bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Ogłoszenia

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 10 października 2017 roku o wyłożeniu po raz czwarty do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ,,Leśna'' dla obrębu 5-12 położonego w Markach wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
ogłoszenie do pobrania - plik PDF

Projekt Uchwały Rady Miasta Marki w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedle ,,Leśna'' dla obrębu 5-12 położonego w Markach.
projekt uchwały do pobrania - plik PDF

Prognoza Oddziaływania na Środowisko do Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Marki ,,Leśna''
Prognoza do pobrania - plik PDF

Załącznik nr 1 - Rysunek do Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Marki „Leśna”
Załącznik nr 1 do pobrania - plik JPG

Rysunek do Prognoza Oddziaływania na Środowisko do Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Marki ,,Leśna''
Rysunek do pobrania - plik JPG
Ogłoszenie w sprawie przyjęcia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018''.
ogłoszenie do pobrania - plik PDF

Projekt uchwały Rady Miasta Marki w sprawie przyjęcia programu - plik PDF
Uzasadnienie uchwały - plik PDF

Roczny Program Współpracy Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018. - plik PDF

Formularz zgłaszania uwag - plik DOC


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 lipca 2017 roku o wyłożeniu po raz trzeci do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ,,Leśna'' dla obrębu 5-12 położonego w markach wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
ogłoszenie do pobrania - plik PDF

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Marki ,,Leśna''
projekt do pobrania - plik PDF

Prognoza Oddziaływania na Środowisko do Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Marki ,,Leśna''
Prognoza do pobrania - plik PDF

Załącznik nr 1 - Rysunek do Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Marki „Leśna”
Załącznik nr 1 do pobrania - plik JPG

Rysunek do Prognoza Oddziaływania na Środowisko do Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Marki ,,Leśna''
Rysunek do pobrania - plik JPG


# Ogłoszenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 14 lutego 2017 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki ,,Pustelnik Wschodni'' wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie do pobrania - plik PDF

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Marki ''Pustelnik Wschodni''- plik PDF

Prognoza Odziaływania na Środowisko do Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Marki ''Pustelnik Wschodni''- plik PDF

Załacznik nr 1 - rysunek do Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Marki ''Pustelnik Wschodni''- plik JPG


WPS.671.02.2017
Burmistrz Miasta Marki w dniu 6 lutego 2017 roku ogłasza w związku z realizacją trasy S8 przez GDDKiA o/Warszawa oraz możliwości wykonania przebudowy/rozbudowy Al. M.J.Piłsudskiego w zakresie stworzenia reprezentacyjnej miejskiej alei.

Zawiadamiam o konsultacjach społecznych w zakresie wstępnych ustaleń programu funkcjonalno-użytkowego.

Zadanie 1: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy Al. Marsz. J. Piłsudskiego w Markach
Zadanie 2: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w zakresie budowy dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu Al. Marsz. J. Piłsudskiego w Markach.

Ogłoszenie do pobrania - plik PDF

Konsultacje społeczne w zakresie Piłsudskiego załączniki graficzne
Załącznik nr 1 do pobrania - plik PDF
Załącznik nr 2 do pobrania - plik PDF
Załącznik nr 3 do pobrania - plik PDF
Załącznik nr 4 do pobrania - plik PDF
Załącznik nr 5 do pobrania - plik PDF
Załącznik nr 6 do pobrania - plik PDF
Załącznik nr 7 do pobrania - plik PDF
Załącznik nr 8 do pobrania - plik PDF
Załącznik nr 9 do pobrania - plik PDF
Załącznik nr 10 do pobrania - plik PDF
Załącznik nr 11 do pobrania - plik PDF
Załącznik nr 12 do pobrania - plik PDF
Załącznik nr 13 do pobrania - plik PDF
Załącznik nr 14 do pobrania - plik PDF
Załącznik nr 15 do pobrania - plik PDF
Załącznik nr 16 do pobrania - plik PDF
Załącznik nr 17 do pobrania - plik PDF
Załącznik nr 18 do pobrania - plik PDF
Załącznik nr 19 do pobrania - plik PDF


Burmistrz Miasta Marki w dniu 23 stycznia 2017 roku ogłasza o wyłożeniu po raz drugi do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ,,Leśna ''; dla obrębu 5-12 położonego w Markach wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Ogłoszenie do pobrania - plik PDF

Prognoza oddziaływania na środowisko Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedle ,,Leśna'' dla obrębu 5-12 położonego w Markach. Prognoza do pobrania - plik PDF
Rysunek-1. Uwarunkowania Środowiskowe do pobrania - plik JPG

Projekt uchwały Rady Miasta Marki w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedle ,, Leśna '' dla obrębu 5-12 położonego w Markach. Projekt uchwały do pobrania - plik PDF

Załącznik Numer-1 do uchwały. Rysunek Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla ,,Leśna'' dla obrębu 5-12 położonego w Markach.
Załącznik nr 1 do pobrania - plik JPG

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2017/10/23 08:41:06
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak