bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Burmistrz - akty prawne - 2004 rok

Zarządzenie nr 0152/60/2004 Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 grudnia 2004 r.
Burmistrz Miasta Marki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 więcej >


Zarządzenie Nr 0152/ 54 /2004 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminu porządku domowego dla najemców lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy
 więcej >


Zarządzenie Nr 0152 / 53 / 2004 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22-11- 2004 roku w sprawie podwyżek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
 więcej >


Zarządzenie Nr 0152/50/2004 Burmistrza Miasta Marki z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości
 więcej >


Zarządzenie Nr 0152/41/2004 Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 sierpnia 2004 w sprawie określenia granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Marki VIII"
 więcej >


Zarządzenie Nr 0152/40/2004 Burmistrza Miasta Marki z dnia 3 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz kontroli finansowej procesów związanych z rozdysponowaniem środków publicznych w Urzędzie Miasta Marki.
 więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 0152/32/2004 Burmistrza Miasta Marki z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie zbycia w drodze rokowań niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne
 więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 0152/27/2004 Burmistrza Miasta Marki z dnia 3 czerwca 2004 roku w sprawie zbycia w drodze rokowań niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne
 więcej >


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 3 czerwca 2004 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 więcej >


Zarządzenie Nr 25/2004 Burmistrza Miasta  Marki z  dnia 20  maja  2004 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanej w drodze bezprzetargowej
 więcej >


Zarządzenie Nr 24/2004 Burmistrza Miasta Marki z dnia 17 maja 2004 roku w sprawie powołania obwodowych komisji  wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Markach
 więcej >


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 maja 2004 roku.
Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219) podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku.

 więcej >


Zarządzenie Nr 0152/10/2004 Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Leśna".
 więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 0152/9/2004 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie zbycia w drodze rokowań niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne
 więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 0152/8/2004 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 marca 2004 roku sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0152/67/2003 z dnia 2 października 2003r. w sprawie zbycia w drodze rokowań niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne
 więcej >


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w czasie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego na terenie miasta Marki.
 więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 0152/7/2004 Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 marca 2004 roku w sprawie zbycia w drodze rokowań niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne
 więcej >


Zarządzenie Nr 0152/4/2004 Burmistrza Miasta Marki z dnia 231utego 2004 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
 więcej >


Zarządzenie Nr 0152/1/2004 Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki "Osiedle Szkolna".
 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2006/03/22 16:42:18
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak