bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zarządzenie Burmistrza

Zarządzenie nr 0152/81/2006
Burmistrza Miasta Marki
z dnia 20 grudnia 2006 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2006 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. nr 13, poz. 74 z 1996 r) oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104), i uchwały Rady Miasta Marki
nr XXXVII/ 267/2006 z dnia 1 lutego 2006 roku, zarządza się co następuje:

§ 1
Dokonać zmian w budżecie Miasta Marki zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2
Zarządzenie niniejsze wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta Marki.

§ 3
Zarządzenie niniejsze wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
/-/ Janusz Werczyński

Zarządzenie nr 0152/81/2006 - plik 90 KB.PDF
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2006/12/29 13:38:09
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak