

Przyjmujemy interesantów w
poniedziałki,wtorki,
czwartki, piątki
w godzinach 8:00 - 16:00;
w środy w godzinach 10:00 - 18:00.

Burmistrz Miasta przyjmuje
interesantów w poniedziałki
w godz. 12:00 - 16:00.
Internetowa Mapa Miasta Marki

Oferty Inwestycyjne Miasta Marki

Dziennik UstawMonitorPolski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Aktualności:

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska na dzień 4 lutego 2015 roku na godzinę 12.00.
Zaproszenie

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Markach.
Harmonogram

Zmiana numeru konta bankowego dla należności wobec Gminy Miasta Marki od dnia 1 lutego 2015 roku.
Numer podano na stronie głównej BIP wraz z opisem danych dla Gminy Miasta Marki.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu na dzień 4 lutego 2015 roku na godzinę 14.00.
Zaproszenie

Zaproszenie na VI sesję Rady Miasta Marki na dzień 28 stycznia 2015 roku na godzinę 13.00.
więcej>

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Markach.
Postanowienie

Zarządzenie nr 0050.4.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Miasta Marki.
Zarządzenie

Zarządzenie nr 0050.3.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015-2016 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie alkoholizmu i narkomanii.
Zarządzenie

Obwieszenie Burmistrza Miasta Marki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącej zabudowy na potrzeby zakładu blacharsko-lakierniczego.
Obwieszczenie

Zarządzenie nr 0050.1.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie powołania zastępców burmistrza miasta Marki. Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwały Rady Miasta Marki o powołaniu Komisji kadencji 2014-2018.
więcej>


fo_Net_pilsudskiego_jpeg
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Mirosław Grykałowski
tel. 505-442-270, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2015/01/27 11:01:01
Redaktor: Miroslaw Grykalowski

realizacja informatyczna: logo ornak