bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Burmistrz - akty prawne - 2003 rok

Zarządzenie Nr 0152/109/2003 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Marki
 więcej >


Zarządzenie Burmistrza Miasta Marki 0152/88/2003 z dnia 24 października 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości komunalnej oznaczonej jako dz. nr 2/6 w obrębie 3-08.
 więcej >


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 października 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 więcej >


Zarządzenie nr 0152/64/2003 Burmistrza Miasta Marki z dnia 1 października 2003 roku w sprawie ustalenia Tabeli Priorytetów Inwestycyjnych.
 więcej >


Zarządzenie 0152/60/2003 Burmistrza Miasta Marki z dnia 26 września 2003 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania
 więcej >


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 11 września 2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 więcej >


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 11 września 2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
(dotyczy - niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr ewid. 2/6 o pow. 9.900 m2 poł. w Markach przy ul. Słonecznej w obrębie 3–08)

 więcej >


Zarządzenie nr 0152/54/2003 Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 września 2003 roku w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego
 więcej >


Zarządzenie nr 0152/49/2003 Burmistrza Miasta Marki z dnia 2 września 2003 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu:
1) najmu lokali użytkowych oraz wynajmu innych powierzchni
2) dzierżawy gruntu

 więcej >


Zarządzenie Nr 0152/47/2003 Burmistrza Miasta Marki z dnia 21 sierpnia 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Marki na lata 2004-2008.
 więcej >


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 1 lipca 2003 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 więcej >


Zarządzenie nr 0152/26/2003 Burmistrza Miasta Marki z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Marki
 więcej >


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Markach
Zgłoszenia do konkursu składać należy do dnia 15 sierpnia 2003 roku.

 więcej >


Burmistrz Miasta Marki ogłasza, że w dniach od 18 sierpnia 2003 roku do 8 września 2003 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Marki w pok. 28 w godz. 9:00 -15:00, będą wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Marki:...
 więcej >


Zarządzenie Nr 15/2003 Burmistrza Miasta Markiz dnia 15 maja 2003 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
 więcej >


OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 kwietnia 2003 roku - o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji ds. referendum w Markach dla referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej wyznaczonego na 7 i 8 czerwca 2003 r.
 więcej >


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA MARKI z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 więcej >


Zarządzenie Nr 0152/11/2003 Burmistrza Miasta Marki z dnia 17 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz kontroli finansowej procesów związanych z rozdysponowaniem środków publicznych w Urzędzie Miasta Marki
 więcej >


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Markach
Na podstawie art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 roku Nr 67, poz. 329 z późno zmianami) Burmistrz Miasta Marki ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Markach (05-270 Marki, ul. Okólna 14),
Termin składania dokumentów - do dnia 30 maja 2003 roku.

 więcej >


Zarządzenie Nr 0152/1/2003 Burmistrza Miasta Marki z dnia 24 stycznia 2003 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Marki.
 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2006/03/23 09:47:29
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak