bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zarządzenie Burmistrza Miasta Marki

Zarządzenie nr  0152/52/2006
Burmistrza Miasta Marki
z dnia 14 lipca 2006 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na  2006r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 13, poz. 74 z 1996 r) oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104), i uchwały Rady Miasta Marki nr XXXVII/ 267/2006 z dnia 1 lutego 2006 roku, zarządza się co następuje:

§ 1
Dokonać zmian w budżecie Miasta Marki zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 2
Zarządzenie niniejsze wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta Marki.

§ 3
Zarządzenie niniejsze wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
/-/ mgr Janusz Werczyński

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2006/07/27 10:20:52
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak