bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

fo_herb1_jpgGmina Miasto Marki
NIP: 125-162-23-08
REGON: 013269670
KONTO - rachunek dla wszystkich
należności
(za wyjątkiem kont indywidualnych)
od dnia 1 lutego 2015 roku:
91 8015 0004 0195 6412 2021 0001

Urząd Miasta Marki
Aleja Marszałka
Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki
NIP: 125-00-18-556
REGON: 000526009

Od 1 stycznia 2013 roku w Urząd
Miasta Marki nie prowadzi obsługi
kasowej. Wpłat na rachunek bankowy
Urzędu Miasta Marki można dokonać,
bez prowizji bankowej, w siedzibie
Warszawskiego Banku Spółdzielczego
mieszczącej się przy Al. Marszałka
J. Piłsudskiego 95 w dniach -
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek
w godzinach od 8.00 do 16.00
natomiast w środy od 10.00 do 16.00
i przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 138
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 18.00.KONTAKT:
telefon: (22) 781 10 03
faks: (22) 781 13 78


e-mail: rada.miasta@marki.pl
e-mail: urzad.miasta@marki.pl

eboi-Marki

e-PUAP

URZĄD MIASTA MARKI:
telefon: (22) 781 10 03
fax: (22) 78113 78
e-mail: urzad.miasta@marki.pl

SEKRETARIAT:
budynek B, I piętro, pok. nr 23
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretariat@marki.pl

BURMISTRZ:
Jacek Orych
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretariat@marki.pl

PIERWSZY ZASTĘPCA BURMISTRZA:
Dariusz Pietrucha
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretariat@marki.pl

DRUGI ZASTĘPCA BURMISTRZA:
Zbigniew Zalas
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretariat@marki.pl

SKARBNIK:
Beata Orczyk
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretariat@marki.pl

SEKRETARZ:
Anna Marchlik
telefon: (22) 781 10 03
e-mail: sekretariat@marki.pl

Telefon alarmowy:
501 437 802
(22) 419 09 34

Przyjmujemy interesantów w
poniedziałki,wtorki,
czwartki, piątki
w godzinach 8:00 - 16:00;
w środy w godzinach 10:00 - 18:00.

Burmistrz Miasta przyjmuje
interesantów w poniedziałki
w godz. 12:00 - 16:30.
Internetowa Mapa Miasta Marki

Oferty Inwestycyjne Miasta Marki

Dziennik UstawMonitorPolski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Aktualności:

Burmistrza Miasta Marki ogłasza naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Starszy Inspektor w Wydziale Inwestycji i Zarządu Dróg w Urzędzie Miasta Marki.
Więcej

Burmistrza Miasta Marki ogłasza naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Marki.
Więcej

Burmistrza Miasta Marki ogłasza naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Miasta Marki.
Więcej

Burmistrza Miasta Marki ogłasza naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnik Inspektor ds.BHP w Urzędzie Miasta Marki, wymiar czasu pracy 2/5.
Więcej

Zaproszenie na LX Sesję Rady Miasta Marki w dniu 25 kwietnia 2018 roku o godzinie 16.00
Więcej

Zaproszenie na posiedzenie LXXII Komisji Budżetowo - Gospodarczej w dniu 25 kwietnia 2018 roku, na godzinę 14.30
Więcej

Zaproszenie na posiedzenie XLVII Komisji Rewizyjnej w dniu 25 kwietnia 2018 roku, na godzinę 12.30.
Więcej

Zaproszenie na LV posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w dniu 25 kwietnia 2018 roku o godzinie 10.00
Więcej

Zaproszenie na LX posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 18 kwietnia 2018 roku o godzinie 16.00
Więcej

Burmistrza Miasta Marki ogłasza naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnik w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Marki .
Więcej

Burmistrza Miasta Marki ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Miasta Marki.
Więcej

Burmistrza Miasta Marki ogłasza naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Wydziale Podatków i Opłat w Urzędzie Miasta Marki.
Więcej

Gmina Miasto Marki zaprasza do złożenia oferty na ,,Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2019-2026''
Więcej

WZMK.271.4.2018
Przedmiot zamówienia: ,,złożenia oferty cenowej na wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych położonych na terenie nieruchomości administrowanymi przez Zakład Usług Komunalnych.''
więcej

Starosta Wołomiński zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.50.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ,,Rozbudowa ul. Mickiewicza w miejscowości Marki na odcinku od działki nr ew. 55/2 z obrębu 05-01 na długości 704,25 m wraz z rozbudową ul. 11 Listopada na odcinku od projektowanego skrzyżowania z ul. Mickiewicza i ul. Urbanistów do działki nr ew. 57 z obrębu 05-01 – na długości 75,90 m''.
Więcej

Starosta Wołomiński zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.1.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „ Rozbudowa ulicy Turystycznej i budowa ulicy Projektowanej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Wenecką w m. Marki ”.
Więcej

WGN.271.3.2018
Gmina Miasto Marki zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: ,,Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie miasta Marki w roku 2018"
Więcej

WGN.271.2.2018
Gmina Miasto Marki zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: ,, Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb Gminy Miasto Marki.''
Więcej

WGN.271.1.2018
Przedmiotem zamówienia jest ''Obsługa Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Marki na 2018 rok ''
Więcej

WZMK.271.3.2018
Przedmiot zamówienia: ,, wykonanie projektu budowlano – wykonawczego hydroizolacji, instalacji wentylacyjnej i renowacji elewacji, wymiany stolarki drzwiowej i okiennej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Markach przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego nr 45, 82, 84, ul. Słowackiego 1, 3, ul. Jasna 5, 7, ul. Barska 2, 4, 6 stanowiących elementy zespołu zabytkowego tzw. ,,Osiedla robotniczego '' .
więcej

WZMK.271.2.2018
Przedmiot zamówienia: ,, wykonanie usług w zakresie konserwacji kotłowni gazowych i instalacji centralnego ogrzewania w pięciu budynkach użyteczności publicznej położonych w Markach przy al. Piłsudskiego 95, ul. Lisa Kuli 3A,ul. Lisa Kuli 3, ul. Dużej 1B i ul. Wspólnej 12''.
więcej

Zarządzenie nr 0631.6.2017 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia dnia 30 marca 2018 dniem wolnym od pracy.
więcej

WZMK.271.10.2017
Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług w zakresie napraw i konserwacji instalacji oraz urządzeń elektrycznych w budynkach komunalnych zarządzanych przez Zakład usług Komunalnych w Markach.
więcejfo_Net_pilsudskiego_jpeg
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Michał Kołbuk
Data modyfikacji: 2018/04/26 11:10:15
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak