bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zarządzenie Burmistrza Miasta Marki

Zarządzenie nr 0152/35/2006
Burmistrza Miasta Marki
z dnia 23 maja 2006 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2006 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 13, poz. 74 z 1996 r) oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104), i uchwały Rady Miasta Marki nr XXXVII/ 267/2006 z dnia 1 lutego 2006 roku, zarządza się co następuje:

§ 1
Dokonać zmian w budżecie Miasta Marki zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2
Zarządzenie niniejsze wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta Marki.

§ 3
Zarządzenie niniejsze wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
/-/ mgr Janusz Werczyński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Marki
nr 0152 / 35 / 2006
z dnia 23 maja 2006 roku


ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział

Rozdział

Paragraf

Własne

Zlecone

Ogółem

600

60016

4270

36 500

0

36 500

4300

-36 500

0

-36 500

Razem

0

0

0

Razem

0

0

0

801

80101

4217

-400

0

-400

4307

950

0

950

4427

-550

0

-550

Razem

0

0

0

Razem

0

0

0

852

85212

4010

12 000

-12 000

0

4170

-12 000

12 000

0

Razem

0

0

0

Razem

0

0

0

Razem

0

0

0Burmistrz
/-/ mgr Janusz Werczyński
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Sławomir Koc
Data modyfikacji: 2006/06/01 10:00:59
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak