bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Burmistrz - akty prawne - 2002 rok

POROZUMIENIE Nr 3420/201/2002 pomiędzy Gminą Miasto Marki reprezentowaną przez Janusza Werczyńskiego - Burmistrza Miasta Marki a Powiatem Wołomińskim zawarte w dniu 16 maja 2002r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Marki na rok 2002 dla Policji Państwowej.
 więcej >


POROZUMIENIE Nr 3420/177/2002 pomiędzy Powiatem Wołomińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a Miastem Marki reprezentowanym przez Zarząd Miasta, w imieniu którego działają: 1. Janusz Werczyński - Burmistrz, 2. Krzysztof Wnuk - Zastępca Burmistrza, zawarte w dniu 19 kwietnia 2002 r. / dotyczy zakupu lekkiego samochodu gaśniczego - red./
 więcej >


POROZUMIENIE Nr 3240/392/2002 pomiędzy Gminą Miasto Marki reprezentowaną przez Zarząd Miasta w imieniu którego działają: 1. Janusz Werczyński - Burmistrz Miasta, 2. Krzysztof Wnuk - Zastępca Burmistrza, a Powiatem Wołomińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Konrad Rytel - Starosta, 2. Grzegorz Dudzik - Wicestarosta, przy udziale Komendanta Komendy Rejonowej Policji w Wołominie - Wiesława Dębowskiego zawarte w dniu 11 kwietnia 2002 r. w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych Komisariatu Policji w Markach.
 więcej >


 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2005/03/06 14:55:28
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak